Systemförvaltning

Hela 80% av IT-budgeten kan kopplas till System-/Tjänsteförvaltningen och härmed blir det tydligt att det inom detta område finns en stor potential för besparingar och effektivisering.

En väl fungerande Systemförvaltning är en grundförutsättning för att få till en Pålitlig och Professionell och IT-leverans.

Verksamhetens krav i detta sammanhang kretsar i de flesta fall kring följande tre värdeskapande delar:

 1. Underlätta och förenkla verksamhetens arbetsuppgifter.
 2. Säkerställa en fungerande IT verksamhet.
 3. Kunna redogöra för Vad och Varför IT kostar.

Vi på Larsson & Co menar att bland annat dessa krav från verksamheten går att hanteras och utvecklas med hjälp av en strukturerad och tydligt kommunicerad plan för Systemförvaltning.

Utöver ovan nämnda krav ser vi även följande värden i att etablera en välfungerande Systemförvaltning:

 • Samordning och samarbete
  Systemförvaltningen fungerar som vägledning för hur arbetet ska bedrivas inom verksamheten och IT.
 • Förbättrad kostnadseffektivitet
  Systemförvaltningen beskriver de metoder och processer som leder till en högre nyttjandegrad av investeringar och resurser gällande förvaltningsobjektet.
 • Högre leveranskvalitet
  En förbättrad samsyn av sambanden mellan krav, förväntningar och kostnader ger en ökad förståelse samt ett starkare engagemang som ökar den faktiska kvaliteten på de levererade IT-tjänsterna.

Områden vi kan hjälpa er inom

 • Ta fram en förvaltningsorganisation som synliggör gränssnitt, roller, ansvar och uppgifter.
 • Utveckla en enkel och tydlig förvaltningsmodell som ökar förståelsen för hur förvaltningen är tänkt att fungera och hur förvaltningsobjekt ska dokumenteras.
 • Ta fram enkla och pragmatiska mallar och dokument för att ansvariga personer ska kunna driva sitt förvaltningsarbete.
 • Analysera befintliga verktyg där förvaltningsobjekt, beroenden, geografisk placering, ITIL® -ärenden, ägarskap och kostnader kan dokumenteras och följas upp.
 • Genomföra utbildningar i förvaltningsmodellen, processer och arbetsrutiner.
 • Etablera/utveckla viktiga processer som behövs för en lyckad förvaltning såsom:
 • Change Management
  • Service Asset & Configuration Management
  • Incident Management
  • Major Incident Management
  • Problem Management
 • Utveckla rutiner, mallar och dokument för hur system/tjänster ska överlämnas från projekt till förvaltning.

Läs gärna mer om systemförvaltning och hur vi på Larsson & Co ser vad detta arbete omfattar för Verksamheten samt för IT organisationen här.

Nyfiken på mer?

Hör av dig så bjuder vi på en fika eller lunch och berättar lite mer om oss.

ITIL Konsult, ITIL Foundation, ITIL Certifiering