Systemförvaltning
(ITIL &/eller Pm3)

Skapa ordning & reda med effektiv Systemförvaltning

Vi fick ovärderlig hjälp med att se sambandet mellan ITIL och PM3

Verksamhetsutvecklare, Offentlig sektor

Systemförvaltning (ITIL &/eller Pm3)

Systemförvaltning ett måste

Hela 80% av IT-budgeten kan kopplas till system- & tjänsteförvaltning och därmed finns en stor potential för besparingar och effektivisering inom området. Systemförvaltning är också en avgörande del i att erbjuda och leverera stabila och förtroendegivande lösningar.

ITIL och/eller Pm3 – Vi kan båda, för sig eller ihop

Vill ni använda er av bara ramverket ITIL eller bara modellen Pm3 eller ser ni ett behov av att kombinera dessa två? Det spelar ingen roll, vi är experter på båda. Vi ser att dessa två ”verktyg” kompletterar varandra på ett utmärkt sätt.

Vi har ett färdigt koncept

Vi har ett färdigt koncept för etablering av en modern Systemförvaltning som innehåller allt ifrån roller och ansvar till förvaltningsmodell, forum, processer och årshjul.

Erbjudanden inom Systemförvaltning

Etablera förvaltningsmodell

Med vårt färdiga konscept för införande av en förvaltingsmodell hjäper vi er från ax till limpa. Förvaltningsmodellen beskriver för hur förvaltningsarbetet ska bedrivas och vems om gör vad.

Med vårt färdiga koncept för Systemförvaltning får ni ta del av allt som behövs för ett kvalitetssäkrad och strukturerad systemförvalting. I konceptet ingår sådant som förvaltningsmodell, rollbeskrivningar, supportprocesser, mallar, forum, och årshjul m.m.  

Leverantörsuppföljning & SLA

En framgångsfaktor inom Systemförvaltning är hanteringen av leverantörer och de avtal och överenskommelser som ber finnas.

Vi hjälper er att etablera processer enligt ITIL för att en optimal hanteringar av era leverantörer (interna som externa) med att säkerställa befintliga eller nya avtal så som Service Level Agreements (SLA), leverantörskontrakt och interna överenskommelser med leverantörer. Med dessa avtal och överenskommelser på plats ökar  ni nyttjandegraden av de investeringar och resurser som läggs på era förvaltningsobjekt.

Kombinera ITIL med Pm3

Har ni svårt att bestämma er? Varför välja? Vi är experter på både ITIL och Pm3. Vi på Larsson menar att dessa två modeller/ramverk kompletterar varandra och fungerar bra ihop. Vi har goda erfarenheter av att nyttja ITILs tjänstemodell inom IT och Pm3-modellen hos verksamheten. Vi kopplar ihop ITIL med Pm3 på nivån tjänsteerbjudanden och förvaltningsprodukt.

Vi hjälper er gärna med att sy ihop dessa två ramverk och modeller till en enhetlig struktur och organisation som tydligt visar ägarskap och ansvar.

Boka ett möte!

Eller kontakta oss direkt
info@larssonco.com | 031-337 57 50