Upprättande av SLA gällande outsourcad IT-drift

Vi hjälper kommun att upprätta avtal (SLA) mellan sig och outsourcing leverantör

Tack vare vår långa erfarenhet inom outsourcing och upprättande av avtal och processer har vi fått i uppdrag att analysera nuläget hos en av våra kommunala kunder gällande dennes partnerskap med sin outsourcingleverantör. Syftet med uppdraget är att analysera vad som inte fungerar tillfredsställande i dagens leverans och vilka förbättringsåtgärder som behöver aktiveras.

Vår roll är att analysera områden som systemklassificering utifrån ett verksamhetsperspektiv, befintliga processer, supportfunktion, kostnadsmodell, systemägarskap och roller och ansvar.

Uppdraget ska leverera förslag till förbättringar av outsourcingleveransen samt ett eller fler avtal som stipulerar outsourcingleverantörens ansvar och åtaganden.

 

En än gång vi fått förtroendet att hjälpa en av våra kunder i jakten på en bättre IT-leverans!

Dela

Prenumerera