Larsson & Co upphandlar intranät och ärendehantering åt kund

Stötta kund i upphandlingen av intranät, ledningssystem, dokumentering och ärendehantering-system.

En än gång vi fått förtroendet att hjälpa en av våra kunder i jakten på en bättre IT-leverans!

Vi är glada och stolta att kunna tillkännage att vi nu landat ytterligare ett nytt uppdrag!

I ett tidigare uppdrag där vi hjälpte kunden med en djuplodande verksamhetsanalys av deras IT-funktion utkristalliserade det sig ett stort behov av en kommunikations- och samarbetsplattform. Kunden har som mål att bland annat införa kvalitetsstandarden ISO 9001:2015 under hösten 2015 och behöver då systemstöd i form av ett ledningssystem och ärendehantering.

Beslut togs av ledningen att en upphandling av funktionerna: intranät, ledningssystem, ärendehantering och dokumenthantering skulle göras.

Larsson & Co fick förtroendet att hjälpa kunden med att ta fram passande leverantörer, koordinera workshops och möten samt framställer kravlistor på funktionella och icke funktionella krav. Freddie ansvara även för planering och dokumentering av arbetet.

Vill ni veta mer hur vi kan hjälpa just er? Slå en signal bara. KONTAKT


 

Dela

Prenumerera