Effektiv systemförvaltning

Ofattbara 80% av IT-budgeten kan kopplas till systemförvaltning (och/eller tjänsteförvaltning)! Då förstår man snabbt var den största potentialen för besparing och effektivisering ligger.

Systemförvaltning är grunden till en pålitlig, professionell och förtroendeingivande IT-leverans! Kokar man ner verksamhetens krav på en IT-organisation så handlar det i de flesta fall om tre ganska självklara krav.

 1. Underlätta för verksamheten att utföra sina arbetsuppgifter
 2. Se till att IT fungerar
 3. Kunna visa vad/varför IT kostar

Samtliga av dessa krav inklusive ett antal fler (se nedan) kan hanteras och utvecklas med hjälp av en strukturerad och kommunicerad systemförvaltning menar vi på Larsson & Co.

 • Vill ni maximera verksamhetsnyttan av IT genom att minska incidenter, problem och kritiska driftstörningar?
  ITIL, Systemförvaltning, ITIL kurs
 • Vill ni tydliggöra vem som gör vad med hjälp av uppgiftsbaserade roller och ansvar?
 • Vill ni strukturera och utveckla er överlämning av system/applikationer från projekt till förvaltning?
 • Vill ni ha hjälp med att ta fram förvaltningsverktyg som mognadsmätning, förvaltningsportfölj och systemmatris?
 • Vill ni införa ett livscykeltänk och arbetssätt för era system, applikationer och tjänster?
 • Vill ni minska oplanerade störningarna genom planering, schemaläggning och kommunikation av servicefönster?
 • Vill ni ha hjälp med att införa/utveckla er Change Management-process?
 • Vill ni få kontroll på er teknik och deras beroenden genom att bl.a. införa/utveckla en CMDB?

Vi hjälper er att utveckla en effektiv systemförvaltning genom att:

 • Utveckla en enkel och tydlig förvaltningsmodell som ökar förståelsen för hur förvaltningen är tänkt att fungera och hur förvaltningsobjekt ska dokumenteras
 • Ta fram en förvaltningsorganisation som synliggör gränsnsnitt, roller, ansvar och uppgifter (uppgiftsorienterade roller och tillhörande beskrivningar)
 • Ta fram enkla och pragmatiska mallar och dokument för att ansvariga personer ska kunna driva sitt förvaltningsarbete. Så som förvaltningsbudget, förvaltningsplan, förvaltningsportfölj, mötesagendor, system/tjänstematris och scheman
 • Analysera befintliga verktyg där förvaltningsobjekt, beroenden, geografisk placering, ITIL® -ärenden, ägarskap och kostnader kan dokumenteras och följas upp
 • Genomföra utbildningar i förvaltningsmodellen, processer och arbetsrutiner
 • Etablera/utveckla viktiga processer som behövs för en lyckad förvaltning. Så som Change Management, Service Asset & Configuration (förenklat: inventering/inventarie-processen), Incident Management, Major incident och Problem Management
 • Utveckla rutiner, mallar och dokument för hur system/tjänster ska överlämnas från projekt till förvaltning.

Läs gärna mer om systemförvaltning här

Obs! Du missar väl inte vår artikel – Så skapar man en väl fungerande Servicedesk / Helpdesk


Vi är varken billigast eller snabbast!
Vi förlitar oss inte på traditionella marknadskanaler utan på att vår kompetens, personliga engagemang och leveransförmåga talar för sig själv. Vi är ITIL Göteborg

Vi är inte bara konsulter med praktisk erfarenhet av ITIL, vi utbildar även inom ITIL. Kika gärna på våra utbildningar här

Nyfiken på mer?

Hör av dig så bjuder vi på en fika eller lunch och berättar lite mer om oss.

ITIL Konsult, ITIL Foundation, ITIL Certifiering