Larsson & Co etablerar tjänstekatalog för stor serviceleverantör

Larsson & Co kommer agera både förändrings- och projektledare för ett huvudprojekt för en av de största serviceleverantörerna inom offentlig förvaltning i Västsverige. Projektet skall hålla samman alla nya och pågående aktiviteter som rör tjänstekatalogen som syftar till en enkel och effektiv service.  Larsson & Co kommer även koordinera och sköta samverkan mellan de delprojekt som ingår i huvudprojektet.

Larsson & Co kommer använda oss av vårt framgångsrika färdplanskoncept.Tjänstekatalog enligt itil, vad, vem och hur

  • Skapa ett bra samarbete, tydligt ägarskap och förtroende
  • Skapa en tydlig bild av VARFÖR
  • Skapa en praktisk, pragmatisk och exekverbar färdplan
  • Exekvera färdplanen och säkerställa kvalitén på leverabler och mål

Läs vår tidigare artikel om tjänstekatalog här.

Katalogen kommer implementeras i ITSM-verktyget ServiceNow.

Vill du veta vad en tjänstekatalog kan göra för ert företag?
Kontakta oss här

ITIL Konsult, ITIL Foundation, ITIL Certifiering

 

Dela

Prenumerera