Ta en ITIL-Kurs för att förbättra Din IT-Leverans

Published

ITIL Utbildning

Ta en ITIL-Kurs för att Förbättra Din IT-Leverans

I dagens digitala värld är en effektiv IT-leverans avgörande för företagens framgång. För att säkerställa att din organisation är i framkant inom IT och kan möta framtida utmaningar, kan det vara värt att överväga att ta en ITIL-kurs. Genom att förbättra din kunskap och förståelse för ITIL kan du optimera och effektivisera din IT-leverans på ett strukturerat sätt. Men vad är ITIL och varför är det så viktigt?

Vad är ITIL och varför är det viktigt?

ITIL, som står för Information Technology Infrastructure Library, är en omfattande uppsättning bästa praxis och riktlinjer för IT-servicehantering. ITIL ger en ram för att organisera och förbättra IT-processer och -tjänster för att uppnå större effektivitet och kundnöjdhet. Det hjälper också organisationer att möta och anpassa sig till förändringar inom IT-landskapet.

En introduktion till ITIL

ITIL består av en rad olika processer och funktioner som är utformade för att hantera IT-servicehantering på ett strukturerat sätt. Det omfattar allt från incidenthantering till förändringshantering och kapacitetsplanering. Genom att ha en tydlig struktur och ramverk för ITIL kan organisationer effektivt hantera IT-tjänster och processer på ett systematiskt och effektivt sätt.

Fördelarna med att använda ITIL i din IT-leverans

Genom att implementera ITIL i din organisation kan du dra nytta av olika fördelar. En av de största fördelarna är att det hjälper till att förbättra kundnöjdheten. Genom att ha tydliga processer och riktlinjer kan du effektivt lösa IT-relaterade problem och minimera antalet incidenter.

ITIL hjälper också till att optimera resursanvändningen och minska kostnaderna. Genom att ha en tydlig struktur för att hantera IT-tjänster och -processer kan du identifiera och eliminera onödiga kostnader och resursslöseri.

En annan fördel med att använda ITIL är att det hjälper till att öka produktiviteten och effektiviteten i din IT-leverans. Genom att ha tydliga processer och riktlinjer kan du minimera dubbelarbete och utföra uppgifter snabbare och mer effektivt.

ITIL kan också hjälpa till att förbättra kommunikationen och samarbetet inom IT-avdelningen och mellan olika avdelningar. Genom att ha en gemensam ram för att hantera IT-tjänster och -processer kan alla involverade parter arbeta mot samma mål och undvika missförstånd och konflikter.

En annan fördel med ITIL är att det hjälper till att öka transparensen och spårbarheten i IT-leveransen. Genom att dokumentera och spåra alla IT-tjänster och -processer kan du enkelt följa upp och utvärdera prestanda och identifiera eventuella förbättringsområden.

Slutligen kan ITIL hjälpa till att öka företagets agilitet och förmåga att anpassa sig till förändringar. Genom att ha en flexibel och skalbar IT-servicehantering kan organisationer snabbt och effektivt anpassa sig till nya teknologier och affärsbehov.

Hur en ITIL-kurs kan förbättra din IT-leverans

Att ta en ITIL-kurs kan vara avgörande för att förbättra din IT-leverans och dra nytta av de fördelar som ITIL erbjuder. Genom att förstå ITIL-processen kan du implementera bästa praxis och riktlinjer och optimera din IT-leverans på ett strukturerat och effektivt sätt.

Att förstå ITIL-processen

En viktig del av en ITIL-kurs är att få en grundläggande förståelse för ITIL-processen. Du kommer att lära dig om de olika processerna inom ITIL och hur de samverkar för att skapa en effektiv IT-leverans. Genom att förstå ITIL-processen kan du identifiera områden för förbättring och tillämpa de lämpliga riktlinjerna och bästa praxis för din organisation.

En av de viktigaste processerna inom ITIL är incidenthantering. Detta innebär att hantera och lösa incidenter som uppstår i IT-leveransen. Genom att tillämpa rätt incidenthanteringsprocess kan du snabbt och effektivt lösa problem och minimera störningar för användarna.

En annan viktig process inom ITIL är problemhantering. Detta innebär att identifiera och lösa underliggande orsaker till upprepade incidenter. Genom att tillämpa problemhanteringsprocessen kan du förhindra att samma problem uppstår om och om igen, vilket leder till en mer stabil och pålitlig IT-leverans.

Att tillämpa ITIL-principer i praktiken

Efter att ha förstått ITIL-processen kommer du att lära dig hur du kan tillämpa ITIL-principer i praktiken. Du kommer att få verktygen och teknikerna för att implementera och förbättra din IT-leverans enligt ITIL-standarden. Genom att tillämpa ITIL-principer kan du förbättra kvaliteten på dina IT-tjänster och processer och bidra till organisationens framgång.

En viktig princip inom ITIL är att ha en tydlig och strukturerad dokumentation av dina IT-tjänster och processer. Genom att dokumentera allt från incidenthantering till förändringshantering kan du säkerställa att alla involverade har tillgång till relevant information och att ingen viktig detalj går förlorad.

En annan viktig princip inom ITIL är att kontinuerligt övervaka och utvärdera din IT-leverans för att identifiera eventuella förbättringsområden. Genom att regelbundet analysera och utvärdera din IT-leverans kan du identifiera ineffektiva processer eller brister i din IT-infrastruktur och vidta åtgärder för att förbättra dem.

Att välja rätt ITIL-kurs för dina behov

När du bestämmer dig för att ta en ITIL-kurs är det viktigt att välja rätt kurs som passar dina behov och mål. Att identifiera dina ITIL-utbildningsbehov är avgörande för att få ut mesta möjliga av kursen.

Att identifiera dina ITIL-utbildningsbehov

För att identifiera dina ITIL-utbildningsbehov är det viktigt att först analysera din nuvarande IT-leverans och identifiera eventuella utmaningar och brister. Är det incidenthanteringsprocessen som behöver förbättras? Eller kanske behöver du hjälp med att implementera förändringar på rätt sätt?

Genom att identifiera dina utbildningsbehov kan du hitta den rätta ITIL-kursen som fokuserar på att lösa dina specifika utmaningar och hjälper dig att nå dina mål

Att jämföra olika ITIL-kurser och certifieringar

När du har identifierat dina utbildningsbehov är nästa steg att jämföra olika ITIL-kurser och certifieringar. Det finns olika nivåer av ITIL-certifieringar, såsom Foundation, Intermediate och Expert. Att välja rätt kurs och certifiering beror på dina specifika mål och ambitioner.

