IT Projektledare  & Programstyrning

Organisationer är mångfacetterade och komplexa. Projektformen adderar till denna redan komplexa miljö. Utmaningen ligger i att nå medvetenhet om syfte, förståelse för vad som krävs, acceptans för målen och slutligen en förmåga att genomföra projektet.

Våra projektledare har en bevisad förmåga och kompetens att hantera de mest komplexa projekten. Vi identifierar hinder och löser konflikter innan de blir ett problem. Med hjälp av etablerade metoder levererar vi konsekvent ett utmärkt resultat genom att fokusera på helheten. Vi fastställer prioriteringar och samordna aktiviteter för att säkerställa att era projekt levereras på ett säkert sätt, i tid och inom budget.

 • Har ni lång erfarenhet av att driva lyckosamma IT projekt?PRINCE2, ITIL | ITIL Göteborg | ITIL 4 Göteborg
 • Har ni seniora projektledare internt i organisationen?
 • Har ni projektledare att avvara?
 • Vet ni vilka fallgropar och risker era projekt bär med sig?
 • Har ni förmågan att utvärdera, prioritera och koordinera era projekt och program?
 • Har ni tankar på att etablera ett projektkontor (PMO) men vet inte vart ni ska börja?

Vi tjänstgör som projektledare i olika typer av projekt:

 • Support och Service Desk-analyser
 • Införande av ITIL® -processer
 • Införande av ITSM-koncept
 • Förstudier med fokus på IT support och Servicedesk-optimering
 • Utveckling och etablering av Servicedesk/Helpdesk
 • Utveckling av supportorganisationer (roller, ansvar, processer och dokumentation)
 • Införa mätning och uppföljning (KPIer)
 • Utveckla och etablera gränssnitt mellan organisatoriska enheter och processer
 • Outsourcing av Servicedesk/Helpdesk och IT support

Behöver ni inom projektet utbilda er så har vi omfattande erfarenhet av utbildning inom just IT-projektledning, ITIL Foundation med tillhörande certifiering. Läs mer om våra utbildningar här

Vi är varken billigast eller snabbast!
Vi förlitar oss inte på traditionella marknadskanaler utan på att vår kompetens, personliga engagemang och leveransförmåga talar för sig själv.

Nyfiken på mer?

Hör av dig så bjuder vi på en fika eller lunch och berättar mer.

ITIL Konsult, ITIL Foundation, ITIL Certifiering