Boka in höstens nätverksträffar!

Published

ITIL Ramverket, ITIL-Nätverk

Larsson & Co driver 2 st nätverk tillsammans med Dataföreningen (Västra kretsen). Boka in höstens första nätverksträff redan nu!
Vi håller till på Lindholmen i ”Kuggen”, läs mer på länkarna nedan och anmäl dig antingen på DFS eller skicka ett mail till någon av oss (förnamn.efternamn@larssonco.com).

Nätverk: ITIL Servicedesk – en underskattad funktion med potential!

Välkommen till vår nätverksträff om ITIL Service desk .

 15 september kommer vi att reda ut de olika definitionerna av ”Servicedesk”.

Vi kommer också att välja diskussionsområden för de följande träffarna, så som:

 Det finns mycket att diskutera och vi väljer de förslag som vi vill utveckla under hösten.Förväntningar på Servicedesk och KPIer för uppföljning kommer att beröras samt de 3 ”supportbenen” ledarskap, ITIL-processer och verktyg med bland annat gartners Magic Quadrant.

Här får du möjligheten att utveckla dig själv, din professionella roll och din Servicedesk!

Gå in på länken här för att läsa mer och anmäla dig!

https://natverk.dfs.se/itil-service-desk

//Antonio Tomar

Nätverk: ITIL i Praktiken – Konsten att införa ITIL processer!

De flesta blir inspirerade av att prata om hur ITIL processer kan hjälp IT samtidigt som få verkligen lyckas få processerna implementerade. Därför tänkte vi denna gången prata om hur vi skapar en verklig förändring genom att göra en bra plan för införandet av de processer som vi vill förbättra och/eller införa.

Under träffen kommer vi gå igenom vad som är viktigt att tänka på och som vanligt ordna diskussioner kring ämnet.

 22 september kommer vi prata om hur man lyckas med att införa ITIL processer i verksamheten.

Gå in på länken här för att läsa mer och anmäla dig! Länk


Vi ses!

//Klas Caesar

Nytt nätverk ITIL för Service Desk med DFS

Vi startar upp ett nytt nätverk tillsammans med Dataföreningen i höst. Missa inte chansen att vara med från början!

Vi är övertygade om att ITIL är något vi alla kan dra nytta av. Med nära 2000 IT organisationer som grund och över 30 års utveckling beskriver ITIL hur man enligt en ”best practice” kan driva sin Service Desk. 

Omvärlden förändras hela tiden men för Service Desk är uppgiften den samma, återställ snarast driften vid incidenter och hantera beställningar, förfrågningar, klagomål m.m. samt agera SPOC och hantera viktig kommunikation med berörda parter. Vår erfarenhet är att ITIL behövs som en grund och att det handlar om hur vi använder de förmågor, resurser, processer och verktyg som vi har, som avgör hur väl vi lyckas. People, Process and Information Technology.

Vi tar fasta på ITIL’s rekommendationer och genom presentationer, diskussioner och workshops omvandlar vi dem till praktiska och konkreta lösningar.

Varje nätverksträff ska lämna deltagarna med nya och praktiskt användbara kunskaper om Incident processen, Request fulfilment, verktygsstöd samt kontakter för fortsatta diskussioner.

Många av de vi möter så som kunder, kursdeltagare eller föreläsarpublik känner att ITIL en bra grund men vet inte hur man ska utveckla och förbättra sin Service Desk. De har svårt att hitta möjligheter att optimera support, att kravställa för att upphandla ett lämpligt verktyg för Service Desk eller kanske ett helt ITSM verktyg. Det är här som Larsson &Co gör skillnad. Vi ser till att du får handfasta förslag på hur du ska göra för att använda ITIL och de kompletterande system och verktyg som finns på marknaden.

Det är utifrån dessa tankar vi vill skapa ett nätverk för diskussion och erfarenhetsutbyte om hur vi kan driva och utveckla en Service Desk.