Det är också viktigt att titta på kursens innehåll och läroplan för att se om det matchar dina behov. Vissa kurser kan fokusera mer på strategisk planering och ledning, medan andra kan vara mer tekniskt inriktade. Det är viktigt att välja en kurs som ger dig den kunskap och kompetens du behöver för att framgångsrikt implementera ITIL-principer i din organisation.

En annan faktor att överväga är kursens format och leveransmetod. Vissa kurser erbjuds som klassrumsbaserade utbildningar, medan andra kan vara onlinekurser eller självstudier. Det är viktigt att välja en metod som passar din inlärningsstil och dina tidsbegränsningar.

Utöver kursens innehåll och leveransmetod kan det vara värdefullt att titta på kursens rykte och betyg från tidigare deltagare. Genom att läsa recensioner och få rekommendationer kan du få en bättre uppfattning om kursens kvalitet och effektivitet.

Sist men inte minst är det viktigt att överväga kostnaden för kursen och hur den passar in i din budget. Det kan vara värt att jämföra priser och se om det finns några rabatter eller erbjudanden tillgängliga.

Sammanfattningsvis är det viktigt att noggrant överväga dina ITIL-utbildningsbehov och jämföra olika kurser och certifieringar innan du fattar ett beslut. Genom att göra en välgrundad val kan du säkerställa att du får den bästa möjliga utbildningen och kunskapen för att framgångsrikt implementera ITIL i din organisation.

Förberedelser inför din ITIL-kurs

Att förbereda sig väl inför en ITIL-kurs kan göra en stor skillnad i hur mycket du får ut av kursen. Det är viktigt att veta vad du kan förvänta dig av en ITIL-kurs och att förbereda dig på rätt sätt.

Vad du kan förvänta dig av en ITIL-kurs

En ITIL-kurs består vanligtvis av en kombination av teoretiska och praktiska övningar. Du kommer att lära dig om ITIL-processerna och bästa praxis genom föreläsningar, fallstudier och gruppdiskussioner. Du kan även förvänta dig att delta i simuleringar och praktiska övningar för att tillämpa dina nyförvärvade kunskaper i verkliga scenarier.

Hur du kan förbereda dig för att få ut det mesta av din ITIL-utbildning

För att få ut mesta möjliga av din ITIL-utbildning är det viktigt att förbereda dig på rätt sätt. Innan kursen kan det vara en god idé att läsa igenom ITIL-material och bekanta dig med terminologin och processerna.

Du kan också prata med kollegor som har tagit en ITIL-kurs tidigare och be om deras erfarenheter och råd. Genom att göra lite förberedelsearbete kan du få ut det mesta av din ITIL-utbildning och maximera effektiviteten och framgången i din IT-leverans.

Att implementera det du har lärt dig från din ITIL-kurs

Efter att ha avslutat din ITIL-kurs är det viktigt att implementera och tillämpa de nyförvärvade kunskaperna i din organisation. Att ta steget från teori till praktik kan vara utmanande, men med rätt strategi kan du göra en smidig övergång och säkerställa att du får ut mesta möjliga av din ITIL-utbildning.

Steg för att tillämpa ITIL i din organisation

För att implementera ITIL i din organisation är det viktigt att ha en plan och ta det steg för steg. Första steget är att utbilda dina medarbetare och informera dem om de fördelar och förändringar som ITIL kan innebära.

Därefter kan du börja implementera rätt processer och riktlinjer enligt ITIL-standarden. Det är viktigt att kommunicera och samarbeta med dina medarbetare för att säkerställa att alla förstår och bidrar till genomförandet av ITIL.

Att mäta framgången av din ITIL-implementering

Efter att du har implementerat ITIL i din organisation är det viktigt att mäta framgången och effekten av ditt arbete. Du kan använda nyckeltal och mätvärden för att utvärdera och jämföra resultatet före och efter ITIL-implementeringen.

Genom att mäta framgången kan du identifiera områden som behöver ytterligare förbättring och ständigt arbeta mot att optimera och förbättra din IT-leverans för att möta framtidens utmaningar.

Slutsats

Att ta en ITIL-kurs kan vara avgörande för att förbättra och optimera din IT-leverans. Genom att förstå ITIL-processen och implementera ITIL-principer kan du öka effektiviteten och produktiviteten i din organisation.

Genom att välja rätt ITIL-kurs och förbereda dig inför kursen kan du få ut mesta möjliga av din ITIL-utbildning. Efter att ha genomfört kursen är det viktigt att implementera det du har lärt dig i din organisation och mäta framgången av din ITIL-implementering.

Ta en ITIL-kurs och förbättra din IT-leverans idag för att säkerställa att din organisation är redo för framtidens utmaningar och kan erbjuda en effektiv och kundorienterad IT-leverans.

Bli Certifierad i ITIL 4 Foundation

Bli Certifierad i ITIL 4 Foundation

Att bli certifierad i ITIL 4 Foundation är ett stort steg för att stärka din kompetens inom IT-servicehantering och förbättra dina karriärmöjligheter. I den här artikeln kommer vi att går igenom vad ITIL 4 Foundation är och hur du kan bli certifierad. Vi kommer även att titta på fördelarna med att ha en ITIL 4 Foundation-certifiering och besvara några vanliga frågor om certifieringen.

Vad är ITIL 4 Foundation?

ITIL 4 Foundation är en globalt erkänd certifiering inom IT-Service Management (ITSM). ITIL står för ”Information Technology Infrastructure Library” och är en samling av bästa praxis för att hantera IT-tjänster och processer. ITIL 4 är den senaste versionen av ITIL och bygger på de tidigare versionerna genom att integrera moderna metoder och teknologier.

ITIL 4 Foundations betydelse inom IT

ITIL 4 Foundation-certifiering är mycket eftertraktad inom IT-branschen eftersom den ger en djup förståelse för de grundläggande principerna och metoder för att leverera högkvalitativa IT-tjänster. För organisationer är ITIL 4 Foundation en nödvändig komponent för att säkerställa effektiva IT-processer och förbättra kundupplevelsen.

