Kursutvärdering

Tack för att du tar dig tid att hjälpa oss utveckla våra kurser!

Vi på Larsson & Co har tre värdeord, Engagemang, Kvalitet och Förtroende. I linje med det arbetar vi hela tiden med att utveckla det vi gör.
Hjälp oss bli ännu bättre genom att fylla i vår kursutvärdering..

Fyll i datum nedan och besvara frågorna för att lämna dina åsikter.

Har du några frågor eller funderingar får du naturligtvis gärna kontakta oss. Kontakta oss

I samband med att du skickar in informationen till oss registreras svaren anonymt och sammanställs statistiskt för vårt kvalitetsarbete.
Informationen kan dessutom förekomma anonymt på hemsidan i marknadsföringssyfte.

Första kursdagens datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Vilken kurs avser utvärderingen?

Vad är ditt helhetsintryck av kursen?
Dåligt12345 Mycket bra

Hur uppfattade du instruktörens pedagogiska förmåga?
Dålig12345 Mycket bra

Hur uppfattade du instruktörens teoretiska kunskap?
Dålig12345 Mycket bra

Hur uppfattade du instruktörens förmåga att besvara frågor?
Dålig12345 Mycket bra

Vad tycker du om kursmaterialet och dess innehåll?
Dåligt12345 Mycket bra

Hur väl motsvarade kursen dina förväntningar?
Dåligt12345 Mycket bra

Skulle du rekommendera kursen till andra med motsvarande behov?

JaNej

Har du kollegor som du tror är i behov av den här kursen?

JaNej

Beskriv kursen i en mening