ITIL-Nätverk

Vi är övertygade om att ITIL är något vi alla kan dra nytta av. Med nära 2000 IT organisationer som grund och över 30 års utveckling beskriver ITIL hur man enligt en ”best practice” kan driva IT-verksamhet. 

Omvärlden förändras hela tiden och det kommer nya ramverk och system som ofta framställs som lösningen på allt. Vår erfarenhet är att ITIL behövs som en grund och att det handlar om hur vi använder de system, verktyg och ramverk som avgör hur väl vi lyckas.

Vi tar fasta på ITIL’s rekommendationer och genom presentationer och diskussioner omvandlar vi dem till praktiska och konkreta lösningar.

Varje träff inom ITIL-nätverk ska lämna deltagarna med nya och praktiskt användbara kunskaper och verktyg. ITIL, ITIL Foundation, ITIL nätverk

Många av de vi möter som kunder, kursdeltagare eller föreläsarpublik känner att ITIL en bra grund men att de har svårt att sätta fingret på vart de skall börja, hur de skall göra och när. Det är här som Larsson &Co gör skillnad. Vi ser till att du får handfasta förslag på hur du ska göra för att använda ITIL och de kompletterande system och verktyg som finns på marknaden.

Det är utifrån dessa tankar vill vi skapa en plattform för diskussion och erfarenhetsutbyte om hur ITIL fungerar och appliceras. Det gör vi via våra ITIL-nätverk.

Nätverk leds av några av Västsveriges mest erfarna ITIL-ambassadörer, konsulter och utbildare.

Träffarna för ITIL-nätverken genomförs 4 gånger per år för respektive nätverk i Göteborg.

Nätverksträffarna är kostnadsfria och genomförs på morgonen och då finns det dessutom lite läckra mackor och kaffe/te att tillgå.

Vill du vara med i vårt nätverk så kontakta oss på info@larssonco.com

ITIL Foundation | ITIL Certifiering | ITIL Konsult