Grundläggande principer i ITIL 4 Foundation

ITIL 4 Foundation bygger på sju grundläggande principer som hjälper till att forma en organisations IT-service management. Dessa principer inkluderar:

 1. Ägaren av tjänsten
 2. Value co-creation
 3. Service Offering
 4. Service Consumption and Provision
 5. Service Relationship Management
 6. Service Value Chain
 7. Continual Improvement

Genom att förstå och tillämpa dessa principer kan organisationer effektivisera sina IT-tjänster och maximera värdet för sina kunder.

ITIL 4 Foundation-certifiering är inte bara en viktig referenspunkt för IT-professionella, utan det är också en möjlighet att utveckla och utöka sina kunskaper inom IT-Service Management. Certifieringen ger en omfattande översikt över de olika aspekterna av ITIL 4 och ger deltagarna möjlighet att tillämpa sina kunskaper i praktiska scenarier.

En av de viktigaste fördelarna med ITIL 4 Foundation-certifiering är att den ger en gemensam språklig grund för IT-organisationer. Genom att använda ITIL 4-terminologi och principer kan olika team och avdelningar inom en organisation kommunicera mer effektivt och samarbeta bättre för att leverera högkvalitativa IT-tjänster.

ITIL 4 Foundation-certifiering är också en viktig del av organisationsutveckling och förändringshantering. Genom att tillämpa ITIL 4-principer kan organisationer identifiera och hantera förändringar på ett strukturerat sätt, vilket minskar risken för driftstörningar och ökar flexibiliteten och anpassningsförmågan.

En annan fördel med ITIL 4 Foundation-certifiering är att den ger en tydlig väg för karriärutveckling inom IT-servicehantering. Genom att ta steget att bli certifierad kan IT-professionella öka sina chanser att få bättre jobbmöjligheter och högre lön. Certifieringen visar också att man är engagerad i att hålla sig uppdaterad inom sitt yrkesområde och vill fortsätta utvecklas och växa som professionell.

Steg för att bli certifierad i ITIL 4 Foundation

Att bli certifierad i ITIL 4 Foundation kräver vissa förberedelser och utbildning. Här är några steg du kan följa för att bli certifierad:

Utbildningskrav och förberedelser

Innan du kan genomföra ITIL 4 Foundation-certifieringsprovet bör du delta på en ackrediterad utbildning. Det finns olika utbildningsalternativ att välja mellan, inklusive klassrumsutbildningar och onlinekurser. Se till att välja en utbildning som passar dina behov och tidsplan.

Under utbildningen kommer du att lära dig om de grundläggande begreppen och principerna i ITIL 4 Foundation. Du kommer också att få praktiska exempel och övningar för att bättre förstå hur dessa principer tillämpas i praktiken.

En viktig del av utbildningen är att förstå ITIL 4 Framework och dess olika dimensioner. Detta inkluderar att lära sig om värdekedjan, värdeströmmar och ITIL-principerna. Genom att förstå dessa koncept kommer du att kunna tillämpa dem på verkliga scenarier och situationer.

Anmälan till ITIL 4 Foundation-certifiering

Efter avslutad utbildning är det dags att anmäla dig till ITIL 4 Foundation-certifieringsprovet. Du kan göra detta genom att kontakta en ackrediterad certifieringspartner eller genom att registrera dig online. Se till att du har alla nödvändiga dokument och information till hands när du anmäler dig.

Innan du anmäler dig till certifieringsprovet är det en bra idé att gå igenom ditt utbildningsmaterial och övningsprov för att säkerställa att du är väl förberedd. Du kan också överväga att delta i en certifieringsförberedande workshop eller genomföra ytterligare självstudier för att stärka din kunskap och självförtroende inför provet.

Förståelse för ITIL 4 Foundation-examen

ITIL 4 Foundation-certifieringsprovet består av ett flervalsprov med 40 frågor. Du kommer att testas på din förståelse för de grundläggande principerna och begreppen i ITIL 4 Foundation. För att bli certifierad måste du få minst 65% rätt på provet.

För att förbereda dig inför provet kan du använda olika studiematerial, såsom böcker, övningsprov och onlinekurser. Det är också en bra idé att gå igenom dina anteckningar från utbildningen och genomföra självstudier.

Det är viktigt att inte bara memorera informationen utan att verkligen förstå de underliggande principerna och hur de kan tillämpas i praktiken. Genom att förstå de olika dimensionerna av ITIL 4 ramverket kommer du att kunna svara på provfrågorna på ett mer holistiskt sätt och visa din förmåga att tillämpa ITIL-principerna i verkliga scenarier.

Det är också viktigt att vara medveten om provets tidsbegränsning och att hantera din tid effektivt. Se till att du är bekant med provets struktur och att du har övat på att lösa liknande frågor inom den givna tidsramen.

Fördelar med ITIL 4 Foundation-certifiering

Att ha en ITIL 4 Foundation-certifiering kan öppna dörrar till spännande karriärmöjligheter inom IT-servicehantering. Här är några fördelar med att vara certifierad:

Karriärmöjligheter med ITIL 4 Foundation

En ITIL 4 Foundation-certifiering kan förbättra dina karriärmöjligheter inom IT. Du kan söka efter jobb inom IT-service management, IT-konsultation eller projektledning. Arbetsgivare värderar ofta ITIL-certifierade kandidater eftersom de har den kunskap och kompetens som krävs för att effektivt hantera IT-tjänster.

En ITIL-certifiering kan också öppna dörrar till internationella möjligheter. Eftersom ITIL är en globalt erkänd standard inom IT-service management, kan du söka jobb över hela världen och vara attraktiv för internationella arbetsgivare.

Utöver karriärmöjligheter kan en ITIL 4 Foundation-certifiering också ge dig ökat självförtroende och stolthet över dina färdigheter. Att ha en erkänd certifiering visar att du har investerat tid och ansträngning för att förbättra din kompetens inom IT-service management.

Hur ITIL 4 Foundation kan förbättra din IT-kompetens

Genom att lära dig ITIL 4 Foundations principer och metoder kommer du att förbättra din IT-kompetens och bli en mer effektiv medarbetare. Du kommer att kunna tillämpa den kunskap du har lärt dig för att lösa komplexa IT-utmaningar och förbättra effektiviteten i ditt arbete.

En ITIL-certifiering ger dig en djupare förståelse för ITIL-ramverket och dess tillämpningar. Du kommer att lära dig om olika processer och funktioner inom IT-service management och hur de kan implementeras på bästa sätt för att uppnå affärsmål och kundbehov.

