Nätverk – ITIL i Praktiken i Göteborg

Nätverk – ITIL i Praktiken

Tillsammans med Dataföreningen Väst driver vi nätverket – ITIL i Praktiken

ITIL är något vi alla kan dra nytta av. Med nära 2000 IT organisationer som grund och över 30 års utveckling beskriver ITIL hur man enligt en best practise skulle kunna driva IT-verksamhet.

Nätverk - ITIL i Praktiken tillsammans med Dataföreningen i västNätverket tar fasta på ITILs rekommendationer och genom presentationer och diskussioner omvandlar vi dem till praktiska och konkreta lösningar. Varje nätverksträff ska lämna deltagarna med nya och praktiskt användbara kunskaper och verktyg.

Många av dem som vi möter som kunder, kursdeltagare eller föreläsarpublik känner att ITIL verkar bra men att de har svårt att sätta fingret på vart de skall börja, hur de skall göra och när.

Det är utifrån dessa frågor vi vill skapa ”Nätverk – ITIL i praktiken”, en plattform för diskussion och erfarenhetsutbyte om hur ITIL fungerar och appliceras.

Nätverk som leds av några av Västsveriges mest erfarna ITIL-ambassadörer, konsulter och utbildare.

 

Förslag på ämnen för deltagarna att välja mellan:

 • ITIL, var börjar man/hur gör man
 • CSI – Continous Service Improvement
 • Systemförvaltning mha ITIL
 • Systemförvaltning PM3 vs ITIL
 • Dev-Ops
 • ITIL & Lean
 • ITIL och agilt arbetssätt
 • Vad är egentligen tjänsteorientering
 • Supportoptimering – Incident, problem & change tillsammans
 • Processintegration – Hur hänger de olika processerna ihop
 • Processförvaltning och Governance (Process Management Office)

Nätverksträffarna kommer att genomföra 4 gånger per år i Dataföreningens lokaler på Lindhomen i Göteborg.

Leverantörer kommer enbart bli inbjudna att föredra i nätverket om samtliga deltagare medger det och att det fyller ett syfte kopplat till aktuellt ämne.

Var med och utveckla/bredda din ITIL kunskap tillsammans med oss!

 

Välkommen att anmäla ditt intresse till Näterk – ITIL i Praktiken: INTRESSEANMÄLAN

 

Dela

Prenumerera