– Mognadsanalys av Incident Management

Ladda ner verktyg för mognadsanalys av Incident Management

En gap-analys är ett verktyg som gör det möjligt för en organisation att jämföra sin aktuella prestation med sin potentiella prestation. Målet med mognadsanalysen (GAP-analysen) är att identifiera gapet mellan den nuvarande och den optimala situationen för att ge insikt inom vilka områden det finns en förbättringsmöjlighet.

Detta verktyg kan användas för att göra en enkel Mognadsanalys på Incident Management processen. Du kan skapa nya eller ersätta befintliga frågor om du önskar komplettera eller ändra.
Verktyget har utvecklats som en utgångspunkt för att belysa områden inom Incident Management processen som kräver särskild uppmärksamhet och för att ge dig en uppfattning om er processmognad.

Verktyget Mognadsanalys på Incident Management processen är konstruerad för 10 respondenter.

Du kan använda flera kalkylblad för att göra en större analys.

Syftet är att använda verktyget som utgångspunkt för förbättringar och etablera en eller flera utgångspunkter (Base line) för era visioner och strategier gällande Incident Management processen. Frågorna och verktyget kan naturligtvis även användas på andra processer.

LADDA NER VERKTYGET GRATIS

Mognadsanalys av Incident Management processen
Mognadsanalys av Incident Management processen

Verktygets skapare: www.ucisa.ac.uk


 

Dela

Prenumerera