BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Freddie Palmgren";RSVP=TRUE:mailto:freddie.palmgren@larssonco. com ATTENDEE;CN="Hans Wendt";RSVP=TRUE:mailto:hans.wendt@larssonco.com ATTENDEE;CN="Kaj Charlesford";RSVP=TRUE:mailto:kaj.charlesford@larssonco.co m ATTENDEE;CN="Håkan Klang";RSVP=TRUE:mailto:hakan.klang@larssonco.com CLASS:PUBLIC CREATED:20231107T135519Z DESCRIPTION:\nITIL och pm3 går det? Ja\, alldeles utmärkt menar vi. \nDet kan till och med vara riktigt harmonisk kombination.\n\n\n \n\n\n* Hur fu ngerar ITIL och pm3 tillsammans?\n* ITILs tjänstemodell tillsammans med p m3’s objektsmodell\n* Gränsytor mellan verksamhet och IT?\n\n\n\n______ __________________________________________________________________________ \nMicrosoft Teams-möte \nAnslut från datorn\, mobilappen eller rumenhet en \nKlicka här för att ansluta till mötet \nM ötes-ID: 337 662 135 463 \nLösenord: qWTfX7 \nLadda ned Teams | Anslut på webben \nLäs mer | Mötesalternativ \n______________________________________________________________________ __________ \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240223T090000 DTSTAMP:20231107T135433Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240223T080000 LAST-MODIFIED:20231107T135519Z LOCATION:Microsoft Teams-möte ORGANIZER;CN="Andreas Lindström":mailto:andreas.lindstrom@larssonco.com PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:ITIL-frukost: ITIL & pm3 TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000009FFC01EF8111DA01000000000000000 0100000001B38F145BC8D224D8EFA8F8CA3F9C623 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n
\n
\n
\n

ITIL och pm3 går det? Ja\, alldeles utmärkt menar vi.
\nDet kan till och med vara riktigt harmonisk kombina tion.

\n

 \;

\n
    \n
  • Hur fungerar ITIL och pm3 tillsammans?
  • ITILs tjänstemodell tillsammans med pm3’s objektsmodell
  • Gränsytor mellan verksamhet och IT?
\n\n
\n
\n
\n
\n
_________________________ _______________________________________________________\n
\n\n
Microsoft Teams-möte\n
\n
\n
Anslut från dato rn\, mobilappen eller rumenheten\n
\nKlicka\n här för att ansluta till mötet
\n\n
Mötes-ID:\n337 662 135 463
\nL ösenord: qWTfX7\n< /span>\n\n
\n
\n\n\n
\n\n
\n
\n
___ __________________________________________________________________________ ___\n
\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MS-OLK-APPTLASTSEQUENCE:0 X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20231107T135433Z BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR