Larsson & Co effektivisera IT-driften genom ITIL

Att stötta kund att effektivisera IT-driften

En än gång vi fått förtroendet att hjälpa en av våra kunder i jakten på en bättre IT-leverans!

På kundens IT-driftenhet (IT operation) har man under en längre tid haft problem med instabil drift, missnöjda medarbetare, lågt förtroende från verksamheten och dåliga rutiner och processer.

Kunden vill gå från en teknikfokuserad och brandsläckande drift-funktion till att bli en ITIL-orienterad och proaktiv tjänsteleverantör.

I uppdraget ingår bl.a. att göra en verksamhetsanalys av leveransförmågan hos drift-avdelningen för att tydliggöra nuläget med syftet att utveckla en exekverbar, pragmatisk och kommunicerbar färdplan. I analysen ingår ämnen som organisation, informationsspridning, kompetenshöjning, processetablering (Major incident, problem Management, Change Management), ledarskap/kultur och mätning och uppföljning.

Färdplanen utvecklas enligt rekommendationer från det internationella ramverket ITIL.


 

Dela

Prenumerera