Service Desk & Supportorganisation

Vad är en förstklassig Service Desk?
Vad är en bra IT-support?
Vad bör vi tänka på?
Vad bör vi börja med?

Låt oss gå från vad till HUR…
Låt oss gå från teori till PRAKTISK…
Låt oss gå från svårt till ENKELT…

SVAR: Genom att strukturerat och kommunikativt arbeta mot en balans mellan de tre ”supportbenen”, ledarskap, ITIL® -processer och verktyg.

Ledarskap: 100 % av alla kunder är människor, 100 % av alla våra användare är människor och hör och häpna 100 % av alla våra medarbetare är också människor. Människor som planerar, exekverar, inför, supporterar och förändrar allt i våra organisationer. Den som inte inser att individen/människan och därmed ledarskapet är en avgörande faktorn i utvecklingen, förvaltningen och leveransen av Service Desk och IT-support förstår sig varken på framgång, lönsamhet eller framtidens Support-leverans. Med ledarskapet skapar man förutsättningarna för det vi talar om, kundfokus, förtroendeingivande bemötande, inställning, solidaritet i att hjälpa varandra, minska spänningar mellan ex. 1a och 2a linjesupporten och mkt mkt mer.

ITIL-Processer: Med hjälp av processer som är kommunicerade, begripliga och över tiden förvaltade på ett professionellt sätt når man effektivitet, ett lugn bland personalen, ökad leveranssäkerheten och kvalitén samt att man också kan mäta och följa upp supportleveransen korrekt. Man skapar även en förståelse mellan olika grupperingar och intressenter med väl införda och förankrade ITIL-processer.

Verktyg: Med hjälp av verktyg som är anpassade till verksamheten och processerna kan man följa upp, hantera och levererar den effektivitet på IT-supporten som förväntas av kunder och användare. Med hjälp av bra införda verktyg ökar man kvalitet på supportarbetet genom att minimera den mänskliga faktorn, man automatiserar svåra eller tidskrävande operationer och man får en kontroll på sina KI (konfigurations objekt), vilka enkelt uttryckt består av allt man anser vara så viktigt i sin IT-miljö att man vill ha kontroll på dem. Ex. PC, Skrivare, servrar, nätverkskomponenter, avtal, licenser m.m.

Är du nyfiken på mer om hur man planerar, inför och utvecklar en förstklassig Service Desk & IT-support är du välkommen att höra av dig.
Eller varför inte bara ringa oss? tel: +46 (0)70 533 75 66

Vi kan hjälpa er inom bland annat följande områden:

  •  Införa & utveckla era ITIL-processer
  •  Optimera eran Service Desk & supportorganisation
  •  Optimera nyttan av era ärendehanteringssystem
  •  Analysera, formulera och etablera korrekta avtal (SLA, OLA och UC)
  •  Skapa en supportorganisation & kultur med kunden i fokus
  •  Etablera strategi & vision
  •  Mäta & följa upp er support-leverans
  •  Tjänstgöra som mentor & expertstöd