Verksamhetsbloggen del 1

Verksamhetsbloggens historiska första del.

Freddie Palmgren på Larsson & Co pratar om processorientering och vikten av att inte skilja på linjeorganisation och processorganisation.
Vi har 1 organisation, linjeorganisationen, sen har vi processer, det vi gör varje dag ,är faktiskt processer. Processer finns, men de syns inte. Dessa processer finns till för att stötta organisationen att skapa värde för kunderna.

Maila oss gärna dina synpunkter och tankar.

Verksamhetsbloggen finns här för DIG och DIN organisation.

Vad vill du höra oss prata om i kommande avsnitt?
Maila oss på info@larssonco.com
Följ och kontakta oss på LinkedIn

Dela

Prenumerera