Workshop ServiceNow – Alla tiders eller Pandoras box?

ServiceNow – Himmel eller Helvete?
Ja, det väljer man lite själv faktiskt. Pandoras box har som bekant innebörden “en källa för stora och oväntade problem”.

Fundera lite över dessa fakta:Slösa inte gå ITIL Foundation | ServiceNow

 • Nära 70% av alla IT-projekt missar att uppnå de uppsatta målen (Standish)
 • 50% faller under “roll back” och tas ur produktion (Gartner)
 • 40% av alla problem hittas av slutanvändare (Gartner)
 • 25-40% av kostnaden för IT-projekt består av re-work (Carnegie-Mellon)

Har ni råd med det?

Funderar ni på att implementera ServiceNow, eller står ni kanske redan i startgroparna.

Boka vår Workshop ServiceNow

ITIL Foundation | ServiceNow | ITIL konsult

Läs vår artikel

ServiceNow är ett fantastiskt verktyg, om man gör rätt saker från början. Först av allt är det viktigt att förstå att ServiceNow är ett VERKTYG. Ett verktyg som ger kontroll, underlättar och förenklar arbetet. Ett verktyg som kan leda er genom processerna.

ServiceNow är formbart, men det måste formas också. En dåligt underbyggd process kommer fortsatt vara just en dålig process oavsett ITSM-verktyg. Därför kan man inte nog trycka på vikten av att göra arbetet med att fila till de processer som finns INNAN man ens påbörjar en implementation av sitt ITSM-verktyg, oavsett märke och sort.

Dessutom är det så att inga processer eller verktyg realiserar sig själva, det är trots allt en människa som någonstans ska utföra allt. Bra processer, ett fantastiskt ITSM-verktyg som ServiceNow kommer inte fungera om man har ett helt omotiverat team. Detta leder såklart till att man måste kunna svara på frågan VARFÖR ska vi byta/implementera ett nytt verktyg. Det måste alla förstå och köpa innan man sätter igång.

Det finns mängder med tips på hur man bäst implementerar ett ITSM-verktyg som ServiceNow. Få verkar ta upp det faktum att byta ITSM-verktyg är en rätt stor förändring som kräver ett gediget grundarbete för att kunna ge önskad effekt. Ja, vad är den önskade effekten förresten?

Vill du veta mer om grundarbetet, processerna, förutsättningarna för att lyckas med en implementation?

Boka en kostnadsfri workshop med oss på Larsson & Co.

Det går i all enkelhet till så att vi kommer ut och pratar med er och ert team om förutsättningarna, ger en rad med tips på aktiviteter.

Förslag på diskussionsämnen.

 • Hur förbereder jag min organisation
 • Kravställning mot leverantör
 • Upphandlingstips
 • Change management
 • CSI-approach
 • ITIL & SNOW
 • Hur hantera tjänsteportfölj? (som fortfarande saknas i ServiceNow)

Larsson & Co är en oberoende aktör som inte har något samarbete med någon verktygsleverantör. Dock har vi stor kännedom om de flesta ITSM-verktyg på marknaden.

  Ämne
  Jag vill boka en kostnadsfri workshop om ServiceNow

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ditt telefonnummer

  Önskat datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

  Vad vill du framför allt ta upp under workshopen?

  ITIL Foundation | ITIL Certifiering | ITIL Konsult