Utbildning Praktisk IT-Projektledare

Utbildningen Teknisk IT-Projektledare är för dig som vill lära dig driva tekniska IT-projekt i praktiken. Vill du öka din och organisationens förmåga att driva tekniska IT-projekt inom tid och budget, med rätt kvalitet och i slutänden nöjda intressenter? Då är det här kursen för dig.

Mer praktiskt än så här blir det inte… Kursen utgår ifrån scenario- och rollbaserad inlärning och genomförs i form av ett faktiskt projekt. Du får lära dig planera och genomföra projektgruppsmöten, brainstorming sessioner, aktivitetsplanering, kommunikationsplanering, styrgruppsavstämningar och uppföljning av tid och budget. Du erhåller verktyg, mallar och metoder för att lyckas med era tekniska IT-projekt. Alla deltagare får med sig en verktygslåda värd namnet.

Vi lovar pengarna tillbaka om ni inte blir nöjda!

Praktisk information

PLATS:
Kursen ges som företagsintern kurs.

LÄNGD:
2-3 dagar

PRIS:
16 000:-/deltagare (exkl moms)
Min 3 deltagare

 

Kursinnehåll

 • Vad är ett projekt? Vad bör man göra tänka på innan påbörjar allt det praktiska? Fokus ligger på att förstå vad det innebär att leda projekt och vilka de vanligaste fallgroparna är. Vi går igenom generella projektfaser/stadier och vad som är viktigt att tänka i respektive fas och vilka de vanligaste fallgroparna är. Vi utgår ifrån
  deltagarnas och kursledarens erfarenheter och för diskussioner som ger mängder av praktiska lärdomar.
 • Ett verkligt projektscenario beskrivs och diskuteras. Fokus ligger på att illustrera hur
  ett konkret projektexempel ser ut och vilka förutsättningarna för projektet som deltagarna själva ska driva ser ut. Vi går igenom risker, projektorganisation, planer, aktiviteter och mycket mer, allt för att skapa en så konkret bild som möjligt av exempelprojektet. Arbetet utgår ifrån diskussioner och frågeställningar som läraren och deltagarna har.
 • Projektet påbörjas. Genom ett unikt och enkelt sätt skapas en detaljerad bild av vad projektledaren behöver tänka på, göra och planera för. Vi går igenom praktiska verktyg och deltagarna får författa dokument som krävs för att kunna påbörja själva projektarbetet.
 • Nu ligger fokus på planering och riskhantering. Deltagarna genomför en konkret riskanalys utifrån väl etablerade metoder. Vi använder verktyg och mallar som efter kursen kommer att vara ovärderliga.
 • Vi fortsätter med den praktiska projektledningen i form av att deltagarna genomföra rollbaserade styrgruppsmöten där status och annat presenteras och diskuteras i grupp.
 • Avslutningsvis säkerställer vi att projektet har genomförts på bästa möjliga vis och vi tar tillvara på alla lärdomar i en slutrapport.

Kursledarna har över 10 års erfarenhet av framgångsrik projektledning inom IT. Genom roller som Systemtekniker, Supportansvarig, IT-chef, CIO och verksamhetskonsult finns det få fallgropar vi inte har stött på. Ni får ta del av vår djupa kunskap och långa erfarenhet på ett praktisk och pedagogiskt vis. I kursen ingår mängder med praktiska verktyg, mallar och metoder som ni efter dag ett kan nyttja i er egen vardag.

Några citat från tidigare deltagare:

“Jag tycker det var bra att det var många praktiska moment. Det kan bli rätt så långtråkigt att lyssna på någon som går igenom slides i några timmar”.

“Läraren lyckades bra med att göra ett ointressant ämne intressant genom sin pedagogik och förmåga att involvera samtliga elever. Inte bara dom som syns och hörs mest”

“Mycket bra lärare, bra energi. Det blev aldrig tråkigt under kursen. Kan sin sak, snabba och bra svar på frågor. Mycket praktiska moment, det gillar jag. Han involverade alla på ett bra sätt under hela kursen”

Målgrupp

Kursen Teknisk IT-Projektledare vänder sig till dig som driver eller kommer att IT-projekt av typen: systeminförande, migreringar, utrullningar, integrationer, infrastruktur och uppgraderingar.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs.

Språk

Kursen hålls på svenska

Kursmaterial

Kursmaterial och verktyg/mallar på svenska ingår.

Under kursen Utbildning Praktisk IT-Projektledare lär du dig att:

  • Planera och genomföra projektgruppsmöten
  • Författa ett projektdirektiv
  • Dokumentera/följa upp aktiviteter, fallgropar och risker
  • Genomföra brainstorming session
  • Göra en tids- och budget-mall
  • Analysera, dokumentera och hantera risker
  • Statusrapportera och presentera projektet för en styrgrupp
  • Utveckla en kommunikationsplan

Kursen ges som företagsintern i kundens lokaler

Boka Utbildningen Praktisk IT-projektedare idag?