Larsson_Co_vi kan ITIL

Genom vår pragmatiska syn på ITIL skiljer vi oss från mängden. Vi har utvecklat en förmåga och verktyg för att omvandla teori till praktik.