IT-drift & IT Operations

Stabil IT-drift

En stabil drift med övervakning är en av nycklarna till en god natts sömn

IT-drift/Operations med ITIL

Business as usual i IT-fabriken

IT-drift (support, drift och förvaltning) är varken en organisationsenhet eller en enda process. Inom IT-drift ligger fokus på de dagliga aktiviteterna med att stötta användare/kunder och hantera den infrastruktur som används för att leverera IT-tjänster och system.

Välplanerade och implementerade processer och arbetssätt (practices) kommer ingen till nytta om dessa inte utförs, följs upp och hanteras på ett korrekt sätt.

Förbättring och utveckling av nya och befintliga tjänster och system är inte heller möjliga om dagliga aktiviteter så som prestandaövervakning, leveransuppföljning och ärendehantering inte genomförs på ett standardiserat och strukturerat sätt.

En högpresterande IT-drift behöver ha processer, organisation och supportverktyg för att framgångsrikt kunna leverera värdeskapande tjänster.

Vi hjälper er vässa er IT-drift.

IT-drift / IT Operations

Erbjudanden inom IT-drift

Processinförande

 • Processutveckling enligt ITIL® (ex. incident, problem & change)
 • Systemförvaltning (vid behov enligt Pm3)
 • Öka stabilitet och tillgänglighet på infrastrukturen
 • Organisationsutveckling (1:a, 2:a och 3:e-linjer)
 • Etablera roller och ansvar (RACI)
 • Upphandling & optimering av ärendehanteringssystem
 • Koncept för kontinuerligt förbättringsarbete

Optimering

 • Få ordning på era IT-tillgångar och dess beroenden (tjänster, hårdvara och mjukvara etc.) genom etablering av CMDB och tillhörande processer
 • Optimera ert ändringsarbete  genom att införa en modern, flexibel och effektiv ändringshantering (Change Management/Enablement)
 • Etablera arbetssätt och processer för att hantera oplanerade driftstörningar genom arbetssätt som Problem Management och Major Incident Management
 • Förtydliga roller & ansvar genom RACI-matriser och pragmatiska rollbeskrivningar
 • Etablera ständiga förbättringar genom förbättringsregister och  kontinuerlig mätning & uppföljning