Kursutvärdering

Hjälp oss bli ännu bättre!

Engagemang, Kvalitet och Förtroende

Vi på Larsson & Co har tre värdeord, Engagemang, Kvalitet och Förtroende. I linje med det arbetar vi hela tiden med att utveckla det vi gör. Hjälp oss bli ännu bättre genom att fylla i vår kursutvärdering.

Fyll i datum nedan och besvara frågorna för att lämna dina åsikter. Dina svar registreras anonymt och sammanställs i vår statistisk för vårt kvalitetsarbete. Informationen kan förekomma anonymt på hemsidan i marknadsföringssyfte.

  Första kursdagens datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

  Vilken kurs avser utvärderingen?

  Vad är ditt helhetsintryck av kursen?
  Dåligt12345 Mycket bra

  Hur uppfattade du instruktörens pedagogiska förmåga?
  Dålig12345 Mycket bra

  Hur uppfattade du instruktörens teoretiska kunskap?
  Dålig12345 Mycket bra

  Hur uppfattade du instruktörens förmåga att besvara frågor?
  Dålig12345 Mycket bra

  Vad tycker du om kursmaterialet och dess innehåll?
  Dåligt12345 Mycket bra

  Hur väl motsvarade kursen dina förväntningar?
  Dåligt12345 Mycket bra

  Skulle du rekommendera kursen till andra med motsvarande behov?

  JaNej

  Har du kollegor som du tror är i behov av den här kursen?

  JaNej

  Beskriv kursen i en mening och skriv vad du tyckte om upplägget, innehållet m.m. (Vi älskar att få kommenterarer!)

  Har du några frågor eller funderingar får du naturligtvis gärna kontakta oss. Kontakta oss