SLM – En process med dubbla budskap

(SLM) Service Level Management – en dubbel process

Processen Service Level Management (SLM) är en av de viktigaste gränsytorna mellan IT/serviceorganisationen och verksamheten. Service Level Management har dubbla roller i det att den representerar både IT (eller den servicegivande organisationen, om man så vill) och kunderna.

 

Rollen som IT’s representant:Service Level Agreement | SLA | ITIL

Deltar i regelbundna möten med verksamheten/kunden för att säkerställa att de överenskomna nivåerna av tjänsterna efterlevs vad gäller leveranskvalitet, uppföljning av leveransmål, statusrapportering, kundnöjdhetsdialoger samt diskussioner kring tjänsteutveckling i form av nya kundkrav och behov.

Rollen som verksamhetens representant:

Processen för Service Level Management ansvarar sedan för att information, krav och behov från dessa tjänstemöten omhändertas och överförs till ansvariga inom IT för att planera och exekvera passande aktiviteter som bl.a. leder till utveckling av nya och befintliga tjänster samt att säkerställa att de linjerar på bästa sätt med kundens krav och behov.

Dubbla roller

Med andra ord representerar SLM bägge sidorna av myntet, något som kanske inte alltid fungerar som det ska. SLM måste BÅDE hantera efterlevnad, men även önskemål och krav. Inte sällan blir en av sidorna tongivande med en kantring som resultat. Dvs antingen blir man en stoppkloss internt på IT-avdelningen som ständigt säger blankt nej till nya önskemål och behov. Eller så blir man en orimlig kravställare från verksamheten.

För att förenkla det ytterligare, SLM är kundens röst till IT samtidigt som det är IT’s röst till kunden. Ett lösningsfokus är inte bara önskvärt utan ett definitivt krav. Business Relationship Management (BRM) inom ITIL hanterar även den en hel del av detta, men i en lite annan kontext, vi på Larsson & Co anser att man utan några större hinder kan slå ihop de två processerna.

 

Processen Service Level Management har som mål att samla in behov, definiera, förhandla, dokumentera, mäta och rapportera tjänsteleveranserna utifrån (med verksamheten/kunden) överenskomna kvalitetsmål.

Målsättningen med processen är bl.a. att höja kundnöjdheten och nå en djupare kundrelation genom en transparent målstyrning och uppföljning. Men även att synliggöra förbättringsbehov och att linjera tjänsteleveransen med verksamhetens behov.

 

Förväntade resultatet av en införd Service Level Management process är:

 

Processen består av fyra delprocesser.

SLM | Service Level Management | ITIL | ITIL 4

ITIL – Service Level Agreement – Slagträ eller samarbete?

ITIL – Service Level Agreement – Slagträ? Nej, samarbete!

SLA | ITIL | ITIL Foundation

Många använder SLA (ITIL – Service Level Agreement) som ett slagträ när något inte fungerar som det skall. Vår erfarenhet är att det ger en bättre effekt om det används för att skapa ett samarbete med kunden. En dokumenterad servicenivå som både kund och leverantör gemensamt och aktivt utvecklar över tid.

Hur skall man använda ITIL – Service Level Agreement?

Ett SLA bör ha som syfte att säkra ett bra samarbete för att kunna leverera en bra tjänst som lever upp till kundens förväntningar i kombination med leverantörens förmågor. Inte som skydd eller som slagträ när förväntningarna inte infrias. Det är viktigt att samarbetet inte går ut på att hitta kryphål för att använda dem utan att gemensamt täppa till dem.

Hur kan man använda SLA i sitt förbättringsarbete? Ska SLA vara enbart piska eller ska det innehålla en morot också?

I vårt Nätverk ”ITIL i Praktiken” har vi diskuterat vad som skall vara med i ett ”Perfekt ITIL – Service Level Agreement”. Det vi kom fram till då var bland annat:

När vi då har ett ITIL – Service Level Agreement gäller det att vi använder det på rätt sätt och det gör vi genom att bland annat:

Säkra bakåtSLA | ITIL | Service Level Agreement | ITIL Foundation

När förväntningar diskuteras och det är dags att omvandla dessa till tydliga och realistiska mål. Då är det väldigt viktigt att säkra upp att de tjänster som vi är beroende av kan leva upp till kundens förväntningar. Många glömmer bort detta och sitter då med ett avtal som lovar support 24/7 mot kunden men med vissa beroenden som inte stödjer detta. En bra samarbetspartner har givetvis koll på detta men tyvärr missar många detta. Vilket kan leda till segdragna och dyra processer.

