Processutveckling

att arbeta rätt skall vara lätt!

För oss handlar Processutveckling om att säkerställa att vi har processer som hjälper oss att arbeta smart och undvika onödiga aktiviteter och steg för att nå det resultat vi vill ha.
Alla använder processer på ett eller annat sätt, vi vill hjälpa till att skapa processer som hjälper till att göra det enkelt att göra rätt samtidigt som vi får det resultat vi vill ha.

Med ITIL som ramverk hjälper vi till att plocka ut det som passar för just er och utvecklar era processer och ert processarbete för att hjälpa er att arbeta smartare.


OMRÅDEN VI KAN HJÄLPA ER MED

Processinförande

Vi hjälper er att analysera, planera, initiera och införa valda ITIL processer.
Vi har stor erfarenhet av att införa processer som till exempel:

Processutveckling & analys

Vi hjälper er att kartlägga befintliga processer och linjera dem med ITIL som ramverk. Vi hjälper er att analysera, dokumentera och rekommendera lösningar efter en passande ambitionsnivå. Vi hjälper er också att dokumentera och etablera rätt roller och ansvar.

Mognadsmätning

För att underlätta arbetet med att utveckla processerna är en mognadsmätning ett väldigt bra verktyg. Som leder till att det är enklare att arbeta strukturerat med processutvecklingen.

Vi kan hjälpar er skapa ett “Mognadsmätningsverktyg” som hjälper er utvärdera och utveckla era processer för att fokusera det som utvecklar just era processer.


Färdplan

Vi arbetar med ett koncept som vi kalla “Färdplan”. Det är en paketerad lösning där produkten är en tydlig färdplan som innehåller förbättringsområden, tidsaspekter, roller, ansvar och aktiviteter för att utveckla och införa processer utifrån era behov.

Processkontor

Vem leder och styr ert processarbete?
Hur ser ni till att ni arbetare med de mest prioriterade processfrågorna?
Processkontorets syfte är att driva och utveckla processarbetet.
Det gör det enklare att arbeta med processerna.

Processportfölj

Vi tar fram en tydlig processportfölj som visar hur de olika processerna hänger ihop och status per process.

Det gör det enkelt att arbeta strukturerat med processutvecklingen.


Kontakta oss för att få veta mer!

Hör av dig så bjuder vi på en fika eller lunch och berättar mer.

Maila oss på info@larssonco.com eller ring på 031-337 57 50


Kostnadsfri workshop om att införa ITIL®

ITIL Införande, var börjar man, hur kommer man vidare, hur undviker man fallgroparna? Vi reder ut begreppen och ger massor av värdefulla tips. Boka upp oss för en kostnadsfri workshop om ITIL Införande för att få inspiration och tips. Att införa ITIL är en resa som kan ta tid, att få en injektion för att komma vidare i sitt arbete kan vara nyckeln man behöver för att lyckas.

[contact-form-7 404 "Hittades inte"]

Vi är varken billigast eller snabbast!
Vi förlitar oss inte på traditionella marknadskanaler utan på att vår kompetens, personliga engagemang och leveransförmåga talar för sig själv.
Nyfiken på mer?
Vi är ITIL Göteborg