BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20231107T134924Z DESCRIPTION:\nGovernance\n- Vad menas och varför är det så viktigt?\n\nI T Governance\, eller IT-styrning\, är avgörande i dagens digitaliserade eller dagens digitaliserande organisationer. Genom att använda ett effekt ivt IT Governance-ramverk kan företag och institutioner bättre förstå och styra sina IT-processer och beslut.\n\nIT-styrning är viktigt för at t kunna använda rätt resurser\, fatta rätt beslut\, se till att persone r med rätt kompetens är inblandade i beslutsprocessen\, och att dessa in divider har mandat att fatta de nödvändiga besluten.\n\nHäng med oss n är vi utforskar varför IT Governance är avgörande och hur det kan driv a era organisationer till framgång.\n \n\n_______________________________ _________________________________________________ \nMicrosoft Teams-möte \nAnslut från datorn\, mobilappen eller rumenheten \nKlicka här för att ansluta till mötet \nMötes-ID: 315 355 672 566 \nLösenord: yraHBp \nLadda ned Teams | Anslut på webben \nLäs mer | Mötesalternativ \n_____________________ ___________________________________________________________ \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20231124T090000 DTSTAMP:20231107T134925Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20231124T080000 LAST-MODIFIED:20231107T134924Z LOCATION:Microsoft Teams-möte PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:ITIL Frukost -Governance TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000042D51E57C8F5D901000000000000000 0100000009B8604255549E94BA2DE907081D24B3C X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n
\n

Governance
\n
- Vad menas och varför är det så viktig t?

\n

IT\nGo vernance\, eller IT-styrning\, är avgörande i dagens digitalisera de eller dagens digitaliserande organisationer. Genom att använda ett eff ektivt IT\nGovernance-ramverk kan företag och institutioner bättre förstå och styra sina IT-processer och beslut.
\n
\nIT-styrning är viktigt för att kunna använda rätt resurser\, fatta rätt beslut\, se till att personer med rätt kompetens är inblanda de i beslutsprocessen\, och att dessa individer har mandat att fatta de n ödvändiga besluten.
\n
\nHäng med oss när vi utforskar varför I T Governance är avgörande och hur det kan dr iva era organisationer till framgång.

\n

 \;

\n
\n
\n
\n
________________________________________________________ ________________________\n
\n
\n
Microsoft Teams-m öte\n
\n
\n
Anslut från datorn\, mobilappen eller rumenhete n\n
\nKlicka\n här f ör att ansluta till mötet
\n
\n
Mötes-ID:\n315 355 672 566
\nLösenord: yraHBp\n\n\n
\n
\n\n
\n
\n
\n
\n
\n
__________________________________ ______________________________________________\n
\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR