Utbildning lyckas som mentor

Kursbeskrivning – Lyckas som Mentor

Vi erbjuder utbildning och mentorsprogram.
Vi erbjuder utbildning och mentorsprogram.

Att vara Mentor är inte alltid så lätt. Under en halvdag får du lära dig grunderna i mentorskapet och hur du agera mot din adept. Vi börjar dagen med en historiskt tillbakablick på mentorrollen och dess utveckling genom åren. I kursen tar vi fasta på det praktiska och vardagliga i mentorrollen. Hur hanterar man de svåra frågorna, hur får man adepten att bli engagerad, hur skapar man en öppen och ärlig relation. Ett mentorskap ska vara konfidentiellt, professionellt och personligt. Vi behandlar även adeptens roll, vilket ansvar har adepten och hur avgörande är adeptens bidrag till framgången. Både mentor och adept ska få ut något ur relationen.

Läs gärna handboken: Mentorskapets ABC

Kursen Diplomerad mentor är till för individer och företag som erbjuder mentorrollen eller ett mentorprogram.  För chefer som vill utöka sina mentorkunskaper, för människor som söker en mentorskap (adept) eller bara för dig som vill spetsa till dina kunskaper och ditt CV med något annorlunda och exklusivt.

Kursinnehåll:

Mentorskapets historia
Formellt och informellt mentorskap
Vad skiljer mentorskap från coaching
Rollen – Mentor
Rollen – Adept
Hantera förväntningar
Sätta agendan
Mötesstrukturen
Kommunicera – Aktivt lyssnande & bekräfta
Kommunicera – Ge feedback
Kommunicera – Ta emot feedback

 

Kursen ges bara som företagsintern i kundens lokaler

Boka Utbildning Lyckas som Mentor idag?