Processutveckla med ITIL

20 års erfarenhet av ITIL och processer

Det har aldrig hänt så mycket hos oss som när Larsson & Co kom in ch hjälpte oss.

Direktör, Region

Processutveckling med hjälp av ITIL

Processer som alla förstår

ITIL är ett fantastiskt ramverk. Men det gäller att kunna konvertera dess teoretiska rekommendationer till något praktiskt. Vi hjälper er med konkreta lösningar, som personalen förstår behovet av. Som erfarna experter använder vi ITIL som ramverk för att utveckla, planera och införa praktiska, pragmatiska och kommunicerbara färdplaner. Planer som helt anpassas till era behov, och som är enkla att förstå och använda.

Vi har ett etablerat färdplanskoncept

Under de senaste 10 åren har vi arbetat fram ett koncept som vi kallar “Färdplan”. Det är en paketerad lösning där produkten är en tydlig plan som innehåller förbättringsområden, tidsaspekter, roller, ansvar och aktiviteter för att utveckla och införa processer utifrån era behov.

Processutveckling

Erbjudanden inom Processutveckling

Processinförande

Vi hjälper er att analysera, planera, och införa valda ITIL-processer.
Vi har stor erfarenhet av att införa processer som till exempelvis:

Processutveckling & analys

Vi hjälper er att kartlägga befintliga processer och linjera dem med ITIL. Vi hjälper er att analysera, dokumentera och rekommendera lösningar efter er ambitionsnivå och resurser.

Inom detta område hjälper vi er också att dokumentera och etablera rätt roller och ansvar.

Mognadsmätning

För att mäta, följa upp och prioritera ert processarbete använder vi oss av vårt standardiserade och beprövade verktyg för mognadsmätning.

Vi erbjuder färdiga verktyg, analyser och rapporter för att synliggöra och utveckla ert processarbete. 

Årshjul

Vi tar fram årshjul för valda roller som beskriver vem som behöver göra vad, och när, i processarbetet.

Årshjul tas fram i syfte att synkronisera olika roller och processers regelbundna aktiviteter.

Processkontor

Vem leder och styr ert processarbete?
Hur ser ni till att ni arbetare med de mest prioriterade processfrågorna?

Processkontorets syfte är att driva, vägleda/styra och utveckla processarbetet.
Med ett färdigt och beprövat koncept hjälper vi er att etablera processkontorets aktiviteter, mandat, roller och forum.

Processportfölj

Vi tar fram en tydlig processportfölj som visar hur de olika processerna hänger ihop samt status, mognad, ägarskap m.m. per process.

Det gör att ni får en helhetsbild av samtliga processer och deras utveckling.

Material

Få tillgång till våra analyser och
guider helt kostnadsfritt

Boka ett möte!

Eller kontakta oss direkt
info@larssonco.com   031-337 57 50