Skapa tydliga forum

Service Level Agreement | SLA | ITILGenom att ha en plan för när vi skall träffa kunden och genom att ha en tydlig agenda har vi grunden till ett bra samarbete. Under dessa möten är det viktigt att diskutera sakligt och på ett konstruktivt sätt för att förbättra/utveckla tjänsten för att säkra att den ger värde.

Kom och diskutera med oss

Den 7 december har vi nästa nätverksträff där vi kommer diskutera just hur vi kan skapa bra samarbeten genom att använda våra Service Level Agreements på rätt sätt.

Gå in och anmäl dig på länken nedan, frukost ingår!

Behöver ni hjälp så hoppas vi att ni hör av er för ett inledande samtal, kanske över en lunch eller fika?

BRA ATT VETA

Datum: 7 december 2018
Tid: 8:00 – 10:00
Plats: Kuggen våning 3
Adress: Kuggen, Lindholmsplatsen, Göteborg
Kostnad: Nätverket är öppet för alla
För upplysningar kontakta: kansliet@west.dfs.se eller kontakta någon av nätverksledarna.

NÄTVERKSLEDARE/ARRANGÖRER

Andreas Lindström 0708-10 21 42

Anmäl er på länken nedan för att vi skall veta vilka som kommer.

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen, godkänner du föreningens villkor inkluderande hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Anmäl dig här!

ITIL Foundation | ITIL Certifiering | ITIL Konsult

ITIL Foundation – All Inclusive

Gå inte kurs, Upplev ITIL Foundation!

ITIL Foundation | ITIL Certifiering | ITIL All Inclusive
Läs gärna mer om Aspenäs, klicka på bilden

ITIL Foundation kan göras enkel eller svår. För att kunna lära på riktigt måste störningar minimeras. Så som hämta & lämna barn, handla, städa, träna, och gå på möten med kunder och kollegor. Omgivningen är avgörande för långsiktigt lärande.

Avsaknad av tid för eftertanke och reflektion resulterar bara i kunskap som snabbt faller i glömska. Vi tycker inte om det, gör du?

Vår ITIL Foundation är All Inclusive – Det ska vara gött att gå kurs!

Upplev ITIL Foundation på natursköna Aspenäs Herrgård

Vår ITIL utbildning sker i en genuint hemtrevlig och avslappnande miljö. Med stora ytor ges möjligheter till informella möten och diskussioner. Grönskande buskar och träd ramar in den gamla herrgården som ligger naturskönt vid sjön Aspen. Med herrgårdspark och sjötomt finns alla möjligheter att varva ned och njuta av både kurs och omgivning.

Kunskapspass varvas med praktiska övningar och tilltagna pauser.
Pauserna är till för att reflektera och diskutera, men ger även ett ypperligt tillfälle att knyta nya kontakter.

The Larsson Way – Praktiskt, pragmatiskt & konkret

Vad ingår?

 • 3 dagars ITIL utbildning i en härlig herrgårdsmiljö
 • Stor frukostbuffé
 • Lunch med flera alternativ
 • Härlig för- och eftermiddagsfika
 • Middag från det erkänt duktiga köket dag 1 & 2
 • Boende i nyrenoverade rum och sköna sängar
 • Allt utbildningsmaterial
 • Certifiering inkl. Certifieringsgaranti*

 

Larsson & Co:

 • Över 100 års samlad erfarenhet av IT & verksamhetsutveckling
 • Konsulter och utbildare i ett
 • Omvandlar teori till praktik
 • Personliga & engagerade
 • Gör skillnad på riktigt
 • Lever som vi lär
 • Pedagogiska & tydliga, men ändå med humor

 

ITIL Foundation | ITIL All Inclusive | ITIL Certifiering

Pris: 16 500 kr ex moms.

Kurstillfällen:

19-21:a November, 2018

27-29:e mars, 2019

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Psst… om en företagsintern kurs i era lokaler passar just er bättre, hör av er och boka här.