Genom att tillämpa ITIL 4 Foundations principer kommer du att kunna optimera IT-tjänster och processer för att öka effektiviteten och kundnöjdheten. Du kommer att kunna identifiera och lösa problem snabbare och mer effektivt, vilket leder till ökad produktivitet och minskade kostnader för organisationen.

En ITIL-certifiering ger dig också möjlighet att kommunicera och samarbeta bättre med andra IT-professionals och intressenter. Du kommer att kunna tala samma språk och följa gemensamma riktlinjer och bästa praxis inom IT-service management.

Vanliga frågor om ITIL 4 Foundation-certifiering

Här är några vanliga frågor och svar om ITIL 4 Foundation-certifiering:

ITIL 4 Foundation-certifiering är en internationellt erkänd certifiering inom IT-service management. Den ger dig kunskaper och färdigheter för att effektivt planera, implementera och förbättra IT-tjänster i en organisation.

Hur förnyar jag min ITIL 4 Foundation-certifiering?

För att förnya din ITIL 4 Foundation-certifiering måste du delta i kontinuerlig yrkesutbildning och ackumulera poäng för att uppvisa att du har hållit dig uppdaterad med den senaste utvecklingen inom ITIL. Det finns olika sätt att tjäna poäng, till exempel genom att delta i utbildningar, läsa relevanta böcker eller delta i ITIL-evenemang.

Att hålla sig uppdaterad inom ITIL är viktigt eftersom ITIL-ramverket kontinuerligt utvecklas för att möta de föränderliga behoven inom IT-service management. Genom att förnya din certifiering visar du att du är engagerad i att hålla dig uppdaterad och att du strävar efter att leverera högkvalitativa IT-tjänster.

Vad är kostnaden för ITIL 4 Foundation-certifiering?

Kostnaden för ITIL 4 Foundation-certifiering varierar beroende på utbildningsleverantör och typ av utbildning du väljer. Det kan vara bra att undersöka olika alternativ och jämföra priser innan du väljer en utbildning.

Utöver själva certifieringskostnaden kan det också finnas kostnader för studiematerial, provavgifter och eventuella resor och boende om du väljer att delta i en klassrumsutbildning. Det är viktigt att ta hänsyn till alla dessa faktorer när du planerar för din ITIL 4 Foundation-certifiering.

Sammanfattningsvis kan en ITIL 4 Foundation-certifiering ge dig en stark grund inom IT-service management och öppna dörrar till spännande karriärmöjligheter. Genom att förstå och tillämpa ITIL 4 Foundations principer och metoder kommer du att kunna effektivisera IT-processer och leverera högkvalitativa IT-tjänster. Ta steget mot en certifiering och bli en eftertraktad IT-professional!

Om du har fler frågor om ITIL 4 Foundation-certifiering är du välkommen att kontakta oss. Vi finns här för att hjälpa dig på din certifieringsresa!

Varför välja Larsson & Co som din ITIL Foundation-utbildare?

Varför välja Larsson & Co som din ITIL Foundation-utbildare?

När det gäller att få en bra grund inom ITIL, är det viktigt att välja rätt utbildare. Larsson & Co är ett företag som har utmärkt sig inom branschen och erbjuder en omfattande och högkvalitativ utbildning i ITIL Foundation. Varför är Larsson & Co det bästa valet när det kommer till ITIL Foundation och certifiering?

 1. Erfarenhet och expertis: Larsson & Co har en beprövad erfarenhet och gedigen kunskap inom ITIL. Vi har framgångsrikt levererat ITIL-utbildningar till ett brett spektrum av företag och yrkesverksamma. Vårt team består av certifierade experter inom ITIL som har en djup förståelse för ramverket och dess tillämpningar. Genom att välja Larsson & Co som din utbildare kan du vara säker på att du får en kvalitetsutbildning som kommer att stärka dina ITIL-kunskaper, och ITIL Foundation är starten på din resa.
 2. Skräddarsydda läroplaner: Larsson & Co erbjuder anpassade upplägg för ITIL Foundation som passar dina specifika behov och mål. Vi förstår att varje organisation och individ har olika krav och utmaningar. Genom att anpassa kursupplägget kan Larsson & Co erbjuda en utbildning som är relevant och praktiskt tillämpbar för dig och din verksamhet. Genom att fokusera på de områden som är mest relevanta för dig kommer du att få en mer meningsfull och effektiv utbildning.
 3. Interaktivt och engagerande lärande: Larsson & Co strävar efter att erbjuda en interaktiv och engagerande inlärningsmiljö för sina deltagare. Genom att använda olika undervisningsmetoder, som gruppdiskussioner, fallstudier och praktiska övningar, ser vi till att du inte bara förstår teorin utan också kan tillämpa den i verkliga situationer. Denna praktiska inriktning hjälper dig att utveckla de nödvändiga färdigheterna för att framgångsrikt tillämpa ITIL Foundation i ditt arbete.
 4. Framgångsrika examensresultat: Larsson & Co har en imponerande framgångshistorik när det gäller examensresultat för ITIL Foundation-certifieringar. Vårt utbildningsprogram är utformat för att ge dig de verktyg och resurser du behöver för att klara certifieringsprovet. De förbereder dig inte bara för teoretiska frågor utan ger också praktisk vägledning för att hjälpa dig att hantera praktiska scenarier och tillämpa dina kunskaper på ett effektivt sätt. Genom att välja Larsson & Co ökar du dina chanser att bli framgångsrik i din ITIL Foundation-certifiering.
 5. Efterutbildning och support: När du har genomfört din ITIL Foundation-utbildning hos Larsson & Co stannar vårt engagemang inte där. De erbjuder kontinuerlig efterutbildning och support för att hjälpa dig att vidareutveckla dina ITIL-färdigheter och tillämpa dem i din yrkesroll. Genom att vara en del av Larsson & Co:s nätverk får du tillgång till branschexperter och resurser som kan hjälpa dig att fortsätta växa och utvecklas inom ITIL-området.

När du väljer en utbildare för ITIL Foundation är det viktigt att välja en som har status som Authorised Training Organisation (ATO), har en beprövad erfarenhet, skräddarsydda läroplaner, interaktivt lärande, framgångsrika examensresultat och långsiktig support.

