Kursutvärdering

Hjälp oss bli ännu bättre!

Engagemang, Kvalitet och Förtroende

Vi på Larsson & Co har tre värdeord, Engagemang, Kvalitet och Förtroende. I linje med det arbetar vi hela tiden med att utveckla det vi gör. Hjälp oss bli ännu bättre genom att fylla i vår kursutvärdering.

Fyll i datum nedan och besvara frågorna för att lämna dina åsikter. Dina svar registreras anonymt och sammanställs i vår statistisk för vårt kvalitetsarbete. Informationen kan förekomma anonymt på hemsidan i marknadsföringssyfte.

  Första kursdagens datum (YYYY-MM-DD) (1st day of training)

  Vilken kurs avser utvärderingen? What course?

  Vad är ditt helhetsintryck av kursen? Overall impression?
  Dåligt/Bad12345 Mycket bra/Great

  Hur uppfattade du instruktörens pedagogiska förmåga? Instructors pedagogical ability?
  Dålig/Bad12345 Mycket bra/Great

  Hur uppfattade du instruktörens teoretiska kunskap? Instructors theoretical knowledge?
  Dålig/Bad12345 Mycket bra

  Hur uppfattade du instruktörens förmåga att besvara frågor? Instructors ability to answer questions?
  Dålig/Bad12345 Mycket bra/Great

  Vad tycker du om kursmaterialet och dess innehåll? Training material/Courseware?
  Dåligt/Bad12345 Mycket bra/Great

  Hur väl motsvarade kursen dina förväntningar? To what extend did the training meet your expectations?
  Dåligt/Low12345 Mycket bra/Full

  Skulle du rekommendera kursen till andra med motsvarande behov? Would you recommend others to take this training?

  Ja/YesNej/No

  Har du kollegor som du tror är i behov av den här kursen? Do you have colleagues that should attend this training?

  Ja/YesNej/No

  Beskriv kursen i en mening och skriv vad du tyckte om upplägget, innehållet m.m. (Vi älskar att få kommenterarer!) Describe the training in some words, we love feedback!!!

  Har du några frågor eller funderingar får du naturligtvis gärna kontakta oss. Kontakta oss