BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230830T135814Z DESCRIPTION:ITIL-Frukost: Supportprocesser och CMDB\n\n* Hur hänger proces serna ihop?\n* Incident\, problem & change\n* Hur kopplar vi ihop alla vå ra pryttlar & pinnaler?\n\n\n\n___________________________________________ _____________________________________ \nMicrosoft Teams-möte \nAnslut fr ån datorn\, mobilappen eller rumenheten \nKlicka här för att ansluta ti ll mötet \nMötes-ID: 362 887 549 36 \nLösenord : fb7CVe \nLadda ned Teams | Anslut på webben \nLäs mer | Möt esalternativ \n_________________________________ _______________________________________________ \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20231027T090000 DTSTAMP:20230830T135814Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20231027T080000 LAST-MODIFIED:20230830T135814Z LOCATION:Microsoft Teams-möte ORGANIZER;CN="Andreas Lindström":mailto:andreas.lindstrom@larssonco.com PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:ITIL-Frukost: Supportprocesser och CMDB TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000BB7DAAF049DBD901000000000000000 010000000CFFD521AC332FB41A6F6A024D5DA3221 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n
\nITIL-Frukost: Supportprocesser och CMDB
\n
\n
    \n
  • Hur hänger proce sserna ihop?
  • Incident\, problem &\; chan ge
  • Hur kopplar vi ihop alla våra pryttlar &\; pinnaler?
\n
\n
\n
\n
___________ _____________________________________________________________________\n
\n
\n
Microsoft Teams-möte\n
\n
\n
Ans lut från datorn\, mobilappen eller rumenheten\n
\nKlicka\n här för att ansluta till mötet
\n\n
\n
\n
\n
\n
________________________________________________________________ ________________\n
\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR