Ärendehanteringssytem

Upphandla/Optimera Ärendehanteringssytem enligt ITIL

Vi fick ovärderlig hjälp att ställa rätt frågor vilket gav oss det verktyg vi behövde


IT-Chef, Privat sektor

Ärendehanteringssytem enligt ITIL

Öka produktiviteten med rätt ärendehanteringsverktyg

Ett ärendehanteringssystem (supportverktyg) är i många fall en IT-avdelnings eller IT-leverantörs affärssystem, det är en helt avgörande faktor för hur väl verksamheten kommer att uppfylla sitt uppdrag. Ett ärendehanteringssystem ska vara formbart, men det måste formas på rätt sätt. En dåligt ritad process kommer fortsatt vara just en dåligt rita process oavsett ärendehanteringssystem. Därför kan man inte nog understryka vikten av att göra ett ordentligt grundarbete. Fråga oss, vi vet vilka frågor som ska ställas!

Inga processer eller verktyg realiserar sig själva, det är trots allt en människa som någonstans ska utföra det mesta. Ett ärendehanteringssystem stöttar, hjälper och vägleder medarbetarna i att förstå, utföra och efterleva era processer.

Enligt oss MÅSTE verktyget vara utvecklat med ITIL® som utgångspunkt, tyvärr så är det snarare en regel än ett undantag att så inte är fallet.

Ärendehanteringssystem

Erbjudanden inom Ärendehanteringssystem

Upphandling - Ärendehanteringssystem

Vi hjälper till från ax till limpa eller med utvalda delar av upphandlingen. Tillsammans tar vi fram prioriterade krav (från våra rekommendationer) och viktiga förutsättningar. Vi sonderar terrängen efter passande leverantörer och system och vi tjänstgör som projektledare och/eller bollplank under införandet.

Vi säkerställer att Ärendehanteringssystem följer best practise och ITIL som ramverk.

Anpassa verktyget till ITIL

Som experter i ramverket ITIL och området ITSM kan vi hjälpa er att anpassa/utveckla ert Ärendehanteringssystem till att efterleva ITILs rekommendationer och principer.

Vi vägleder i vilka de viktigaste processerna är, hur de är uppbyggda, hur de mäts och hur de används på ett praktiskt och optimalt sätt.

Så som: incident, problem, change, knowledge, tjänstekatalog och CMDB.

Förvaltning av Ärendehanteringssystem

När ni väl har valt och implementerat ett Ärendehanteringssystem kommer kanske den viktigaste fasen. Att få ut det mest av verktyget över tid, det vill säga förvaltningen.

Vi hjälper er att etablera en stabil, strukturerad och optimerad förvaltning av ert Ärendehanteringssystem. I det ingår bland annat organisation, roller, forum, agendor, ändringsprocess och årshjul.

Boka ett möte!

Eller kontakta oss direkt
info@larssonco.com | 031-337 57 50