*Certifieringsgarantin innebär att om man missar certet får man en voucher för ett certifieringstillfälle hos Peoplecert.

ITIL Foundation
Larsson & Co, ATO för ITIL-Foundation utbildningar och kurser.

ITIL Foundation | ITIL Certifiering | ITIL Konsult

Service Level Agreement (SLA) Dokumentera förväntningar

Ett perfekt Service Level Agreement (SLA)!

Att vara överens om och möta kundens förväntningar är alltid viktigt oavsett vilken bransch det gäller. Inom IT regleras detta oftast i ett Service Level Agreement (SLA). Genom att skapa bra SLA har man en väldigt bra grund för ett gott samarbete mellan leverantör och kund/verksamhet.

Vad är ett Service Level Agreement? Kortfattat kan man säga att det är tydliga riktlinjer för vilka förväntningar som finns på en tjänst, vilka mål som skall uppnås, hur kommunikationen mellan kund och leverantör skall skötas samt vem som är ansvarig för att göra vad m.m.

Alla är lika, alla är olika!

Service Level Agreement (SLA) | ITIL foundation | ITIL
Läs artikeln för förra nätverksträffen, klicka på bilden

Kan man verkligen skapa ett SLA som passar alla? Svaret är att det beror lite på. Det hade ju varit enklare att man bara kunde skriva samma varje gång!

Men när ni skapar just ert SLA med just den här kunden för just den här tjänsten så kommer det givetvis finnas andra förväntningar än i ett annat sammanhang. Men givetvis finns det vissa delar som alltid bör finnas med på ett eller annat sätt och vissa saker som är bra att ta med.

Det viktigaste är att det tydliggör förväntningarna på både leverantören samt på kunden. Ju bättre man lyckas fånga detta ju bättre brukar samarbetet fungera.

Ett perfekt SLA löser inte alla era problem

Om vi nu leker med tanken på att ni har ett perfekt SLA, – Kommer samarbetet mellan leverantör och kund då fungera perfekt?

Det är givetvis inte säkert. Men det är en viktig del i att skapa ett väl fungerande samarbete. Det krävs också att ni följer upp utfallet och diskuterar hur ni kan utveckla de delar som eventuellt inte fungerar som de skall.

För att lyckas med det krävs regelbundna forum där detta diskuteras på ett konstruktivt sätt. Säkerställ alltid att det finns med en del i era SLA om hur ni skall sköta dessa forum.

Finns det några riktlinjer att följa?

Givetvis finns det förslag och exempel att följa men vår erfarenhet är att det är viktigt att fundera och diskutera detta ämne för att kunna komma fram till hur just vårt Service Level Agreement med just denna kunden och för just denna tjänsten skall se ut. Därför diskuterade vi på vår senaste nätverksträff hur vi kan arbeta med Service Level Management och vi kom då fram till att vi skall köra en diskussion om vad ett Service Level Agreement skall innehålla på vår nästa nätverksträff.

Några områden som vi kommer att diskutera:ITIL kurs, ITIL Utbildning, Upplev ITIL, ITIL Certifiering

Kom och diskutera mer, på vår nätverksträff fredagen den 28 september.

Vi ordnar regelbundet nätverksträffar i samarbete med Dataföreningen och på fredag den 28 september kommer vi diskutera just detta. Välkommen till Lindholmen och diskutera ”Det perfekta SLA’t” med oss och andra som också är intresserade av ämnet. Vi bjuder på frukost dessutom.

Datum: 28 September 2018
Tid: 08:00 – 10:00
Plats: Lindholmen Science Park, ”Kuggen” – vån 3, stora konferensrummet
Adress: Lindholmsplatsen 1
Kostnad: Nätverket är öppet för alla (kostnadsfritt)
För upplysningar kontakta: kansliet@west.dfs.se eller kontakta någon av nätverksledarna.

Anmälan: Via dfs.se eller via den här länken.

Varmt välkomna!

ITIL Foundation | ITIL Certifiering | ITIL Konsult

Knowledge Centered Support

Minska era tickets med 80%

IT-supporten idag brottas med att få tiden att räcka till. Högen eller listan med olösta incidenter och requests bara växer. Hur kan man på ett enkelt sätt minska sina tickets och samtidigt öka kundnöjdheten? Knowledge Centered Support (KCS) och i vanlig ordning börjar det med människan, inte processen.

