Vad är ITIL?

Vad är ITIL och hur ska det användas?

Vad är ITIL? ITIL är ett fantastiskt stöd för alla IT-organisationer och IT-leverantörer som vill driva en verksamhets- och kunddriven, kostnadseffektiv och professionell verksamhet. Under 30 års tid har man utvecklat och förfinat ITIL som stöd för IT-organisationer. Förenklat kan man säga att ITIL är en samling konkreta tips, råd, rekommendation, processer, mallar, teorier, metoder och modeller för att guida IT-organisationer och IT-leverantörer till en säkrare, billigare, mer stabil leverans.

Larsson & Co, ATO för ITIL-Foundation utbildningar och kurser.
Larsson & Co, ATO för ITIL-Foundation
Vad är ITIL?
Idag utgår ITIL (förenklat) från i huvudsak fyra huvudkoncept.
  1. Allt vi gör inom IT måste skapa värde för vår kund/verksamhet, Med det i fokus kommer vi göra rätt saker och hushålla med våra resurser. Många IT-organisationer lägger så mycket som 65 % (process institute) av sin totala arbetstid på oplanerat arbete, ITIL hjälper oss att sänka den siffran markant. Med utgångspunkt i värdeskapandet tvingas vi också att utgå ifrån den faktiska kunden och bygga nära relationer och lära oss förstå vår omgivning, för att förstå vad det faktiska värdet består av.
  2. Ett annat centralt koncept inom ITIL är tjänst. Genom att grupperar våra olika IT-lösningar i väldefinierade tjänster tydliggör vi vad vi har till vårt förfogande men också vår leveransförmåga. Genom tjänsterna kan vi också synliggöra vilka risker, kostnader, ansvar och relationer mellan komponenter vi har att hantera.
  3. Processer är ITILs tredje huvudkomponent. Det är genom processerna vi utför alla aktiviteter som behövs för att initiera, designa, planera, testa, rulla ut och slutligen förvalta och supportera våra IT-tjänster. Det är genom processerna vi får saker att hända helt enkelt.
  4. Genom att etablera tydliga roller illustrerar vi vem som gör vad och vem som har vilket ansvar, exempelvis för tjänster, processer och verktyg.
ITIL Foundation | ITIL Certifiering | ITIL Konsult

Dela

Prenumerera