Change Management/Enablement som det är tänkt

Vad karaktäriserar en högpresterande IT-organisation och Change Enablement?

Enligt Process Institute finns det tydliga karaktärsdrag hos högpresterande IT-organisationer kopplat till Change Enablement:

Riskoptimering är huvudsyftet med Change Enablement

Att stoppa alla ändringar och ta bort all risk är inte riskoptimering, vi behöver balansera risken med värdet ändringen förväntas ge.

Change Enablement lever i symbios med andra processer

Change Enablement är bara en av flera processer som hänger ihop, vi behöver se till landskapet, inte enstaka processer eller practises. Inte minst behöver vi ha ordning och reda på våra ingående komponenter (konfigurationsobjekt) så som tjänster, hårdvara, applikationer, integrationer, leverantörer, avtal, licenser och mycket mer. Var uppmärksam så ni inte skapar ”process-silos”.

Fyra fokusområden för ett modernt Change Enablement arbete

 • En ändringsmodell är ett sätt att fördefiniera steg för att hantera en specifik ändring på ett överenskommet sätt. Supportverktyg kan sedan användas för att säkerställa det specifika flödet i praktiken.
 • En ändringsmodell inkluderar sådant som:
  • Åtgärder/instruktioner som ska utföras för att hantera den specifika ändringen
  • Den kronologiska ordning i vilken processtegen ska utföras, inklusive eventuella beroenden
  • Ansvar – vem ska göra vad, inklusive identifiering av de beslutsforum som krävs
  • Ledtider och tröskelvärden för genomförandet av uppgifterna
  • Eskaleringsförfaranden – vem ska kontaktas och när
 • Etablera en delegerat beslutsflöde. Forumen kan bestå av en roll, en person eller en grupp människor. Vilken beslutsnivå som krävs för godkännande av en viss typ av ändring (normal, standard eller akut) bedöms utifrån bl.a. typ, storlek, risk, kostnad och potentiell påverkan etc.

Tips för att misslyckas ????

Vill du veta mer?

Vill du se Frukostmötet?

Här hittar du filmen från frukostmötet.

Övriga filmer hittar du på vår Youtube-kanal.

LÄSA OM VÅRA TIDIGARE FRUKOSTMÖTEN HÄR:

Frukostmöte

6/11-2020 Frukostmöte – Value Streams & processer

9/10-2020 Frukostmöte – ITIL 4 & Service Desk

28/8-2020 Frukostmöte – ITIL 4 Incident, Problem, Change

29/5-2020 Frukostmöte – Value Co-Creation

27/3-2020 Frukostmöte – ITIL 4 Practice & Value Streams

BOKA IN NÄSTA FRUKOSTMÖTE I DIN KALENDER REDAN NU!

AGIL MED ITIL DEN 26 MARS

ITIL och agile anses inte alltid vara de bästa av vänner och i mångas öron låter agile som rena motsatsen till ITIL:s strikta processer.

Det agila tankesättet bygger på fyra grundpelare. Pelare som vi menar endast behöver små justeringar för att smälta samman med ITIL principer.

Under det här frukostseminariet kommer vi att berätta hur dessa två koncept mycket väl kan bli kompisar och att de faktisk kan leka ganska bra ihop.

Frågor som kommer att adresseras under frukosten är:

 1. Går det verkligen att använda agila metoder ihop med ITIL?
 2. Hur gör vi för att leverera nya funktioner snabbt och pålitligt?
 3. Hur vi skapar vi ”Value co-creation” i en ”mixad” värld?
 4. Kan vi få till en stabil och långsiktig samverkan dem emellan?

Ja, ja, ja och ja är våra svar på dessa frågor, vill du veta hur?

Häng med på vår ITILfrukost den 26 mars 2021, du anmäler dig enklast här.

Maila till info@larssonco.com eller ring oss på 031- 337 57 50

Eller i vår Meetup grupp (se länken nedan) eller kontakta oss direkt.

VILL DU VETA MER?

Vill du hålla dig uppdaterad kring ITIL 4?

Gå med i vår Meetup grupp så får du information om kommande event m.m.

https://www.meetup.com/itil-Goteborg-Meetup-Group/

Häng med oss till Marstrand och gå vår populära ITIL 4 Foundation All Inclusive kurs!

Läs mer om kursen här!