Enkla svar, mycket möda, stor belöningKnowledge centered Support, ITIL Foundation, ITIL Ramverk,

Svaret är enklare än man kan tro, men vägen dit längre än man kan ana. Enligt en studie på Harvard så har mer än 80% av de som ringer in till Service Desk redan försökt lösa problemet själva. De har googlat, kikat på youtube, sökt efter information om tjänsten eller produkten hos företagets hemsida. Det är först när de kört fast som de verkligen tar sig tid att ringa till Service Desken. Dessutom är de som ringer rätt frustrerade.

Genom att ha en Knowledge Centered Support och en Knowledge Base som är sökbar, aktuell, levande och framförallt nåbar kan mer än 80% av de inkommande ärendena läggas åt sidan.

Knowledge Centered Support – Nya krav på medarbetare

Det i sin tur kommer ställa nya krav på Service Desken, även om ärendena minskar så kommer de som letar sig fram vara betydligt mer komplexa och ta längre tid. Det kommer även ställa krav på Service Desken att aktivt och oförtrutet arbeta med Knowledge Centered Support och sin Knowledge Base (KB). Den MÅSTE vara aktuell.

 

Så var börjar man då?

Ja med att skriva KB-artiklar såklart, hur svårt kan det vara?

 1. För varje ärende som kommer in måste en artikel skrivas. I princip skriver man en anpassad artikel för varje kund som ringer.
 2. Anpassa artikeln efter en mall för att underlätta för både Service Desk och kunder.
 3. Använd och Återanvänd kunskapen. Sök i Knowledge base efter kunskap, tagga in nya incidenter eller ärenden som kan kopplas till samma artikel. På så vis ökar den kollektiva kunskapen.
 4. Uppdatera artiklarna när ny kunskap inhämtas, när en sökning görs, välj mellan att uppdatera eller skriva ny och länka ihop dem.
 5. Mät användandet och effektiviteten av artiklarna, den där lilla rutan längst ner, ”Var artikeln till hjälp? Och en feedbackruta om den inte var det. Integrera dessa data i processförbättringsåtgärderna.
 6. Följ upp statistiken på vilka sökningar som görs. Det ger en fingervisning om vilka artiklar som bör skrivas.
 7. Kommunicera alla uppdateringar till alla i Service Desken.

 

Men vem ska ha tid med det då?

Just det är hönan och ägget med Knowledge Centered Support. Det krävs ett mindset att bara göra det. Man kommer aldrig få tid till det initialt, men i takt med att inkomna ärenden minskar kommer tid att frigöras för att faktiskt arbeta med det, från en reaktiv process till en proaktiv process.

 

Hamna inte i bakvattnet, stå på barrikaderna med Larsson & Co

Missa inte vår nätverksträff i ämnet. 21:a September på Lindholmen har vi vår nätverksträff för ITIL Service Desk där vi kommer grotta ner oss i ämnet och även dela erfarenheter mellan alla de olika företag som kommer. Vi bjuder på frukost dessutom.

 

Datum: 21 September 2018
Tid: 08:00 – 10:00
Plats: Lindholmen Science Park, ”Kuggen” – vån 3, stora konferensrummet
Adress: Lindholmsplatsen 1
Kostnad: Nätverket är öppet för alla (kostnadsfritt)
För upplysningar kontakta: kansliet@west.dfs.se eller kontakta någon av nätverksledarna.

Anmälan: Via dfs.se eller via den här länken.

 

 

//Antonio Tomar, 0708-57 90 28

ITIL Konsult, ITIL Foundation, ITIL Certifiering

SACM & CMDB- Larsson & Co utvecklar

SACM & CMDB – två viktiga förkortningar

Larsson & Co har under en längre period arbetat med en av Sveriges största fordonstillverkare för att utveckla och effektivisera kundens CMDB (Configuration Management DataBase) och SACM (ITIL processen Service Asset & Configuration Management), samt ökat datakvaliteten på Configuration Items (CI’s). Resultatet av fas ett är en strukturerad, standardiserad och mätbar CMDB med tillhörande process och verktygsstöd.

