Upphandla system eller leverantör

Vi hjälper er outsourca eller upphandla

Outsourcing och flytt av support?
Fråga Larsson & Co!

Vi hjälper er hitta bästa leverantören eller systemet

Färdig modell för upphandling

 • Har ni vuxit ur er befintliga leverantör?
 • Ska ni outsourca delar av verksamheten?
 • Är ni inte nöjda med vad de levererar idag?
 • Är det dags att upphandla ett nytt system?

Oavsett anledning hjälper vi er lyckas med att få ut det mesta och bästa av en upphandling. Larsson & Co har gedigen erfarenhet och en god förmåga att omvandla behov till krav för att hitta rätt leverantör och/eller system för er. Vår djupa kunskap i ämnet gör att vi kan ställa de rätta frågorna och tolka svaren, vi väger dessutom in andra aspekter än de rent formella.

Upphandling

Erbjudanden inom upphandling

 • Belysa/formulera nya eller befintliga avtal (Service Level Agreement, Operational Level Agreements eller Underpinning Contracts)
 • Upphandling/Benchmarking av ärendehanteringssystem
 • Processutveckling och optimering mellan er som beställare och er leverantör
 • Mäta och följa upp er outsourcingrelation – får ni vad ni betalar för?
 • Projekt och förändringsledning flytt av support och IT-driftorganisation mellan er och er leverantör
 • Benchmarking av outsourcingavtal och leverantörer
 • Stötta er i upphandlingen av leverantör inom IT-drift och/eller support