Stabil IT med ITIL

ITIL är en idé och ett ramverk för att kunna bedriva IT effektivt och strukturerat via en samling av best practices. För att ITIL ska ge någon nytta måste ramverket tillämpas praktiskt och pragmatiskt.

Vad man vill uppnå är en stabil och förutsägbar IT-miljö och när den inte är förutsägbar ha ett strukturerat sätt att ta sig an det oförutsägbara.

Just en stabil IT-miljö är idag en grundförutsättning i många företag och organisationer av alla de slag. Den som protesterar mot det har fel, om någon till trots skulle göra det så brukar det räcka med att stänga av WiFi en stund. Det hade varit väldigt kul att se hur mycket mer kaffe som går åt under en omstart av servrarna. IT är affärskritiskt!

 

Verksamheter stannar utan IT idag. Vem ska säljarna ringa om CRM-systemet ligger nere? Lastbilar kommer bli ståendes för utan fraktsedlar åker de ingenstans. Lagersaldon kommer bli fel vilket påverkar hela ekonomiavdelningens bokföring, som förövrigt har mycket litet med ”Bok” att göra idag. Tidrapportering och därmed löner blir ohanterligt. Fakturahantering via EDI… listan kan byggas otroligt lång med alla saker som påverkas av IT.

 

Just av den anledningen måste en stabil IT-miljö komma i första rummet.

 

En misstolkning av en stabil IT är att säga nej till allt, inga nya program och applikationer, helst inga uppdateringar heller. Lås ner allt och ta bort alla möjligheter för användare att göra något som helst. Idag funkar inte det. Hellre ha ett strukturerat sätt för att ta sig an förändringar.

 

Kraven på IT är helt enkelt högre idag. En flexibel och öppen IT är idag något som underlättar att göra affärer med företag. Tänk bara om någon idag sade att vi bara tar emot ordrar via fax… (https://sv.wikipedia.org/wiki/Telefax för er som undrar vad det är).

 

Hur kan då ITIL hjälpa till på väg mot en riktigt stabil IT-miljö?

 

Med 3 grundläggande processer kan man komma mycket långt i sin strävan efter en stabil IT. Får man dem dessutom på plats och att fungera bra så kommer man kunna lägga större krut på mer tidskrävande uppgifter så som förbättringar och utveckling. Det i sin tur leder till ett bättre resursutnyttjande.

 

Incident Management:

Här är den enskilt största kontaktytan mot resten av verksamheten då det här hanteras av Servicedesk/Helpdesk. Syftet med processen är att så snabbt som möjligt återställa IT-tjänster/system så snart som möjligt och minimera eventuella negativa konsekvenser. en dokumenterad, kommunicerad, begriplig och mätbar Incident Management process och tillhörande verktyg.

Huvudaktiviteterna i incidentprocessen är upptäcka, registrera, analysera, hitta åtgärd och åtgärda, bekräfta åtgärd och stänga incidenter, förfrågningar och larm.

Problem Management:

Målet med problem management är att:

Det är viktigt att komma ihåg att en incident aldrig blir ett problemärende, då incidenter och problem har sina egna livscyklar.

Problemprocessen är till skillnad mot incidentprocessen, designad för att hantera den oordning och merjobb som återkommande incidenter kan ställa till med. Det räcker dock inte bara med att problemprocessen fungerar bra. Problemprocessen är väldigt beroende av att incident och change management-processerna också fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Change Management:

80 % av alla incidenter skapar vi själva på IT genom framför allt dåligt planerade och genomförda ändringar (change management).

Genom att på ett strukturerat och planerat sätt genomföra ändringar kan vi alltså inte bara frigöra tid och sänka stressen utan också öka förtroendet för IT och bli mer professionella. Nu kanske du tänker att det då skulle leda till en övertalighet på en IT-avdelning, inte alls. Är det någon på en IT-avdelning som känner att de faktiskt hinner med ALLT de skulle vilja, eller lägger ni allt för mycket tid på brandsläckning och reaktiva aktiviteter?

Med väl fungerande Change Management-arbete kan ni istället lägga tid på att planera arbete, förbättra verksamheten och framför allt testa och utvärdera på riktigt. Allt detta leder såklart till att brandsläckningen minskar.

