Vi hjälper er att få en stabil IT-drift

Syftet med IT-driften är främst att samordna och utföra de aktiviteter och arbetsprocesser som krävs för att leverera, supportera och förvalta infrastruktur, IT-tjänster, lösningar och system utifrån överenskomna nivåer. Inklusive ITIL® -processerna Incident Management, Problem Management, Change Management och Event Management.

Stabil IT med ITIL, ITIL utbildning och certifiering

Läs vår artikel om Stabil IT, klicka här!

 • Har ni problem med oplanerade driftstörningar?
 • Vill ni utveckla er Incident Management process?
 • Genomförs det icke godkända förändringar (Change Management)?
 • Har ni problem med att dåligt förberedda förändringar resulterar i driftstörningar?
 • Har ni etablerade scheman och rutiner för införande av nya förändringar?
 • Har ni definierade och förankrade roller med rätt ägarskap och ansvar?
 • Har ni väl etablerade arbetssätt för att hantera större driftstörningar?
 • Testas och verifieras alla releaser innan produktionssättning?
 • Saknar ni en enkel förvaltningsmodell
 • Har ni kontroll på alla era “pryttlar och pinaler”?
 • Saknar ni ett livscykeltänk gällande infrastruktur och applikationer?

Våra 6 steg till en pragmatisk och effektiv IT-drift:

 1. Få kontroll på alla IT- tillgångarna (servrar, applikationer m.m.) – Åtgärd: Etablera en central CMDB (Vad är en CMDB?) som innehåller era kritiska tillgångar, deras ägare, kostnader, risker och beroenden, m.m.
 2. Stabilisera och minimera oplanerade och ej verifierade förändringar – Åtgärd: Införa ITIL-processerna Change Management samt Release & Deploy
 3. Felsöka oplanerade driftstörningar – Åtgärd: etablera ITIL-processen Problem Management och proceduren Major Incident Management
 4. Förtydliga roller & ansvar – Åtgärd: Etablera systemmatris, förvaltningsmodell och pragmatiska rollbeskrivningar
 5. Få kontroll över alla IT- tillgångar (servrar, applikationer m.m.) – Åtgärd: Etablera en central CMDB som innehåller kritiska tillgångar, deras ägare, kostnader, risker och beroenden, m.m.
 6. Standardisera utrullningar av applikationer och infrastruktur – Åtgärd: Inför synsättet- byta ut istället för att reparera. Automatisera och standardisera genom standard change, virtualisering och paketera hw/sw
 7. Etablera ständiga förbättringar – Åtgärd: Inför möjligheten till kontinuerlig mätning & uppföljning utifrån nyckeltal och driftmöten

Obs! Du har väl inte missat vår artikelserie om ITIL-processen Problem Management


”Vi är varken billigast eller snabbast!
Vi förlitar oss inte på traditionella marknadskanaler utan på att vår kompetens, personliga engagemang och leveransförmåga talar för sig själv.

Nyfiken på mer?

Hör av dig så bjuder vi på en förutsättningslös fika eller lunch.”ITIL Konsult, ITIL Foundation, ITIL Certifiering