ITIL-Nätverk: Träff II

Vår senaste nätverksträff handlade till största del om CSI-register.

Efter en god frukost tillsammans där vi diskuterade över vad som fungerar bra i våra resp. organisationer. Det är bra att ibland fokusera lite på det som faktiskt fungerar istället för att stirra sig blind på de eventuella problem som finns. Ibland finns ju redan lösningen, vad är det som gjort att just det ena eller andra fungerar?

 

Vi på Larsson & Co höll ett kort anförande om

  • ITIL Service Life Cycle
  • ITIL-Practitioner
  • CSI Approach.
  • Hur skapar man ett CSI-register och hur använder man det.

 

Med utgångspunkt i det hade vi en liten gruppövning för att diskutera just de 3 största utmaningarna, dvs lite var det gör ondast och deltagarna fick lite hemläxa med att skapa ett CSI-register.

Engagemang

Överlag hade vi inte bara trevligt utan även bra och lärorika diskussioner, precis som vi önskar att ett ITIL-Nätverk ska vara. Är du intresserad av att vara med? Ansök via Dataföreningens hemsida här.

 

Kommande planerade träffar är 24:e februari 2017, samt 19:e maj.

 

/Andreas Lindström

Dela

Prenumerera