Problem Management, del 1 – Därför behövs Problem Management?

Problem Management, del 1 – Därför behövs Problem Management?

Utbildning: Att införa ITIL
Utbildning: Att införa ITIL

Om ITIL-processen problem management behövs på just ditt företag, bestämmer givetvis ni själva. ITIL i sig är ingen trollformel som löser alla problem. En av de största missuppfattningarna med ramverket ITIL är att många tror att ITIL är en modell som löser alla problem. ”Om ni gör som det står i boken, så kommer allt att fungera perfekt”.

Inget kan vara mer fel. ITIL består av fem böcker på ca 2000 sidor, där de ger rekommendationer på arbetssätt för att hantera olika scenarion som kan uppstå i en organisation, inom t.ex. problem management. Sedan är det alltid organisationen som i sin tur bestämmer om och hur de vill använda de rekommenderade arbetssätten. Arbetssätten är väl värda att testa då de har fungerat hos tusentals företag runt om i världen. Vi tycker att det är lite lyxigt att det redan finns en hel rad med beprövade arbetssätt, som är helt gratis att bara börja använda!

En bra process för surdegar

Organisationer kontaktar oss regelbundet och vill ha hjälp och tips på hur de kan komma vidare med processinförandet av problem-processen. De flesta har infört incident-processen, men tycker inte att den fungerar optimalt. När det uppstår återkommande fel och ”surdegar” upptäcker de flesta att incident-processen inte alltid kan hantera den här typen av ITIL Foundation, ITIL kurs, ITIL Utbildning, ITIL Certifieringincidenter på ett bra och strukturerat sätt. Detta beror till stor del på att incidentprocessen inte är designad för att hantera återkommande fel och ”surdegar” på ett tillfredsställande sätt. Och det är vid dessa tillfällen som problem management-processen kan göra som mest nytta.

Målet med problem management är att:

  • Förebygga att problem uppstår
  • Eliminera återkommande incidenter
  • Minimera påverkan av de incidenter som inte kan förhindras

Det är viktigt att komma ihåg att en incident aldrig blir ett problemärende, då incidenter och problem har sina egna livscyklar.

Problemprocessen är till skillnad mot incidentprocessen, designad för att hantera den oordning och merjobb som återkommande incidenter kan ställa till med. Det räcker dock inte bara med att problemprocessen fungerar bra. Problemprocessen är väldigt beroende av att incident och change management-processerna också fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Problem Management del 2

Dela

Prenumerera