Larsson & Co stöttar vid införande av ITIL hos ny kund

Att stötta kunden vid införandet av ITIL i stor skala

En än gång vi fått förtroendet att hjälpa en av våra kunder i jakten på en bättre IT-leverans!På kundens IT-enhet pågår ett större förändringsprojekt som syftar till att skapa en IT-enhet med tydlig ledning och styrning och en effektiv leverans med fokus på stabil IT-drift och effektiva arbetssätt, samt goda relationer och samarbeten med verksamheten. Ett viktigt uppdrag inom ramen för detta förändringsprojekt är att etablera, dokumentera och visualisera IT-enhetens processer (enligt ITIL) och leveransförmåga.

Man går från en teknikfokuserad och brandsläckande IT-funktion till att bli en ITIL-orienterad och proaktiv tjänsteleverantör.
Larsson & Co har rollen som expertstöd/bollplan inom områdena ITIL, verksamhetsutveckling och Service Operation (IT-drift).

 

Larsson & Co genomför ITIL inspirationsseminarier och certifieringsgrundande ITIL Foundation utbildningar inom uppdraget.

I uppdraget ingår två leveranser.

  1. Att etablera och stötta en ITSM-gruppering i deras arbete med att etablera ett tjänstetänk med grund i ramverket ITIL. Larsson & Co tjänstgör som expertstöd och kvalitetssäkrare med ansvaret att genom workshop-facilitering utveckla tänkta behov, förbättringsområden och aktiviteter området. Freddie formulerar även process och ITSM-dokumentation. En färdplan för etableringen av ITSM/process-funktionen är produkten som Freddie är anlitad att utveckla och kvalitetssäkra
  2. Larsson & Co är även anlitad för att stötta CIO i arbetet med att ta fram en helt ny styrning, ledning och organisation gällande koncern IT. I arbetet ingår det att vara expertstöd till CIO i frågor som, bemanning, roller, ansvar, processetablering, tjänstetänk, förvaltning, kompetenshöjning, kultur och annat som berör det koncerngemensamma IT-arbetet. Ett av de viktigaste syftena med Larsson & Cos arbete är att driva framtagningen och utvecklingen av 5 färdplaner, en för respektive avdelning inom koncern IT, IT-ledning, Service desk, Projekt, ITSM/ITIL och IT-drift.

Larsson & Co har även rollen som utbildare och koordinator för hela förändringsarbetet. Ett flertal ITIL Foundation genomförs i kundens lokaler.

Larsson & Co har även rollen som mentor för driftchefen med syftet att utveckla en mer professionell IT-drift och leverans (se nästa uppdrag). Som mentor har Larsson & Co uppgiften att stötta driftchefen i sin roll som chef och ledare samt att utveckla ett mer effektiv och tydligt sätt att styra och leda avdelningen.


 

Dela

Prenumerera