 

Vill du veta hur du ska göra för att få fart på er Incident, problem och change för att arbeta mot en stabil IT? Hör av er till oss för en kostnadsfri workshop (japp, kostnadsfri).

Vill du ha en värdemätare på hur era processer ser ut? Vi kan hjälpa till med det också.

Hör av er till Sveriges kanske mest praktiska och pragmatiska ITIL-konsulter med nöjd-kund-garanti!

Andreas Lindström

Vi lovar pengarna tillbaka om ni inte blir nöjda!

Hjälpte kund införa ITIL Change Management

Vi hjälper ett medelstort företag att etablera ITIL Change Management

Kunden saknade en god bild av IT-miljöns struktur, det saknades dokumentation om hur system, lösningar och tjänster hängde ihop samt vilka relationerna var. De hade en stor mängd incidenter och problem som överbelastade IT-avdelningen. De hade svårt att prioritera vardagen och få tid över till proaktiv och planerat arbete.

Larsson & Co genomförde utbildningar och workshops för att öka kunskapen om ITIL Change Management och synliggöra förbättringsåtgärder. Resultatet blev en färdplan för införandet av förbättringsåtgärder inom:

– Roller och ansvar
– Inventering och kartläggning av IT-miljön
– Formalisering av tjänstebeskrivningar
– Analys av befintligt ärendehanteringssystem kopplat till Change Management
– Eskaleringsprocess
– Supportorganisationen

Varför ska man införa Change Management?

ITIL Change Management är en av de viktigaste processerna man kan införa enligt oss. Det är också den process som i de flesta fall som ger mest ”pang för pengarna”. Genom att införa ITIL Change Management kommer ni snabbt se antalet incidenter och problem sjunka. När det trots bra change-arbete ändå går åt skogen kommer ni med en bra Change Management-process kunna felsöka och återställa systemet eller tjänster mycket snabbare och effektivare än tidigare.

Har ni liknande utmaningar och vill bolla lite? Hör av er så tar vi ett möte. KONTAKT

ITIL Change Management

ITIL:s Change Management process – Därför är den ett måste!

Utan ITIL – Change Management kommer aldrig en IT-Organisation/IT-leverantör kunna skapa förtroende och ett riktigt existensberättigande. Inför/utveckla ITIL Change Management NU!
Är ni osäkra på vart ni börjar? Hör av er!


 

ITIL är det moderna sättet att utveckla, leverera och support IT på

ITIL ger förutsägbara processer och en uppsättning av ramar som kommer göra det lättare att möta kundernas förväntningar, samt övervaka och mäta incidenter. ITIL kan också möjliggöra en bättre relation mellan organisationen och dess IT-avdelning, eftersom det utgör en grund för att förhandla fram realistiska servicenivåer.

ITIL Change Management PÅ RIKTIGT! Kostnadsfri workshop hos er

Kostnadsfri Change Management workshop hos er!

Incident, Problem och, jaha vad händer sen då?

Jo, Change Management såklart…

Hur gör man för att införa Change Management utan att gå ner sig i teorier och modeller?
Jo man gör som vi, omvandlar teori till praktik och modeller till konkreta färdplaner.

Hör av dig och boka upp oss för en garanterat givande workshop på ca 2 timmar.

Kostnadsfritt, precis som vanligt (eventuellt ber vi om en kopp kaffe).

 Skulle det dessutom vara så att ni hellre vill ha en workshop om Incident, problem eller någon annan av ITIL-processerna, så löser vi det också.

Change Management ITIL på riktigt
KLICKA FÖR HELBILD

Vi har svaren och tänkte precis som tidigare sprida lite ljus. Ämnet för dagen är ITILs Change Management process. En viktig process som minskar, förhindrar eller löser era driftstörningar en gång för alla.

Sist vi hade en inbjudan gällde det problem management, tanken var ett öppet seminarium, intresset var stort, men alla ville ha personliga besök. Så istället för att anordna ett öppet seminarium kommer vi nu till er istället.

Praktiskt va? Det är så vi jobbar.

