ITIL vs Traditionell IT

ITIL vs Traditionell IT!


 

ITIL är det moderna sättet att utveckla, leverera och support IT på

ITIL ger förutsägbara processer och en uppsättning av ramar som kommer göra det lättare att möta kundernas förväntningar, samt övervaka och mäta incidenter. ITIL kan också möjliggöra en bättre relation mellan organisationen och dess IT-avdelning, eftersom det utgör en grund för att förhandla fram realistiska servicenivåer.

Att ha struktur på en IT-avdelning är svårare i praktiken än i teorin. Större avdelning medför oftast större svårigheter för att hålla ordning och reda. IT-avdelningar stöter på flera utmaningar gällande samordning av inköp, förvaltning, systemändringar och incidenthantering. Det behövs samordning för att garantera att IT-tjänsterna fungerar som de ska.

Organisationer som förlitar sig på att IT ska fungera behöver ett ramverk där det fastställs hur datorer skall köpas in, hur organisationen skall förhålla sig till förändringar, nyttjande av kapacitet och hur olika incidenter skall undvikas. ITIL kräver därför planering, resurser och tid, men när det väl är en del av verksamheten kan det ge en helt ny struktur åt IT-avdelningens arbete.

Sveriges intressantaste ITIL konsulter

100 % av alla kunder, företag och användare är människor. Lätt att veta, svårt att applicera. Vi ser alltid den direkta nyttan av processer och hur de på bästa sätt kan kartläggas och utnyttjas. Med ena benet i ramverket ITIL och det andra i verkligheten garanterar vi en faktisk effekt.

Vi tror att vi är Sveriges intressantaste ITIL konsulter för att vi engagerar oss och satsar lika mycket i vårt eget företag som i våra kunders utmaningar.

Prova oss gärna om du inte tror mig. /Freddie

Coming soon at the cinema near you…

Missa inte nästa video, vi lovar att du kommer få ett stort leenden på läpparna.

Dela

Prenumerera