Larsson & Co uppfyller alla dessa kriterier och erbjuder en omfattande och högkvalitativ utbildning i ITIL Foundation. Genom att välja Larsson & Co som din utbildare kan du vara säker på att du får en utbildning av högsta kvalitet som kommer att förstärka dina ITIL Foundation-kunskaper och ge dig en stark grund för framgång inom ITIL-området.

Change Management/Enablement som det är tänkt

Vad karaktäriserar en högpresterande IT-organisation och Change Enablement?

Enligt Process Institute finns det tydliga karaktärsdrag hos högpresterande IT-organisationer kopplat till Change Enablement:

Riskoptimering är huvudsyftet med Change Enablement

Att stoppa alla ändringar och ta bort all risk är inte riskoptimering, vi behöver balansera risken med värdet ändringen förväntas ge.

Change Enablement lever i symbios med andra processer

Change Enablement är bara en av flera processer som hänger ihop, vi behöver se till landskapet, inte enstaka processer eller practises. Inte minst behöver vi ha ordning och reda på våra ingående komponenter (konfigurationsobjekt) så som tjänster, hårdvara, applikationer, integrationer, leverantörer, avtal, licenser och mycket mer. Var uppmärksam så ni inte skapar ”process-silos”.

Fyra fokusområden för ett modernt Change Enablement arbete

 • En ändringsmodell är ett sätt att fördefiniera steg för att hantera en specifik ändring på ett överenskommet sätt. Supportverktyg kan sedan användas för att säkerställa det specifika flödet i praktiken.
 • En ändringsmodell inkluderar sådant som:
  • Åtgärder/instruktioner som ska utföras för att hantera den specifika ändringen
  • Den kronologiska ordning i vilken processtegen ska utföras, inklusive eventuella beroenden
  • Ansvar – vem ska göra vad, inklusive identifiering av de beslutsforum som krävs
  • Ledtider och tröskelvärden för genomförandet av uppgifterna
  • Eskaleringsförfaranden – vem ska kontaktas och när
 • Etablera en delegerat beslutsflöde. Forumen kan bestå av en roll, en person eller en grupp människor. Vilken beslutsnivå som krävs för godkännande av en viss typ av ändring (normal, standard eller akut) bedöms utifrån bl.a. typ, storlek, risk, kostnad och potentiell påverkan etc.

Tips för att misslyckas ????

Vill du veta mer?

Vill du se Frukostmötet?

Här hittar du filmen från frukostmötet.

Övriga filmer hittar du på vår Youtube-kanal.

LÄSA OM VÅRA TIDIGARE FRUKOSTMÖTEN HÄR:

Frukostmöte

6/11-2020 Frukostmöte – Value Streams & processer

9/10-2020 Frukostmöte – ITIL 4 & Service Desk

28/8-2020 Frukostmöte – ITIL 4 Incident, Problem, Change

29/5-2020 Frukostmöte – Value Co-Creation

27/3-2020 Frukostmöte – ITIL 4 Practice & Value Streams

BOKA IN NÄSTA FRUKOSTMÖTE I DIN KALENDER REDAN NU!

AGIL MED ITIL DEN 26 MARS

ITIL och agile anses inte alltid vara de bästa av vänner och i mångas öron låter agile som rena motsatsen till ITIL:s strikta processer.

Det agila tankesättet bygger på fyra grundpelare. Pelare som vi menar endast behöver små justeringar för att smälta samman med ITIL principer.

Under det här frukostseminariet kommer vi att berätta hur dessa två koncept mycket väl kan bli kompisar och att de faktisk kan leka ganska bra ihop.

Frågor som kommer att adresseras under frukosten är:

 1. Går det verkligen att använda agila metoder ihop med ITIL?
 2. Hur gör vi för att leverera nya funktioner snabbt och pålitligt?
 3. Hur vi skapar vi ”Value co-creation” i en ”mixad” värld?
 4. Kan vi få till en stabil och långsiktig samverkan dem emellan?

Ja, ja, ja och ja är våra svar på dessa frågor, vill du veta hur?

Häng med på vår ITILfrukost den 26 mars 2021, du anmäler dig enklast här.

Maila till info@larssonco.com eller ring oss på 031- 337 57 50

Eller i vår Meetup grupp (se länken nedan) eller kontakta oss direkt.

VILL DU VETA MER?

Vill du hålla dig uppdaterad kring ITIL 4?

Gå med i vår Meetup grupp så får du information om kommande event m.m.

https://www.meetup.com/itil-Goteborg-Meetup-Group/

Häng med oss till Marstrand och gå vår populära ITIL 4 Foundation All Inclusive kurs!

Läs mer om kursen här!

Value Streams & processer – Frukostmöte 6 november

Value Streams och processer

På vår ITIL-frukost i fredags den 6 november, pratade vi om:

I ITIL 4 presenterade ITIL begreppet Value streams och under våra kurser och i våra uppdrag har vi fått många frågor kring just Value Streams. Därför har vi valt att förklara mer kring det på vår ITIL-frukost.

ITIL handlar om att skapa, utveckla och leverera produkter och tjänster som ger värde till våra kunder och intressenter. För att vi skall kunna göra det krävs det att vi förstår kunden, har rätt resurser och skapar bra arbetssätt för hur vi jobbar och det är här Value Streams och processer kommer in.

”A value stream is a series of steps that an organization uses to create and deliver products and services to a service consumer.

A value stream is a combination of the organization’s value chain activities.”

Service Value Streams, aktiviteter och Service Value Chain

Definitionen på en Service Value Stream kan översättas som: ”en serie steg som en organisation använder för att skapa och leverera produkter och tjänster till en tjänstekonsument” och värdeströmmar består av ”en kombination av organisationens värdekedjeaktiviteter”.

De olika stegen som beskrivs i en Value Stream består av aktiviteter som hanteras med hjälp av processer för att vi på ett effektivt sätt skall kunna omvandla de input som vi får in till output för nästa aktivitet i vår Value Stream. Som på bilden till höger där Den stora vita cirkeln visar hur det kan se ut i aktiviteten ”Engage”.

Rätt resurser gör att vi lyckas!

Oavsett hur bra vi bygger våra Value Streams och våra processer så hjälper inte det om vi inte har rätt resurser även i de andra tre av de ”4 dimensions of Service Management”.