ITIL kurs, ITIL Utbildning, Upplev ITIL

Nu går uppdraget in i nästa fas. I rollen som Processägare ska Larsson & Co nu ta SACM-processen och arbetet med CMDB till nästa nivå. I fas två ingår inte bara att ytterligare etablera SACM-processen utan även att stabilisera, underhålla och förbättra processen i egenskap av Processägare.

Utan CMDB är vi blinda

SACM, CMDB, referensuppdrag, ITIL FoundationEn CMDB är en databas som innehåller all relevant information om hårdvaru- och programkomponenter som används i en organisations IT-tjänster och relationerna mellan dessa komponenter. En CMDB tillhandahåller en organiserad vy och är därmed ett utmärkt sätt att undersöka utifrån.

Med andra ord, om man inte vet hur pryttlarna och pinalerna hänger ihop så är det ganska enkelt att klampa i klaveret.

Det finns undersökningar som visar att upp mot 80% av alla incidenter skapas av IT själva. En välbyggd Changeprocess med en up-to-date CMDB är ett verkligt kraftfullt verktyg för att kapa många av de egenskapade incidenterna som uppstår.

I en fabriks produktionsmiljö är det så mycket enklare att se hur saker och ting hänger ihop, det går oftast en ledning av något slag mellan dem. Visuellt mycket enklare än i en IT-produktionsmiljö. Just därför är arbetet med CMDB så viktigt för att kunna synliggöra alla kopplingar.

 

Vill du veta mer om vad SACM och CMDB kan göra för just er? Hör av er till oss för en kostnadsfri Workshop.

Eller varför inte göra slag i saken och boka in en ITIL Foundation hos Sveriges mest pragmatiska ITIL konsulter!

/Andreas Lindström

Boka ITIL Foundation - Kontakta Andreas 031-337 57 50ITIL Utbildning, ITIL Konsulter, ITIL Certifiering

ITIL 4 – uppdatering

Uppdatering av ITIL®

Nu har vi fått mer information kring uppdateringen av ITIL och vi vill givetvis dela den med er!
I veckan meddelade Axelos att den första releasen av ITIL 4 kommer att ”go live” under första kvartalet 2019.

 

ITIL Foundation, ITSM, ramverk, ITIL 4, ITIL Certifiering, ITIL

ITIL 4 – VAD VI VET NU

Det som presenterats nu är inte så mycket nytt kring vad uppdateringen innebär men lite mer om vad som kommer hända.
Det  Axelos skriver är att eftersom vi lever i en tid där utvecklingen går väldigt fort, även kallad ”The Fourth Industrial Revolution”, behöver vi anpassa oss till det. Den karakteriseras av digital transformation som innebär fler interaktioner mellan människor och digital teknologi. Den snabba utveckling och de komplexa miljöer som detta innebär kräver organisationer som är mer agila och bättre anpassade för att ”adapt and adopt” till nya arbetssätt för att lyckas.

ITIL 4 är därför utvecklat för att bättre hjälpa verksamheter att möta ”The fourth Industrial Revolution”. Genom, som vi presenterat tidigare, att ITIL 4 skall kunna användas bättre tillsammans med andra arbetssätt. Så som DevOps, Agile och Lean. Det finns egentligen inga hinder att även idag använda sig av dessa metoder och samtidigt stötta sig mot ramverket ITIL. Men vi är precis lika nyfikna som alla andra att se vad som tillkommer.

Fokus ligger, som tidigare, på att skapa en enkel övergång från nuvarande version till ITIL 4. De uppmuntrar även kandidater att fortsätta sin nuvarande utveckling inom ITIL.

VAD SOM HÄNDER NU

Under augusti kommer Axelos ut med mer detaljerad information om vad uppgraderingen till ITIL 4 innebär och under hösten kommer det genomföras ”Train the trainer sessions” för att uppdatera kursledare på vad uppdateringen betyder och hur ITIL Foundation kommer justeras.

Vi följer givetvis utvecklingen och återkommer när vi har mer nyheter. Kontakta oss gärna om ni vill veta mer!

Med vänlig hälsning

Klas Caesar, ITIL Konsult
Klas CaesarITIL Konsult, ITIL Foundation, ITIL Certifiering

ITIL kurs, ITIL Utbildning, Upplev ITIL

ITIL uppdateras!

