Infrastruktur & drift

IT Operation (support, drift och förvaltning) är varken en organisationsenhet eller en enda process. IT Operation är det arbetet som i en IT-organisation kan kallas för ”business-as-usual”. Det kan ses som ”fabriken” för IT. Inom IT Operation ligger fokus på de dagliga aktiviteterna med att stötta användare/kunder och hantera den infrastruktur som används för att leverera IT-tjänster och system.

Välplanerade och implementerade processer och arbetssätt (practices) kommer ingen till nytta om dessa inte utförs, följs upp och hanteras på ett korrekt sätt.

Förbättring och utveckling av nya och befintliga tjänster och system är inte heller möjliga om dagliga aktiviteter så som prestandaövervakning, leveransuppföljning och ärendehantering inte genomförs på ett standardiserat och strukturerat sätt.

En högpresterande IT Operation behöver ha processer, organisation och supportverktyg för att framgångsrikt kunna leverera värdeskapande tjänster och lösningar med hög tillgänglighet och kvalitet.

Vi hjälper er vässa er IT Operation


OMRÅDEN VI KAN HJÄLPA ER MED

 • Processutveckling enligt ITIL® (ex. incident, problem & change)
 • Systemförvaltning (vid behov enligt Pm3)
 • Öka stabilitet och tillgänglighet på infrastrukturen
 • Organisationsutveckling (1a, 2a och 3e-linjer)
 • Etablera roller och ansvar (RACI)
 • Upphandling & optimering av ärendehanteringssystem
 • Koncept för kontinuerligt förbättringsarbete
 1. Få ordning på era IT-tillgångar och dess beroenden (tjänster, hårdvara och mjukvara etc.) genom etablering av CMDB och tillhörande processer
 2. Optimera ert ändringsarbete  genom att införa en modern, flexibel och effektiv ändringshantering (Change Management/Enablement)
 3. Etablera arbetssätt och processer för att hantera oplanerade driftstörningar genom arbetssätt som Problem Management och Major Incident Management
 4. Förtydliga roller & ansvar genom RACI-matriser och pragmatiska rollbeskrivningar
 5. Etablera ständiga förbättringar genom förbättringsregister och  kontinuerlig mätning & uppföljning

Obs! Du har väl inte missat vår artikelserie om ITIL-processen Problem Management

 

Kostnadsfri workshop om ITIL® change enablement

Varför en Workshop om just Change Management? eller som ITIL 4 nu mera kallar det, Change Enablement.

Jo för att Change Enablement är processen som i de allra flesta fall ger mest pang för pengarna. Vi brukar försöka undvika klyschor som “lågt hängande frukter”, men det här är definitivt mogen fallfrukt som redan ligger på tallriken.

Enligt Gartner och Forrester är 65-70% av all incidenter relaterade till en dålig hantering av ändringar? Det är vad vi menar med fallfrukt.

Nyfiken på mer? Hör av dig ITIL Konsult, ITIL Foundation, ITIL Certifiering