Om vi tittar på Pit-stop teamen (Bilracing), som vi pratade om så är det just ”the 4 dimensions of Service management” som gör skillnaden. Det första teamet fick bara ha fyra personer som skall byta däcken, tank m.m. medans det andra teamet hade tjugo personer, bättre verktyg etc… därför fick de också väldigt olika resultat. En stor del av detta beror så klart på att det inte var tillåtet att vara så många 1950 samt att viss teknik, som skruvdragare, etc. inte fanns tillgängligt. Men det är ju trots allt resurserna som avgör.

Därför är det viktigt att se till att vi har de resurser vi behöver och att vi tänker på alla fyra dimensionerna!

Vill du se klippet om Pit-stop teamen kan du se det här: https://www.youtube.com/watch?v=RRy_73ivcms

Value Stream mapping

För att utveckla våra Value Streams och hur vi arbetar kan vi använda en metod som kallas ”Value Stream Mapping”.

Kortfattat kan vi säga att det innebär att vi tar reda på alla aktiviteter som ingår i en Value Stream. Listar dem, ofta görs det med post-it’s på en stor vägg, och tittar på hur varje aktivitet bidrar till att leverera värde.

När vi har en tydlig bild av hur vår value stream fungerar idag kontrollerar vi följande:

 • Saknas det någon aktivitet eller uppgift?
 • Är det något som inte bidrar till att leverera värde?
 • Sker stegen i ”rätt ordning”?

När det är klart uppdaterar vi vår Value Stream samt berörda processer och arbetssätt .

Frågor och diskussion:

Under frukostmötet fick vi in lite frågor, bland annat om hur vi gör om vi vill arbeta mer agilt med ITIL.

Kort sagt kan vi säga att det handlar om att anamma ett agilt förhållningssätt i hur vi använder ITIL och ITIL 4 beskriver även en hel del av detta i det utökade materialet kring ”practices” som finns beskrivet av Axelos.

Vill du höra mer om det kan du titta på vår video.

Summering

En Value Streams handlar om att skapa ett flöde som bidrar till värde för våra stakeholders och när vi göra de olika aktiviteterna i våra Value Streams använder vi processer för att skapa bra arbetssätt.

Genom att arbeta med våra Value Streams och våra processer kan vi skapa en effektivare organisation samt bättre IT tjänster och därmed högre värde.

Vill du veta mer?

 • ITIL practices
  • Här kan du läsa detaljerna kring ITIL’s practices.
 • ITIL kurser
  • Foundation
  • Create, Deliver & Support
  • Drive Stakeholder Value
  • Direct, Plan & Improve
  • High Velocity IT
  • Digital & IT Strategy
 • Kontakta oss gärna om ni vill ha hjälp! Vi utlovade ju bland annat en timmes onlinemöte med de av er som vill prata mer om just hur Value Streams påverkar just er organisation. Kontakta Andreas på andreas.lindstrom@larssonco.com så hjälper han till.

Vill du se Frukostmötet?

Presentationen kan du ladda ner här:

Ladda ner presentationen här!

Här hittar ni dessutom filmen på hela frukostmötet:

Övriga filmer hittar du på vår Youtube-kanal.

Läsa om våra tidigare Frukostmöten här:

9/10-2020 Frukostmöte – ITIL 4 & Service Desk

28/8-2020 Frukostmöte – ITIL 4 Incident, Problem, Change

29/5-2020 Frukostmöte – Value Co-Creation

27/3-2020 Frukostmöte – ITIL 4 Practice & Value Streams

Boka in nästa Frukostmöte i din kalender redan nu!

Det kommer vara fredagen den 29 januari klockan 7:45 till 9!

Boka in dig i vårt formulär redan nu, vi kommer prata om Value Streams och processer.

Eller i vår Meetup grupp (se länken nedan) eller kontakta oss direkt.

Eller maila till: info@larssonco.com eller ring oss på 031- 337 57 50.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.


Vill du veta mer?

Vill du hålla dig uppdaterad kring ITIL 4?

Gå med i vår Meetup grupp så får du information om kommande event m.m.

https://www.meetup.com/itil-Goteborg-Meetup-Group

Häng med oss till Marstrand och gå vår populära ITIL 4 Foundation All Inclusive kurs!

Läs mer om kursen här!

ITIL 4 Foundation All Inclusive på Marstrand – lyckat, i vanlig ordning.

31:a aug-2:a Sept genomfördes, trots pandemi, ännu en lyckad kurs på Marstrands Havshotell. Genom åtgärder från hotellet, större kurslokal än normalt kunde vi på ett tryggt sätt genomföra vårens ITIL 4 Foundation – All Inclusive som planerat.

Förutom ett aktuellt och intressant innehåll så visade Marstrand upp sig från sin bästa sida och bjöd på underbart väder.

Dessutom hade Marstrand besök från Greenpeace som laddade upp inför den uppmärksammade aktionen i Lysekil. Tycka vad man vill om det, men det var hur som helst ett vackert skepp.

Bilderna talar sitt tydliga språk. Boka dig du också! https://www.larssonco.com/alla-vara-utbildningar/

ITIL 4 Frukostmöte 27 mars

På vårt frukostmöte den 27 mars pratade vi om hur vi kan använda de Practices som ITIL 4 beskriver när vi skapar Value Streams som hjälper oss att skapa bra värde flöden.

På frukostmötet pratade vi om ett exempel på hur det kan se ut när vi till skall skapa en ny tjänst.

För att skapa en ny tjänst används flera olika practices. Dessa practices är en utveckling av de processer som beskrevs i tidigare versioner av ITIL och de inkluderar processerna men även de övriga resurser som vi behöver för att hantera värdeflödet. Som en välfungerande organisation, en kultur som stöttar vårt arbete, verktyg, information och teknologi. Men även partners och suppliers behövs för de flesta tjänster idag.

I presentationen hade vi med ett exempel som visar hur en Value Stream kan se ut när vi skall ta fram en ny tjänst (Service).

Den “Service Value Stream” som vi skapar för att ta fram nya tjänster visar vilka steg vi behöver ta. Dessa steg innefattas i de sex aktiviteter som beskrivs i ITIL 4 Service Value Chain, där varje aktivitet har en input och lämnar en output till nästa aktivitet. Genom att titta på hur våra Value Streams ser ut kan vi förbättra och skapa bra flöden som bidrar till ”Value Co-creation”.

Exemplet ovan visar en förenklad version av en Value Stream för att skapa en ny tjänst. I verkligheten behöver vi använda fler practices. Det kan vara Change enablement, Software Development, Relationship Management m.m.

