Service Desk enligt ITIL

Skapa en Service Desk enligt best practise

Larsson & Co hjälpte oss sätta grunden och den förståelse vi behövde för att alla skulle finna sina roller, nu flyter allt som det ska

Supportchef, Offentlig sektor

Service Desk enligt ITIL

Service Desk enligt ITIL

Vi vill alla mötas med respekt och förståelse när vi söker hjälp. Service Desk är den viktigaste funktionen i att leverera en värdeskapande, förtroendeingivande och kundfokuserad support.
Det är genom en personlig och kunnig Service Desk användare och kunder upplever en stor del av värdet från en IT-avdelning eller lverantör.

Vi hjälper er att utveckla en Service Desk med kunden/användaren i centrum och enligt internationell best practise. Tillsammans optimerar vi er organisation, roller, processer, verktyg samt mätning och uppföljning.

Service Desk

Erbjudanden inom Service Desk

Implementera Support-processer

Vi har lång erfarenhet av att införa och utveckla processer inom Service Desk och IT-support. Utifrån mognad, resurser och ambitionsnivå hjälper vi era att välja ut de processer som passar just er bäst. Vi kan sedan hjälpa er i olika utsträckning med att planera, initiera och införa  ITIL-processer som Incident-, Request-, Problem-, Change- och Knowledge Management.

Bygga en Service Desk enligt ITIL

Vi hjälper er att etablera en fullskalig modern, effektiv och förtroendeingivande Service Desk enligt ITIL (best practise).

I vårt färdiga koncept ingår alla de viktiga delarna som krävs för en modern Service Desk. Så som uppdragsbeskrivning, vision, roller, processer, organisation, kommunikation, struktur, verktyg, self-service, mätetal, kunskapshantering, kategorisering, prioritering m.m.

 

Minska mängden ärenden

Genom att kombinerar ITIL (best practise) och vår erfarenhet kan vi hjälpa er att optimera organisation, processer och verktyg för att minska mängden inkomna ärenden (incidenter och beställningar) men också korta era ledtider för hanteringen av de samma.

Vi kan även hjälpa era ta fram mål och författa visioner kopplat till volymen ärenden.

Öka användare/kund-nöjdheten

Vi hjälper er att utveckla en kultur och struktur där kunden/användaren är i centrum. Faktorer som påverkar den upplevda nyttan och bemötandet är bl.a. kommunikation, språk, inställning, väntetider, återkoppling, kunskap och lösta ärenden.

Vi hjälper er att skapa en kundorienterad Service Desk med fokus på bemötande, återkoppling och effektiv ärendehantering.

Korta ledtider för hantering av ärenden

Genom att optimera befintliga processer eller att implementera nya samt att nyttja/utveckla befintligt Ärendehanteringssystem kan vi hjälpa er att kortar ledtider för att lösa och hantera ärenden väsentligt.

Etablering av rutiner för mätning och uppföljning av ärenden är en vanlig komponent i denna typen av uppdrag.

Mäta och följa upp Service Desk

Det som ”inte är mätbart, finns inte”. En förutsättning för systematiskt förbättringsarbete är möjligheten att mäta och följa upp organisation och arbetssätt.

Vi kan hjälpa er att ta fram rätt mätetal, nyckeltal och rutiner för uppföljningen av er Service Desk. Vi kan även hjälpa er att författa uppdragsbeskrivning, visioner och strategier kopplat till vad som ska mätas.

Kostnadsfri workshop: Supportoptimering

Eller kontakta oss direkt
info@larssonco.com | 031-337 57 50