Service Level Agreement (SLA) Dokumentera förväntningar

Ett perfekt Service Level Agreement (SLA)!

Att vara överens om och möta kundens förväntningar är alltid viktigt oavsett vilken bransch det gäller. Inom IT regleras detta oftast i ett Service Level Agreement (SLA). Genom att skapa bra SLA har man en väldigt bra grund för ett gott samarbete mellan leverantör och kund/verksamhet.

Vad är ett Service Level Agreement? Kortfattat kan man säga att det är tydliga riktlinjer för vilka förväntningar som finns på en tjänst, vilka mål som skall uppnås, hur kommunikationen mellan kund och leverantör skall skötas samt vem som är ansvarig för att göra vad m.m.

Alla är lika, alla är olika!

Service Level Agreement (SLA) | ITIL foundation | ITIL
Läs artikeln för förra nätverksträffen, klicka på bilden

Kan man verkligen skapa ett SLA som passar alla? Svaret är att det beror lite på. Det hade ju varit enklare att man bara kunde skriva samma varje gång!

Men när ni skapar just ert SLA med just den här kunden för just den här tjänsten så kommer det givetvis finnas andra förväntningar än i ett annat sammanhang. Men givetvis finns det vissa delar som alltid bör finnas med på ett eller annat sätt och vissa saker som är bra att ta med.

Det viktigaste är att det tydliggör förväntningarna på både leverantören samt på kunden. Ju bättre man lyckas fånga detta ju bättre brukar samarbetet fungera.

Ett perfekt SLA löser inte alla era problem

Om vi nu leker med tanken på att ni har ett perfekt SLA, – Kommer samarbetet mellan leverantör och kund då fungera perfekt?

Det är givetvis inte säkert. Men det är en viktig del i att skapa ett väl fungerande samarbete. Det krävs också att ni följer upp utfallet och diskuterar hur ni kan utveckla de delar som eventuellt inte fungerar som de skall.

För att lyckas med det krävs regelbundna forum där detta diskuteras på ett konstruktivt sätt. Säkerställ alltid att det finns med en del i era SLA om hur ni skall sköta dessa forum.

  • Hur ofta skall ni träffas?
  • Vilken agenda skall ni ha?
  • Var skall ni träffas?
  • etc…

Finns det några riktlinjer att följa?

Givetvis finns det förslag och exempel att följa men vår erfarenhet är att det är viktigt att fundera och diskutera detta ämne för att kunna komma fram till hur just vårt Service Level Agreement med just denna kunden och för just denna tjänsten skall se ut. Därför diskuterade vi på vår senaste nätverksträff hur vi kan arbeta med Service Level Management och vi kom då fram till att vi skall köra en diskussion om vad ett Service Level Agreement skall innehålla på vår nästa nätverksträff.

Några områden som vi kommer att diskutera:ITIL kurs, ITIL Utbildning, Upplev ITIL, ITIL Certifiering

  • Vad är viktigt att tänka på när vi skapar ett SLA?
  • Vilka områden/kapitel skall det innehålla?
  • Vilka fallgropar finns?
  • Våra bästa tips på hur vi gör för att få med rätt detaljer i vårt SLA.

Kom och diskutera mer, på vår nätverksträff fredagen den 28 september.

Vi ordnar regelbundet nätverksträffar i samarbete med Dataföreningen och på fredag den 28 september kommer vi diskutera just detta. Välkommen till Lindholmen och diskutera ”Det perfekta SLA’t” med oss och andra som också är intresserade av ämnet. Vi bjuder på frukost dessutom.

Datum: 28 September 2018
Tid: 08:00 – 10:00
Plats: Lindholmen Science Park, ”Kuggen” – vån 3, stora konferensrummet
Adress: Lindholmsplatsen 1
Kostnad: Nätverket är öppet för alla (kostnadsfritt)
För upplysningar kontakta: kansliet@west.dfs.se eller kontakta någon av nätverksledarna.

Anmälan: Via dfs.se eller via den här länken.

Varmt välkomna!

ITIL Foundation | ITIL Certifiering | ITIL Konsult

Dela

Prenumerera