Larsson & Co stöttar IT-sektion med utformning av färdplan

Larsson & Co stöttar IT-sektion med utformning av färdplan

Enligt vår kund fick vi uppdraget tack vare vår förmåga att ”…verkligen lyckas få saker att hända och att ni anpassar metoder och modeller efter den verklighet de skall konfronteras med.”

En än gång vi fått förtroendet att hjälpa en av våra kunder i jakten på en bättre IT-leverans!

Vi kommer stödja IT-chefen i arbetet att ta fram en färdplan med fokus på de områden som avdelningen behöver för att bidra till verksamhetens mål..

Uppdraget startas upp med en workshop kring vilka områden som det behöver fokuseras på tillsammans med hela avdelningen för att skapa engagemang i hela teamet. Därefter kommer vi ,tillsammans med IT-chefen, se över bland annat kommunikationsplan, implementering av väl utvalda ITIL processer samt att vi ser över roller och systemförvaltning.

Vill ni veta mer hur vi kan hjälpa just er? Slå en signal bara. KONTAKT

Dela

Prenumerera