SPOC? En förklaring av ITIL-termen SPOC

SPOC som i Singel Point Of Contact (Servicedesk-koncept)

 

SPOC Servicedesk helpdesk
Singel Point Of Contact – SPOC

Support handlar i mångt och mycket om tillgänglighet. Inte så mycket system-tillgänglighet utan främst tillgängligheten till snabb och effektiv hjälp och information. Det finns många sätt att strukturerar en IT support på.

När det gäller tillgänglighet och enkelhet för användare och kunder finns det dock en struktur som dominerar marknaden. En struktur som hanterar alla typer av support (incidenter, information, förfrågningar, standard förändringar (standard change) mm.). En servicedesk som samlar användarnas/kundernas behov av stöd till en och samma kontaktpunkt, en så kallad SPOC (Single Point of Contact).

Med en SPOC ökar ansvaret för supporten från att kanske bara svara i telefon, logga ärenden och eventuellt eskalera dem, till att äga samtliga ärenden från ”vagga till grav”, från att samtalet besvaras av servicedesken till att det stängs, oavsett vad ärendet handlade om. Ägarskapet för uppdatering, statushantering, informationshantering och slutligen återkoppling till användaren/kund ligger hos SPOC:en (som består av funktionen servicedesk).

Med SPOC menar vi på Larsson & Co en fokalpunkt för kontakt med supporten/kundtjänsten. Det innebär att man kan nå SPOC:en genom olika kanaler men bara genom en ”identitet” per kanal (identitet = telefonnummer eller e-postadress). Således begränsar vi inte en SPOC till att enbart vara nåbara via exempelvis ett telefonnummer. Vi menar att du kan tå en och samma SPOC genom ett telefonnummer, en e-postadress, ett självserviceformulär, en Facebooksida och så vidare.

Hur konstigt det än låter kan det finnas behov av flera SPOC:ar inom samma organisation. Exempelvis kan SPOC:ar hantera olika typer av områden, så som HR, IT och Ekonomi som exempel. Även geografiska orsaker kan kräva att man etablerar flera SPOC:ar över världen (Läs om hur man löser detta genom en Follow The Sun-servicedesk).

Vilka är då förutsättningarna för att man ska kunna etablera servicedesk-konceptet SPOC?

Nedan beskrivs fyra av de grundförutsättningar som krävs för att lyckas med sin SPOC-etablering.

1 . En enda identitet (ex. 1 st. telefonnummer och/eller 1 st. e-postadress) per kanal (ex. telefon, e-post, Intranät, självserviceportal, sociala medier) som är lätt tillgänglig för användarna att ställa sina frågor och få support genom. Ni vill inte ha 4 nummer och/eller 3 e-postadresser för användarna att komma ihåg. En identitet per kanal förhindrar även missförstånd och onödig stress då användarna inte behöver veta vem som hanterar vad.

2 . En kunskapsdatabas (Knowledge Managementmed alla typer av frågor och ärenden som har identifierats och till dem kopplade lösningar eller en passande eskalerings-information. Servicedesk-agenterna ska antigen kunna lösa ärendet eller veta vart de ska vända sig för att hjälpa användaren/kunden ytterligare. Kunskapsdatabasen säkerställer en enhetlig support med en jämn och hög kvalitet.

3 . SPOC:en (Servicedesken) behöver rutiner för kommunikationsflödet med användaren, inklusive tydliga tidskriterier att följa. Det är viktigt för kundnöjdheten och i arbetet med att skapa förtroende att snabbt, regelbundet och konsekvent hålla användarna informerade och att anteckna all interaktion och korrespondens med dem.

4 . Kunskapsbaserad ärendehantering. SPOC:en bör vara konstruerad för att hantera ärenden utifrån kunskap och erfarenhet. Det betyder att det ska finnas tydliga rutiner för intern eskalering av ärenden inom SPOC:en. Kunskapsbaserad ärendehantering innebär att ärenden styrs till den servicedesk-agent som är bäst lämpad för att hantera just den typen av ärenden. En kunskapsbaserad ärendehantering ökar den så kallade First Contact Resolution (FCR)  och minskar behovet av eskalering till andra support-linjer (så kallade funktionell eskalering).

Här kan man använda paretoprincipen 80/20 regel. 80% av alla ärenden (eller 80% av alla servicedesk-agenter) ska hanteras av SPOC:en (som i det här fallet kan ses som 1:a linjesupporten. 20% av ärendena ska hanteras av andra supportlinjer.


 

Dela

Prenumerera