Summering från frukostmötet

Frukostmöten skall givetvis helst upplevas live eller online, men vi vill gärna dela med oss till alla och har därför skapat en summering här.

Det vi gick igenom var följande:

ITIL 4 är en uppdatering som syftar till att fokusera mer på samarbete mellan oss som ”Service provider” och vår kund/verksamhet (Service Consumer”) samt att undvika ”Silos”. Mycket av fokuset ligger på att skapa Value Streams som ger oss bra flöden vilket gör det möjligt att bidra till ”Value Co-Creation”.

Vi pratade bland annat om:

 • Vi skapar Value Streams genom att organisera arbetet i ITIL 4 Service Value Chain’s sex aktiviteter.
 • Dessa aktiviteter hjälper oss att skapa våra Value Streams.
 • I Service Value Chain aktiviteterna använder vi oss av ITIL 4 Practices
 • När vi skapar bra Value Streams så får vi bra flöden som bidrar till ”Value Co-creation”.
Value Stream

Vi gick även igenom vilka kurser som finns inom ITIL 4.
I PDF’n (nedan) finns mer information om frukostmötet och våra planerade kurser.

Boka in nästa frukostmöte redan nu!

Fredagen den 29 maj kommer vi köra nästa frukostmöte!

Boka in dig redan nu, vi återkommer inom kort med ämne och detaljer.

Registrera dig via vår Meetup grupp (se länken nedan) eller kontakta oss direkt.

Maila till: info@larssonco.com eller ring oss på 031- 337 57 50.


Vill du veta mer?

Vill du hålla dig uppdaterad kring ITIL 4?

Gå med i vår Meetup grupp så får du information om kommande event m.m.

https://www.meetup.com/itil-Goteborg-Meetup-Group

Häng med oss till Marstrand och gå vår populära ITIL 4 Foundation!

Läs mer om kursen här!

Kan value streams hjälpa er?

Vi kommer gärna ut till er (eller via ett online möte om det passar bätte) och diskuterar hur ni kan få hjälp av Value Streams i er organisation.

Hör av er till oss via info@larssonco.com eller 031- 337 57 50

Agile med ITIL – Går det?

Den globalisering som vi har idag gör att vi får nya utmaningar. Dels genom nya globala marknader, nya konkurrenter och krav på snabbare utvecklingen av nya tjänster. Detta medför givetvis en möjlighet för oss om vi skall behålla våra kunder och ge dem de lösning som bäst hjälper dem uppnå sina mål.

Vi behöver anpassa oss snabbare, lyckas skapa en kortare ”time to market” samt lyssna mer på våra kunder för att säkerställa att vi levererar det som de vill ha, nu och i framtiden. För att lyckas med det behöver vi säkerställa att vi arbetar på ett smart och flexibelt sätt.

Detta har fått många organisationer att börjat arbeta utifrån andra principer, så kallade agila principer. Dessa innebär att vi arbetar i mindre team med tydligt kundfokus, korta flexibla men tydliga planer och med ett nära samarbete med kunden/verksamheten.

Vad innebär ett agilt arbetssätt?

Det agila arbetssättet innebär att vi utgår ifrån ett antal ytterligheter, fyra stycken för att vara exakt. Dessa ytterligheter finns beskrivna i något som kallas för det agila manifestet (se fig. 1.)

Utgångspunkten är att alla dessa ytterligheter ska beaktas med att fokus och prioritet hela tiden ska ligga på de uttryck som finns i den vänstra vågskålen (se det agila manifestets ytterligheter fig 2).

fig 1

fig 2

”That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more.”

Fokusera mermänniskor, samarbete, fungerande system och att hantera förändringar. Det betyder inte att vi ska sluta dokumentera eller ha en tydlig plan.
Den högra sidan är också viktigt för att hela tiden göra rätt avvägningar och behålla en ändamålsenlig balans till den vänstra sidans favör.

Kan vi arbeta agilt med ITIL?

fig 3

Absolut, i och med uppdateringen till ITIL 4 finns ett stort värde i att använda agila arbetssätt i ert ITIL-arbete. ITIL 4 kan hjälpa oss hitta smarta arbetsätt som stöttar oss i arbetet med att bli mer agila.

ITIL är ett ramverk, ett stöd för att utveckla och förvalta tjänster med ett digitalt innehåll. ITIL grundar sig på undersökningar inom tjänste- och processutveckling (IT Service Management).

Under 2019 lanserades ITIL 4 som är en uppdatering av den tidigare versionen av ITIL. Axelos, företagets som driver och stor utsträckning äger och utvecklar ITIL, beskriver syftet med ITIL 4 enligt följande:

Syftet med ITIL 4 är att ge organisationer omfattande guidning för hantering av tjänster som möjliggörs av IT i den digitala ekonomin.” (Se fig 3)

Uppdateringen innehåller en del större förändringar även om många delar bygger på samma arbetssätt och metoder. Det största fokuset i ITIL 4, enligt vår bild, är att vi skall komma närmare kunden, undvika ”Silos” och samarbeta mer för att kunna anpassa oss till den nya verklighet som vi arbetar i.

Några exempel på uppdateringar är:

 • Genom ITIL Service Value System, som ersätter ITIL Service Lifecycle, tydliggörs vikten av att undvika att arbeta i Silos
 • ”7 guiding principles” (fig 4) som implementerats i ITIL 4 Foundation
 • ”The four dimensions of Service Management” har tillkommit
 • Fokus på ”Practices” (arbetssätt) istället för enbart på processerna

fig 4

Hur skall vi göra när vi ska byta till ITIL 4?

En av de vanligaste frågor vi får just nu om hur man gör för att byta från version 3 till 4. Ska vi ens byta från ITIL 3 till ITIL4, när ska vi göra det och hur ska vi i så fall göra det. Vårt svar är alltid det samma.

Byt inte!

Det handlar inte om att byta utan om att förstå vad ITIL 4 innebär och uppdatera våra arbetssätt utefter de mer agila arbetssätten i ITIL 4.

Det betyder inte att allt det vi gör idag är värdelöst.

Nej tack

”Jämför med att du har en skruvmejsel och så får du höra talas om en skruvdragare som kan hjälpa dig att bli effektivare, då är det ju viktigt att ta reda på vad skruvdragaren kan ge dig för värde”.

