Kursen levereras som en praktisk utbildning i Tjänsteorientering och pm3 baserat på ITIL 4. Utgångspunkten är att processer finns men de syns inte, en process är inte något annat än det vi redan gör.
Utbildningen bygger på de viktigaste aspekterna i ITIL 4 och våra erfarenheter som konsulter. Utbildningen kommer beskriva samspelet mellan ITIL och pm3, med en tonvikt på ITIL. Kursen är i hög grad interaktiv med en aktiv dialog mellan deltagare och lärare.

Syftet med utbildningen är att inspirera och öka medvetenheten om ITIL’s samverkan med pm3 kopplat till tjänst och process.

Målet är att höja IT-personalens kompetens inom ITIL och samspelet med pm3, så att en samsyn skapas och processer avdramatiseras.

ITIL & pm3

Deltagarna skall efter genomförd kurs ha:

Fokus kommer att ligga på begrepp så som tjänst, process, värdeskapande, förvaltning och förvaltningsobjekt. Samt hur processer, tjänster och objekt samspelar för att leverera värde.

  • En god förståelse för sambandet mellan tjänsteorientering, tjänstehantering, och ITIL
  • En god förståelse för gemensamma nämnare mellan ITIL & pm3
  • En god förståelse för hur man med hjälp av ITIL skapar värde
  • En god förståelse för hur processer existerar och används i vardagen
  • Kunskap om ITILs ”viktigaste” processer och hur de hänger ihop
  • Konkreta exempel, tips samt råd om vad som är viktigt att tänka på vid ett ITIL-arbete

Kontakta oss för offert och datum på 031-337 57 50