Nätverket leds av några av Västsveriges mest erfarna ITIL-ambassadörer, konsulter och utbildare med praktisk erfarenhet av att driva en högpresterande Service Desk funktion.

Förslag på ämnen för deltagarna att välja mellan: 

· ITIL Service Desk, var börjar man/hur gör man

· Processintegration för Service Desk– Hur hänger de olika processerna ihop

· Service Desk, Supportoptimering och arbetsrotation

· Roller, ansvar och befogenheter

· CSI – kontinuerliga förbättringar

· Service Desk Strategi

· Shift left / Zero level support

· Critical Success Factors (CSF)

· KPI

Nätverksträffarna kommer att genomföras 4 gånger per år i Dataföreningens lokaler på Lindhomen i Göteborg.

Leverantörer kommer enbart bli inbjudna att föredra i nätverket när det fyller ett syfte kopplat till aktuellt ämne.

Var med och utveckla dina ITIL kunskaper och din Service Desk tillsammans med oss!

Maila oss på info@larssonco.com eller ring oss på 031 337 57 50 om ni är intresserade. Det går även snart att anmäla sig på https://natverk.dfs.se/vastra

Mvh

Antonio Tomar
Nätverksledare

ITIL-Nätverk: Träff II

Vår senaste nätverksträff handlade till största del om CSI-register.

Efter en god frukost tillsammans där vi diskuterade över vad som fungerar bra i våra resp. organisationer. Det är bra att ibland fokusera lite på det som faktiskt fungerar istället för att stirra sig blind på de eventuella problem som finns. Ibland finns ju redan lösningen, vad är det som gjort att just det ena eller andra fungerar?

 

Vi på Larsson & Co höll ett kort anförande om

 

Med utgångspunkt i det hade vi en liten gruppövning för att diskutera just de 3 största utmaningarna, dvs lite var det gör ondast och deltagarna fick lite hemläxa med att skapa ett CSI-register.

Engagemang

Överlag hade vi inte bara trevligt utan även bra och lärorika diskussioner, precis som vi önskar att ett ITIL-Nätverk ska vara. Är du intresserad av att vara med? Ansök via Dataföreningens hemsida här.

 

Kommande planerade träffar är 24:e februari 2017, samt 19:e maj.

 

/Andreas Lindström

Nätverk – ITIL i Praktiken i Göteborg

Nätverk – ITIL i Praktiken

Tillsammans med Dataföreningen Väst driver vi nätverket – ITIL i Praktiken

ITIL är något vi alla kan dra nytta av. Med nära 2000 IT organisationer som grund och över 30 års utveckling beskriver ITIL hur man enligt en best practise skulle kunna driva IT-verksamhet.

Nätverk - ITIL i Praktiken tillsammans med Dataföreningen i västNätverket tar fasta på ITILs rekommendationer och genom presentationer och diskussioner omvandlar vi dem till praktiska och konkreta lösningar. Varje nätverksträff ska lämna deltagarna med nya och praktiskt användbara kunskaper och verktyg.

Många av dem som vi möter som kunder, kursdeltagare eller föreläsarpublik känner att ITIL verkar bra men att de har svårt att sätta fingret på vart de skall börja, hur de skall göra och när.

Det är utifrån dessa frågor vi vill skapa ”Nätverk – ITIL i praktiken”, en plattform för diskussion och erfarenhetsutbyte om hur ITIL fungerar och appliceras.

Nätverk som leds av några av Västsveriges mest erfarna ITIL-ambassadörer, konsulter och utbildare.

 

Förslag på ämnen för deltagarna att välja mellan:


Nätverksträffarna kommer att genomföra 4 gånger per år i Dataföreningens lokaler på Lindhomen i Göteborg.

Leverantörer kommer enbart bli inbjudna att föredra i nätverket om samtliga deltagare medger det och att det fyller ett syfte kopplat till aktuellt ämne.

Var med och utveckla/bredda din ITIL kunskap tillsammans med oss!

 

Välkommen att anmäla ditt intresse till Näterk – ITIL i Praktiken: INTRESSEANMÄLAN