Vad är DevOps egentligen?

Det är en rörelse som tycker att det är dags för förändring i IT-branschen – dags att sluta slösa pengar, tid att börja leverera bra programvara, och bygga system som är skalbara och livskraftiga. Denna rörelse som kallas DevOps. Men vad är DevOps? Var kom den ifrån? Och vad kan man uppnå?

Vilka problem försöker vi lösa?

Inom IT-branschen finns det ett tyst antagande att projekten kommer att bli sena, och när det har levererats (om det någonsin levereras) så kommer det att underprestera och inte motsvara den investering man gjort.

Låt oss ta en titt på några av de vanligaste problemen finns idag.

Rädsla för förändring

När en applikation levereras, tenderar företag att vara oerhört rädda för förändring. Att både programvara och plattform är som en glasbutik i vilken man måste gå väldigt, väldigt varsamt fram. Onödigt byråkratiska system för förändringshantering införs, och det tar plågsamt lång tid att införa nya funktioner, eller åtgärda problem med programmet.

Riskfyllda installationer

Detta är den situation där ingen är helt och fullt övertygad om att programmet kommer att fungera felfritt när det gått ”live”. Kommer allt beter sig som förväntat? Kommer det klara av belastningen? Ofta saknar vi svaren på dessa frågor – så vi trycker ut det när det är lite lugnt och kollar om det håller.

Det fungerar för migToppen!

Inte helt sällan dyker situationen upp när man gått live, att problem uppstår. Dessa problem dyker då oftast upp hos systemadministratörer, Helpdesk, kundservice som rapporterar vidare till utveckling, förhoppningsvis efter lite undersökning. Dessa problem är oftast plockas upp av systemadministratörer, eller helpdesk / kundservice människor. Utvecklarna tar en snabb titt och svarar: ”Det fungerar för mig”, vilket ofta blir lite felaktigt då miljöerna oftast ser rätt olika ut för utvecklare och användare.

Silofiering – flipperspelande

Man delar ofta upp projektet inom projektgruppen med för lite kommunikation emellan grupperna. Det är utvecklar, testare, release managers, systemadministratörer som alla sitter i varsina hörn och försöker jobba på sina respektive saker utan helhetsbild. Det resulterar ofta i att så snart något ändras i projektet så får respektive hörn helt nya förutsättningar. Lite lobba det över muren-mentalitet. Problem studsar runt som en flipperkula utan att bli lösta. Det skapar dessutom gärna en ”vi och dem”-mentalitet i den negativa bemärkelsen. Samma silofiering kan även uppstå inom team, dvs silos i silos.

I större bolag kan dessa silos finnas på olika platser, städer, länder. Det skapar gärna lite rädsla och misstänksamhet mellan silosarna.

DevOps tar sikte på att lösa de här problemen.

 

Hur kan då DevOps hjälpa?

I korthet kan man säga att DevOps utgår från att man genom att kombinera lämplig teknik med rätt attityd kan lösa dessa knutar.

Det handlar då om att förstå nyckeln att vi alla är på samma sida. Utvecklare, testare, chefer, administratörer, tekniker etc. alla vill samma sak. Leverera kvalitet, pålitliga system som skapar värde för dem som beställt det.

Genom att ha en bred kunskap inom teamet så har man lättare för att se helheten och sammanhanget. Ingen kunskap är mer värd än den andra. För att ta ett exempel med en lyxkrog, kocken är såklart viktig, men om ingen städar lokalen så kommer folk att stanna hemma. Till och med ett bryskt bemötande vid bordsbokningen eller i garderoben ger kanske ett försämrat intryck.

teamSå för att lösa problem eller beställningar behövs alla färdigheter. Så genom att bygga team med interdisciplinära kunskaper når man framgång, snabbt och säkert.

Utöver detta tvärfunktionella tillvägagångssätt försöker DevOps främja utvecklingen av kommunikationsförmåga, en förståelse för omgivningen, och framför allt, en känsla och passion för verksamheten, och för att säkerställa allas framgång (hela bolaget).

På samma sätt som att två personer kan se sina arbeten på olika sätt, stenläggarna som på frågan vad de gör svarar den ena: ”jag lägger de här stenarna i våg”, den andre: ”jag bygger en väg till Rom”.

KommunikationDet kan tyckas självklart, men kommunikationen är verkligen en av de största nycklarna. DevOps är en brobyggare. Att bygga system och program med hög kvalitet är svårt – det är mycket som kan gå fel, det är riskabelt, det är oförutsägbart. Under de senaste tio åren eller så, har program- och systemutvecklare börjat inse detta och därmed har det dykt upp en hel del metoder, agila arbetssätt och modeller som försöker underlätta, även tekniska framsteg som rör testning har såklart hjälpt till otroligt mycket.

Men det finns fortfarande ett gapande hål, från ”Development Complete!” till  ”live, stabil, inkomstbringande” är det fortfarande ofta en bra bit kvar.

Ett vanligt problem är att det ofta finns en schism, brist på tillit och förtroende mellan Dev och Ops. De kanske endast har sporadisk kontakt med varandra. Systemägarna/systemadministratörerna har ingen aning om vem de ska prata med, de sitter kanske inte ens i samma stad. Man måste förstå att samarbete är mycket mer än ett ord på ett papper.

Så DevOps kännetecknas av personer med bred kompetens – människor som är bekväma med infrastruktur och konfiguration, gillar att kavla upp ärmarna, köra tester, felsöka funktioner och leverera. Dessa är människor som skapar nya kontakter, bygger broar mellan silos. Eftersom de har fötterna i flera läger så kan de vara ambassadörer, fredsmäklare, handledare och kommunikatörer. Poängen med DevOps är att identifiera dessa, för närvarande sällsynta, människor och uppmuntra dem, jämföra idéer och börja identifiera, utbilda, rekrytera och dessutom skapa en kultur som främjar det arbetssättet för att kunna skapa fler.

Detta har en enorm inverkan på verksamheten. Plötsligt börjar alla dra åt samma håll. ”Alle man på däck”-mentalitet blir något varaktigt. Tekniker som suttit i sitt hörn med sina uppgifter känner både ansvar och att de har befogenheter att agera på alla områden.

Traditionella problemområden som driftsättning och underhåller blir mer lätthanterligt. Det här ger såklart en positiv effekt på sista raden. Bättre tillgänglighet och tillförlitlighet, nöjdare kunder, kortare tid till marknaden, mer tid att fokusera på kärnverksamheten än brandsläckning och administration.

Sist med inte minst, det blir mycket roligare att gå till jobbet!

 

-Antonio Tomar


Vill du träffa oss för en kostnadsfri och förutsättningslös workshop om ITSM, ITIL, DevOps och andra intressanta vägar och verktyg för din IT organisation så kontakta oss HÄR !

 

Dela

Prenumerera