Leveranssäkra projekt- & programledare

Vi erbjuder professionella projektledningstjänster till både privat och offentlig sektor. Vi levererar valuta för pengarna genom att tillhandahålla den högsta nivån på kometens och erfarenhet, genom att använda våra erfarna projektledare förverkligas affärsnyttan samtidigt som vi leverera projekt inom tid, kostnad och kvalitetskrav.

  • Nära 70% av alla IT-projekt missar att uppnå de uppsatta målen (Standish)
  • 50% faller under “roll back” och tas ur produktion (Gartner)
  • 40% av alla problem hittas av slutanvändare (Gartner)
  • 25-40% av kostnaden för IT-projekt består av re-work (Carnegie-Mellon)

Vi tar ett helhetsansvar som projektledare, från initiering till avslutat projekt.

OMRÅDEN VI KAN HJÄLPA ER MED

  • Tjänstgöra som projektledare
  • Tjänstgöra som programledare
  • Tjänstgöra som portföljledare
  • Utbilda inom projekt- och programledning
  • Utveckla eran projektmodell
  • Utföra projektrevisioner

Vi är inte bundna till någon specifik projektmetod utan anpassar oss till befintliga alternativ att vi använder våran egen.