Det finns många nycklar för att lyckas bättre med ITIL om vi tittar på ITIL 4 jämfört med tidigare versioner.

Om jag nu vill veta mer om ITIL 4, hur gör jag då?

Vill du ha mer information om vilken nytta du kan få av att bli mer agile med hjälp av ITIL 4 så kan du göra något av följande:

Kontakta oss så berättar vi mer.

Tel. 031- 337 57 50
e-post: info@larssonco.com

Lyckad 1:a ITIL 4 Foundation All Inclusive

ITIL 4 Foundation | ITIL 4 | ITIL Certifiering

Larsson & Co levererade sin 1:a ITIL 4 Foundation på Marstrands Havshotell 10-12:e April.

Full pott från deltagarna som var supernöjda. Dessutom klarade alla deltagarna ITIL 4 certifieringen galant.

Inte nog med att de fick mycket och nyttig kunskap. De kunde även avnjuta god mat, ett besök på SPA-avdelningen och en hel del nätverkande med intressanta diskussioner.

Deltagarnas kommentarer:

”Min helhetsuppfattning av kursen var kanon, Klas var superduktigt från början till slut. Gillar verkligen att han alltid hade egna erfarenheter att referera till.”
”Marstrands havshotell levererar som alltid. Rummet var kanon, inget alls att klaga på vad det gäller mat osv.”
”Jag hade en grym helhetsupplevelse.”

”Bra och enkel, men nödvändig för att förstå arbetet vi gör på ett annat plan”

”Informativ, intressant och rolig”

Tack vare det stora intresset så kör vi ett extrainsatt tillfälle för er som missade första kursen. 27-29:e Maj

Klicka här för att komma till anmälningsformuläret

ITIL utvecklas till ITIL 4 – De 5 största skillnaderna

ITIL 4 | ITIL 4 Göteborg | ITIL 4 Foundation

ITIL uppdateras under 2019 och blir ITIL 4. ITIL har under åren uppdaterats för att anpassas efter hur verksamheterna utvecklas och därför kommer nu en uppdatering som är mer anpassat till dagens snabbare utvecklingstakt.

I och med den digitalisering som pågår och att kraven på snabbare förändringstakt ökar krävs nya arbetssätt för att IT skall kunna skapa värde tillsammans med kunden. ITIL 4 utvecklar arbetssätten för att vi skall kunna möta dessa behov.

ITIL 4 – Värdeskapande genom samarbete

Orden kund, värde och nytta har alltid varit synonymt med ITIL. Nu när dessa ord snarast är självklarheter lägger ITIL 4 större fokus på samarbete för att ytterligare skapa värde och nytta för kunden.

ITIL 4 utvecklar ITIL v3 för att ge våra organisationer en ”operating model” som passar dagens arbetssätt och det behovet av flexibilitet som finns idag.

En stor del är att hjälpa oss skapa en flexibel organisation utan silos där vi arbetar tillsammans med verksamheten/kunden för att skapa verkligt affärsvärde (Business Value).

ITIL 4 – de 5 största förändringarna

1. Service Value System

ITIL 4 Göteborg | ITIL 4 Foundation | ITIL konsult

I ITIL 4 lanseras ”The Service Value System” (SVS) för att IT tillsammans med verksamheten gemensamt skall kunna skapa värde (co-create value).

I Service Value System skapas produkter och tjänster utifrån de möjligheter och behov (Opportunity och Demand) som finns har för att bidra till att värde skapas.

2. Service Value Chain

Service Value Chain är en del av Service Value System. Service Value Chain består av sammankopplade aktiviteter som hjälper till att planera, designa, bygga, införskaffa, leverera och supportera produkter och tjänster. Service Value Chain är skapad för att undvika silos. Syftet är att skapa olika flöden och involvera rätt personer/delar vid rätt tillfälle.

3. Guiding Principles

ITIL Guiding Principles som tidigare introducerades i ITIL Practitioner är nu lite omarbetade och en del av ITIL Foundation. Genom att använda dem som stöd kan ITIL 4 anpassas, adopt and adapt, efter hur våra omständigheter och behov ser ut på ett bättre sätt.

7 Guiding pinciples:

4. ITIL Practices

Det som i ITIL v3 heter processer är nu utvecklat för att täcka in mer än tidigare och benämns nu ITIL Practices och är en viktig del av ITIL 4 ramverket.

Syftet med dessa ITIL practices är att säkra att värdet bibehålls av de nuvarande ITIL processerna samtidigt som organisationen utvecklas till en flexibel organisation utan silos.

5. De fyra dimensionerna, Four Dimensions

ITIL Göteborg | ITIL 4 | ITIL Foundation

För att stödja en helhetssyn, Holistic approach, på Service Management introduceras The Four Dimensions. Dessa fyra dimensioner ska säkerställa att vi på ett effektivt sätt bidrar till att värde skapas för kunder och andra stakeholders.

De fyra dimensionerna är:

 1. Organizations and People
 2. Information and technology
 3. Partners and Suppliers
 4. Value Streams and processes

ITIL 4 Foundation

ITIL 4 Foundation kommer finnas tillgänglig som kurs from slutet på februari 2019.

Syftet är att ge kursdeltagarna en introduktion till ITIL 4 och göra det möjligt för kursdeltagarna få ett arbetssätt kring IT Service Management med hjälp av en end-to-end operational model för att skapa, leverera och förbättra tekniska produkter och tjänster.

Kursdeltagarna kommer också få en förståelse för:

Vill du lära dig mer om ITIL 4

ITIL 4 Foundation all inclusive:

För dig som vill lära dig mer om ITIL 4 rekommenderar vi ITIL 4 Foundation.

Boka in dig på vår ITIL 4 – all inclusive, Sveriges skönaste ITIL Foundation

Läs mer här: http://www.larssonco.com/itil-utbildning/itil-foundation-all-inclusive/

ITIL nätverk

Vi erbjuder även nätverk där vi diskuterar ITIL.

ITIL i praktiken – här diskuteras ITIL i allmänhet och hur det går att använda i praktiken.

Länk för mer information: https://natverk.dfs.se/itil-i-praktiken-vastra

ITIL Service Desk – ett nätverk kring Service Desk och ITIL

Länk för mer information: https://natverk.dfs.se/itil-service-desk

//Klas Caesar


ITIL Foundation | ITIL Certifiering | ITIL Konsult