Axelos har presenterat att de under 2018 kommer att uppdatera ramverket ITIL. Under senare år har många organisationer strävat efter mer flexibilitet och snabbhet. För att möta det behovet genomförs nu uppdateringen av ITIL.ITIL, ITIL Foundation, ITSM, ramverk, ITIL Certifiering

ITIL har utvecklats sedan 80-talet och nu när fler och fler organisationer prioriterar flexibilitet och smidighet har Axelos börjat arbeta med nästa uppdatering. Orsaken till detta är att möta de ändrade omständigheter med fler cloudlösningar, ökad automatisering och digital transformation. Uppdateringen skall göra att de som arbetar med IT Service Management skall kunna fortsätta använda ITIL tillsammans med andra arbetssätt som DevOps, Agile och Lean.

Undersökningar visar att ITIL fortfarande är lika relevant som ”Best Practice” för ITSM industrin och genom en uppdatering känns det som om den ställningen kommer att stärkas ytterligare.

Vad innebär uppdateringen av ITIL 2018

Det som presenterats hittills är följande:

Axelos har engagerat experter inom Service Management för att säkra att ITIL blir mer tillgängligt, transparent och agilt.

Utifrån detta så drivs uppdateringen av ett globalt team ”Lead architects” som har haft ett antal workshops kring hur uppdateringen bör se ut.

Vi följer utvecklingen och ser fram mot en uppdaterad ITIL version.

Mer information om uppdateringen finns här: https://www.axelos.com/itil-update

Vill du vara med och påverka utvecklingen av ITIL 2018?

Axelos vill gärna uppmana fler att delta i utvecklingen och har på sin hemsida skapat möjligheter till att vara med och påverka utvecklingen av den uppdaterade versionen.

https://www.axelos.com/global-itsm-research-programme

ITIL 2018 – skillnad i vardagen

Vi ser fram emot uppdateringen och tror att detta är ett viktigt steg för säkra att ITIL fortsätter vara lika relevant som det är idag även i framtiden.

Rätt använt kan ITIL göra verklig skillnad i vardagen.

Är du intresserad av hur ITIL kan hjälpa dig?

Kontakta oss för en kostnadsfri workshop.

Boka en ITIL Foundation kurs.

(Certifieringen kommer även att gälla efter uppdateringen).

Missa inga uppdateringar om nästa version av ITIL. Signa upp dig på vårt nyhetsbrev så får du inte bara nyheterna runt nästa version utan även fler tips som rör ITIL och ITSM.

 

Klas Caesar

Larsson & Co

Självbetjäning, Zero level support och Shift left

Har du självbetjäning för kunder som en del i din kundservicestrategi?

Du är inte ensam. IT-branschen var tidiga att arbeta med självbetjäning (Zero Level support, Shift-left) för kunder och det har utvecklats under många år. I denna artikel används begreppet kund och det innefattar användare, företagsinterna medarbetare eller företagets kunder till system och applikationer. Självbetjäning är ett vanligt begrepp idag och finns inom de flesta branscher. Det är ett naturligt steg i linje med IT´s teknikutveckling och samhällets anpassning men vi börjar med definitionen av Kundsjälvbetjäning.

Self service, shift left, zero level support, ITIL Foundation kurs

Definition: Kundservice genom självbetjäning (Customer Self Service CSS) är ett sätt att möjliggöra kundservice via processer, metoder och verktyg där bemannad kundservice inte direkt assisterar. CSS tillhandahåller kundservice 24/7/365 genom tillgänglig och validerad kunskap, data och access.

 

Så hur hänger CSS ihop med din kundservicestrategi?

Kunden i centrum, allt för kunden, nöjda kunder är några av de floskler som ofta florerar på företag. Det är säkert många som vill ha den relationen med sina kunder men idag har vi stora företag som enbart tillhandahåller CSS och gör sig onåbara för kunder och användare. Fundera en stund på vilka du tänker på!

Idag är det en uttalad strategi att tillhandahålla CSS som den dominerande kundservicekanalen. Det är en tendens som IT har utvecklat under många år med självhjälpsportaler, både interna och externa. Bankerna var också tidiga med att stänga kontor i samband med introduktionen av internetbanker som för övrigt skapade utrymme för de nischade internetbanker som inte har kontor med fysisk kundhantering alls.

 

Varför denna snabba utveckling av självhjälp som kundservicekanal?

