Lyckas med era ITIL® -processer

Med vårt koncept IBL (ITIL by Larsson & Co) lovar vi ett konkret, pragmatiskt och visuellt sätt att utveckla, driva och införa era ITIL-processer. Vår styrka och det som skiljer oss från andra konsulter är att vi utgår ifrån behov och förutsättningar för att sedan plocka russinen ur “ITIL-kakan”.

Vi genomför processkartläggningar, processutbildning, processutveckling och processetablering. Vi kan ITIL på våra fem fingrar. Det gör att vi inte behöver följa ramverket till punkt och pricka.
Vi har kunskapen och erfarenheten att plocka ut endast det som bidrar till just er organisation.

 • Står ni inför ett förändringsarbete men vet inte hur ni tar första steget?
 • Har ni påbörjat ett förändringsarbete men vet inte hur ni kommer vidare?ITIL Foundation, ITIL kurs, ITIL Utbildning, Upplev ITIL, ITIL Certifiering
 • Har ni tankar på att införa ITIL-processer men vet inte vart ni ska börja?
 • Har ni påbörjat ett processarbete men vet inte hur ni ska ta nästa steg?
 • Har ni infört processer men saknar de förväntade effekterna?
 • Har ni påbörjat ett processarbete som har gått i stå?
 • Behöver ni utbildning inom ITIL?

Exempel på ITIL och processnära tjänster

Vår erfarenhet och kunskap om att använda ITIL i verkligheten har gjort oss till leveranssäkra och realistiska konsulter som vet vad som fungerar och inte. ITIL används därmed som en kunskapsbank och källa till ständig förbättring. Här är några av de områden vi levererar uppdrag inom.

Processinförande

Vi hjälper er att analysera, planera, initiera och införa valda ITIL processer.
Våra konsulter har stor erfarenhet av att införa processer som bl.a. Incident Management, Problem Management, Change Management och Service Level Management.

Processutveckling & analys

Vi hjälper er att kartlägga befintliga processer och linjera dem med ITIL som ramverk. Vi hjälper er att analysera, dokumentera och rekommendera lösningar efter en passande ambitionsnivå. Vi hjälper er också att dokumentera och etablera rätt roller och ansvar.

Mätning & uppföljning

En förutsättning för ständig förbättring är möjligheten till mätning och uppföljning. Utan en tydlig bild av nuläget saknas möjligheten att illustrera ett framtida önskat läge. Vi hjälper att ta fram mätetal (KPIer) och mätmetoder för att möjliggöra en långsiktig och jämförbara uppföljning.

Utbildning & föreläsning

Vi genomför uppskattade utbildningar och inspirationsföreläsningar. Den röda tråden i alla våra kurser och föreläsningar är inspiration, kunskap ochVi lovar pengarna tillbaka om ni inte blir nöjda!

humor. Syftet är att skapa en ökad medvetenhet om ramverket och hur det kan användas i vardagen utan att man borrar ner sig i allt för teoretiska begrepp och processer. Vare sig det är ITIL Inspiration, ITIL i Praktiken eller ITIL Foundation kommer vi leverera en både uppskattad och nyttig kurs. Dessutom med “nöjd-kund-garanti”

Konkret och visuell färdplan

ITIL färdplan - införa itil | ITIL Göteborg | ITIL Foundation Göteborg

Klicka för större bild

Vår storsäljare är vårt färdplanskoncept. En paketerad lösning (ofta till fast pris) där produkten är en körbar färdplan som innehåller saker som förbättringsområden, tidsaspekter, roller, ansvar och aktiviteter för att utveckla och införa ITIL.


Kostnadsfri workshop om att införa ITIL®

ITIL Införande, var börjar man, hur kommer man vidare, hur undviker man fallgroparna? Vi reder ut begreppen och ger massor av värdefulla tips. Boka upp oss för en kostnadsfri workshop om ITIL Införande för att få inspiration och tips. Att införa ITIL är en resa som kan ta tid, att få en injektion för att komma vidare i sitt arbete kan vara nyckeln man behöver för att lyckas.

  Ämne
  Jag vill boka en kostnadsfri workshop om att införa ITIL

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ditt telefonnummer

  Önskat datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

  Vad vill du framför allt ta upp under workshopen?

  Vi är varken billigast eller snabbast!
  Vi förlitar oss inte på traditionella marknadskanaler utan på att vår kompetens, personliga engagemang och leveransförmåga talar för sig själv.
  Nyfiken på mer?
  Vi är ITIL Göteborg

  Hör av dig så bjuder vi på en fika eller lunch och berättar mer.

  ITIL Konsult, ITIL Foundation, ITIL Certifiering