Larsson & Co tjänstgör förstudieledare, ITIL-processen Event Management för kommun

Ta fram färdplan för införandet av ITIL-processen Event Management för en kommun i norra Sverige.

En än gång vi fått förtroendet att hjälpa en av våra kunder i jakten på en bättre IT-leverans!

Vi är glada och stolta att kunna tillkännage att vi i dagarna vunnit en upphandling om att genomföra en djuplodande förstudie gällande ITIL-processen Event Management för en större kommun i norra Sverige.

Syftet med förstudien är att skapa ett underlag för ett kommande implementationsarbete av ITIL-processen Event Management (förenklat uttryckt: övervakningsprocessen). Förstudien består av att kartlägga nuläget genom bl.a. intervjuer, mognadsmätning och verktygsanalys med hjälp av strategiska roller inom IT avdelningen. I uppdraget ingår att analysera och tydliggöra arbetssätt, roller, gränssnitt och verktygsstöd.

I uppdraget ingår bl.a. att göra en verksamhetsanalys av leveransförmågan hos drift-avdelningen för att tydliggöra nuläget med syftet att utveckla en exekverbar, pragmatisk och kommunicerbar färdplan. Färdplanen utvecklas enligt rekommendationer från det internationella ramverket ITIL och enligt konceptet IBL – ITIL By Larsson & Co.

Vill ni veta mer hur vi kan hjälpa just er? Slå en signal bara. KONTAKT


 

Dela

Prenumerera