DeITIL, Verktygslåda, självbetjäning, shift left, zero level support, ITIL Certifieringn kanske största orsaken är kostnaden för kundservicepersonal. Genom automatiserade system och verktyg kan kunderna själva lösa sina önskemål både snabbare, enklare och utan att behöva kopplas runt i en kundservice. Det borde vara en win-win situation både för kunden och företaget, vilket det i de flesta fall även är.

Kundservicepersonal kan fokusera på de mer komplicerade ärendena istället för att svara på enkla frågor. Det kan vara utvecklande för de problemfokuserade kundservicemedarbetarna som söker utmaningar, men de som gillar att hantera de enkla ärenden kommer att få det tufft när kunderna löser det snabbare och enklare själva.

En annan aspekt är den sociala delen av kundservice. Hur väl känner du dina kunder när din kundservice som Single point of contact (SPOC) inte längre har lika mycket kontakt med dina kunder? Det beror naturligtvis på storleken av företag och antal kunder/användare. Din SPOC är ett känselspröt för hela ditt företag. Marknadsavdelningen kan ha stor nytta av kundservicens kontakt med kunderna men också produktutveckling som tidigt kan fånga nya möjligheter. En del av detta känselspröt ligger idag i sociala medier men det är stor skillnad på en personlig kontakt på kundservice och att få feedback i ett publikt flöde på sociala medier.

Idag har vi ett stort utbud av verktyg för att tillhandahålla självbetjäning för kunder. En grundförutsättning för dessa är att man har en bra kategorisering av de instruktioner, manualer och annan hjälp som man tillhandahåller i självbetjäning. Det måste vara enkelt för att kunder ska uppleva att det är enkelt att använda och att det går snabbare än att kontakta kundservice för personlig assistans.

 

Så tillbaka till första frågan.

Har du självbetjäning för kunder som en del i din kundservicestrategi?

Har du koll på vad dina kunder vill ha eller accepterar? Det är en förutsättning för att din självbetjäning ska fungera. I ena änden finns företagen som faktiskt arbetar med kunden och kundens behov i fokus. I den andra änden finns företagen som tillhandahåller en accepterad nivå av kundens behov med företagets behov i fokus.

Båda förhållningssätten är vanliga idag. Därför är det viktigt att fatta medvetna och välgrundade beslut för din kundservicestrategi och se till att den hålls uppdaterad i en värld som utvecklas otroligt snabbt, på alla plan.

//Antonio TomarAntonio Tomar, ITIL, Service Desk, Nätverk, ITIL Foundation utbildning

Det här är bara ett av de ämnen vi diskuterar på våra nätverksträffar. Kom, ät en frukostmacka, drick lite kaffe, träffa andra och hör hur de har gjort.

Anmäl dig här… (så vi vet hur många smarriga mackor vi ska ordna)

ITIL Konsult, ITIL Foundation, ITIL Certifiering

Att sätta tydliga förväntningar (SLM)

Service Level Management

För att lyckas med vår leverans behöver vi en bra relation och ett bra samarbete mellan leverantör och beställare/verksamhet/kund (nedan kallad kund). Det handlar till väldigt stor del om att sätta tydliga förväntningar samt säkra att vi levererar enligt dessa. Det vill säga Service Level Management.ITIL kurs, ITIL Utbildning, Upplev ITIL

I de fall vi inte lyckas med att sätta dessa tydliga förväntningar slutar det oftast med att kunden skapar sina egna förväntningar och vi som leverantör jobbar efter ”Best effort” istället för best practice. Vilket leder till missnöje och irritation.

ITIL har en bra process för hur detta kan hanteras, Service Level Management (SLM). Om vi dessutom arbetar med Business Relation Management (BRM) kan vi skapa väldigt bra samarbete mellan kund och leverantör.

Vad innebär då Service Level Management enligt ITIL i praktiken?

Förenklat är det följande:

Detta skapar ett bra och konstruktivt samarbete mellan leverantören och kunden samtidigt som det tydliggör vem som skall göra vad, och eventuella förbättringspotentialer upptäcks i ett tidigt skede.

Service Level Management, SLM, ITIL, ITIL Foundation utbildning och certifiering

Varmt välkomna!

Larsson & CoITIL Konsult, ITIL Foundation, ITIL Certifiering