VI VÄSSAR ER VERKSAMHET

IT-organisationer står hela tiden inför utmaningar att minska kostnaderna, öka effektiviteten, förbättra prestandan och uppfylla sina mål. Att få ut mer IT för pengarna helt enkelt.

För att lyckas krävs kunskap, praktisk erfarenhet och insikt. Det är där vi på Larsson kommer in. Genom att anlita oss ”turboladdas” er verksamhet med hjälp av våran kunskap, erfarenhet och vårt nätverk.

Användingen av ramverket ITIL® inom både den offentliga och den privata sektorn har visat på oanade vinster och positiva effekter vilket har lett till att allt fler organisationer anammar ramverket.

Vårt tillvägagångssätt

Det är viktigt att ha en god förståelse för nuläget innan en optimerad färdplan kan tas fram. Vi utgår från tre områden när vi hjälper er hitta bästa möjliga förbättringsåtgärder.

1. Vi identifierar IT-organisationens förmåga att driva förändring.

2. Vi identifierar ledningens förmåga och vilja att motivera medarbetarna och förmedla en tydlig vision. Det måste finnas ett svar på frågan, Varför gör vi det här?

3. Vi identifierar de utmaningar som finns inom organisationen, dess processer och verktyg (ex. ärendehanteringssystem).


Fördelar med att anlita Larsson

• Förbättrad prestanda (möjligheten att mäta och följa upp IT-leveransen)Sveriges mest personliga ITIL konsulter
• Lägre kostnader (kontroll på pryttlar och pinaler, spårbarhet, livscykeltänk)
• Transparent leverans av IT-tjänster (tydligt beskrivet vad som förväntas av IT och dess leveranser)
• Fokus på värdeskapandet (fokus på att göra rätt saker först och sedan göra saker rätt, inte det omvända)
• Förbättrad trovärdighet (stabila miljöer, kontrollerade förändringar)
• Ökat förtroende (en nära dialog med verksamheten om behov, krav och önskemål)
• Anpassning till kundernas behov (allt som görs ska ha en grund i ett behov från verksamheten)
• Effektivt resursutnyttjande (tydliga roller och ansvar, vem äger ansvar för vad, när och hur)


Vi är varken billigast eller snabbast! Vi förlitar oss inte på traditionella marknadskanaler utan på att vår kompetens, personliga engagemang och leveransförmåga talar för sig själv. Nyfiken på mer?

Vi är inte bara konsulter utan använder även vår praktiska erfarenhet inom ITIL och utbildar i ramverket. Läs mer om våra ITIL utbildningar här

Hör av dig så bjuder vi på en fika eller lunch.

Larsson & Co - konsulter inom Förändring och ITIL