Optimera/upphandla supportverktyg

ITIL Foundation | ServiceNow | ITIL konsult

Läs vår artikel om ServiceNow

Ett supportverktyg (ärendehanteringssystem) ska vara formbart, men det måste formas på rätt sätt. En dåligt underbyggd process kommer fortsatt vara just en dåligt underbyggd process oavsett supportverktyg. Därför kan man inte nog understryka vikten av att göra ett ordentligt grundarbetet, skit in, skit ut.

Inga processer eller verktyg realiserar sig själva, det är trots allt en människa som någonstans ska utföra allt. Ett supportverktyg MÅSTE enligt oss vara utvecklat med ITIL® som utgångspunkt, tyvärr så är det snarare en regel än ett undantag att så är fallet.

OMRÅDEN VI KAN HJÄLPA ER MED

 • Upphandling & optimering av supportverktyg
 • Kravställa funktionella verktygskrav vid upphandling
 • Kvalitetssäkra verktygets mappning till ITIL-processer
 • Processutveckla enligt ITIL (ex. incident, problem & change)
 • Optimera verktygets konfiguration i förhållande till ITIL
 • Organisationsutveckling (1a, 2a och 3e-linjer)
 • Etablera roller och ansvar (RACI)
 • Införa koncept för kontinuerligt förbättringsarbete

Boka en kostnadsfri workshop med oss på Larsson.

Det går i all enkelhet till så att vi kommer ut och pratar med er och ert team om förutsättningarna, ger en rad med tips på aktiviteter.

Förslag på diskussionsämnen.

 • Hur förbereder jag min organisation
 • Kravställning mot leverantör
 • Upphandlingstips
 • Change management
 • CSI-approach
 • ITIL & SNOW
 • Hur hantera tjänsteportfölj?

Larsson är en oberoende aktör som inte har något samarbete med någon verktygsleverantör. Dock har vi stor kännedom om de flesta ärendehanteringssystem på marknaden.

[contact-form-7 404 "Hittades inte"]

ITIL Foundation | ITIL Certifiering | ITIL Konsult