Nytt nätverk ITIL för Service Desk med DFS

Vi startar upp ett nytt nätverk tillsammans med Dataföreningen i höst. Missa inte chansen att vara med från början!

Vi är övertygade om att ITIL är något vi alla kan dra nytta av. Med nära 2000 IT organisationer som grund och över 30 års utveckling beskriver ITIL hur man enligt en ”best practice” kan driva sin Service Desk. 

Omvärlden förändras hela tiden men för Service Desk är uppgiften den samma, återställ snarast driften vid incidenter och hantera beställningar, förfrågningar, klagomål m.m. samt agera SPOC och hantera viktig kommunikation med berörda parter. Vår erfarenhet är att ITIL behövs som en grund och att det handlar om hur vi använder de förmågor, resurser, processer och verktyg som vi har, som avgör hur väl vi lyckas. People, Process and Information Technology.

Vi tar fasta på ITIL’s rekommendationer och genom presentationer, diskussioner och workshops omvandlar vi dem till praktiska och konkreta lösningar.

Varje nätverksträff ska lämna deltagarna med nya och praktiskt användbara kunskaper om Incident processen, Request fulfilment, verktygsstöd samt kontakter för fortsatta diskussioner.

Många av de vi möter så som kunder, kursdeltagare eller föreläsarpublik känner att ITIL en bra grund men vet inte hur man ska utveckla och förbättra sin Service Desk. De har svårt att hitta möjligheter att optimera support, att kravställa för att upphandla ett lämpligt verktyg för Service Desk eller kanske ett helt ITSM verktyg. Det är här som Larsson &Co gör skillnad. Vi ser till att du får handfasta förslag på hur du ska göra för att använda ITIL och de kompletterande system och verktyg som finns på marknaden.

Det är utifrån dessa tankar vi vill skapa ett nätverk för diskussion och erfarenhetsutbyte om hur vi kan driva och utveckla en Service Desk.

Nätverket leds av några av Västsveriges mest erfarna ITIL-ambassadörer, konsulter och utbildare med praktisk erfarenhet av att driva en högpresterande Service Desk funktion.

Förslag på ämnen för deltagarna att välja mellan: 

· ITIL Service Desk, var börjar man/hur gör man

· Processintegration för Service Desk– Hur hänger de olika processerna ihop

· Service Desk, Supportoptimering och arbetsrotation

· Roller, ansvar och befogenheter

· CSI – kontinuerliga förbättringar

· Service Desk Strategi

· Shift left / Zero level support

· Critical Success Factors (CSF)

· KPI

Nätverksträffarna kommer att genomföras 4 gånger per år i Dataföreningens lokaler på Lindhomen i Göteborg.

Leverantörer kommer enbart bli inbjudna att föredra i nätverket när det fyller ett syfte kopplat till aktuellt ämne.

Var med och utveckla dina ITIL kunskaper och din Service Desk tillsammans med oss!

Maila oss på info@larssonco.com eller ring oss på 031 337 57 50 om ni är intresserade. Det går även snart att anmäla sig på https://natverk.dfs.se/vastra

Mvh

Antonio Tomar
Nätverksledare

Dela

Prenumerera