Vad kan Change Management göra för er? Massor, bland annat:

– Möjliggöra en kultur av att göra rätt saker först
– Eliminerar era  IT-problem en gång för alla
– Minska tiden ni lägger på oplanerade störningar och avbrott
– Minskar tiden det tar att återställa era system/tjänster
– Minskar drastiskt mängden incidenter
– Minskar mängden större driftstörningar (major incidents)
– Skapar kontroll på era pryttlar och pinaler
– Utvecklar en kultur där CM är en självklarhet
– Skapar ett högt förtroende
– Ger tid över till utveckling och pro-aktivitet
– Skapar förutsedda planer och aktiviteter
 Skapar en lugn, stolt och självsäker IT-organisation
– Ni sparar massor av pengar

 Vi har dessutom fått flera förfrågningar om en kortare och mer praktisk kurs än ITIL Foundation, så vi har tagit fram en: Praktisk ITIL – Skippa Foundation och lär dig ITIL på en dag.

Kursen för dig som vill lära dig vad ITIL är och hur ITIL är tänkt att fungera i praktiken, eller för dig som gått ITIL Foundation men behöver fräscha upp ditt minne.

Mer om den kursen och våra andra utbildningar finns på utbilda din personal 

Problem Management, del 1 – Därför behövs Problem Management?

Problem Management, del 1 – Därför behövs Problem Management?

Utbildning: Att införa ITIL
Utbildning: Att införa ITIL

Om ITIL-processen problem management behövs på just ditt företag, bestämmer givetvis ni själva. ITIL i sig är ingen trollformel som löser alla problem. En av de största missuppfattningarna med ramverket ITIL är att många tror att ITIL är en modell som löser alla problem. ”Om ni gör som det står i boken, så kommer allt att fungera perfekt”.

Inget kan vara mer fel. ITIL består av fem böcker på ca 2000 sidor, där de ger rekommendationer på arbetssätt för att hantera olika scenarion som kan uppstå i en organisation, inom t.ex. problem management. Sedan är det alltid organisationen som i sin tur bestämmer om och hur de vill använda de rekommenderade arbetssätten. Arbetssätten är väl värda att testa då de har fungerat hos tusentals företag runt om i världen. Vi tycker att det är lite lyxigt att det redan finns en hel rad med beprövade arbetssätt, som är helt gratis att bara börja använda!

En bra process för surdegar

Organisationer kontaktar oss regelbundet och vill ha hjälp och tips på hur de kan komma vidare med processinförandet av problem-processen. De flesta har infört incident-processen, men tycker inte att den fungerar optimalt. När det uppstår återkommande fel och ”surdegar” upptäcker de flesta att incident-processen inte alltid kan hantera den här typen av ITIL Foundation, ITIL kurs, ITIL Utbildning, ITIL Certifieringincidenter på ett bra och strukturerat sätt. Detta beror till stor del på att incidentprocessen inte är designad för att hantera återkommande fel och ”surdegar” på ett tillfredsställande sätt. Och det är vid dessa tillfällen som problem management-processen kan göra som mest nytta.

Målet med problem management är att:

Det är viktigt att komma ihåg att en incident aldrig blir ett problemärende, då incidenter och problem har sina egna livscyklar.

Problemprocessen är till skillnad mot incidentprocessen, designad för att hantera den oordning och merjobb som återkommande incidenter kan ställa till med. Det räcker dock inte bara med att problemprocessen fungerar bra. Problemprocessen är väldigt beroende av att incident och change management-processerna också fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Problem Management del 2

Larsson & Co stöttar vid införandet av Change Management process

ITIL-processen Change Management etablerad

Stolt kan vi presentera ett av våra senaste uppdrag. Vi har fått förtroendet att hjälpa ett av Sveriges största privatägda bolag att införa en pragmatisk och väl definierad Change Management-process.

Uppdraget går ut på att via i en 4-stegs raket etablera processen Change Management enligt ITILs best practise.

Uppdraget las upp på följande sätt:

 1. Intervjuer med väl valda intressenter, chefer och nyckelpersoner
 2. En inspirationsutbildning som kombineras med en workshop med syfte att öka medvetenheten om processer och nuläget
 3. Ett antal genomförda workshops i ämnet Change Management med syftena att utbilda i Change Management och utkristallisera förbättringsförslag
 4. Att utifrån tidigare arbete, författa och överlämna konkreta och praktiska rekommendationer för kommande arbete

Områden för analys och förbättring:

Miss inte våra artiklar om just ITIL processen Change Management

Vill ni veta mer hur vi kan hjälpa just er? Slå en signal bara. KONTAKT