ITIL-bloggen

Frukostmöte 7/5 – Problem med Problem

Problem management något som många har svårt att få på plats. Vi upplever att många organisationer tyvärr inte arbetar tillräckligt mycket med Problem Management.

Vi gick bland annat hur vi kan Identifiera och förstå våra ”Problem” och hur de påverkar vår leverans.

Men också hur vi kan Hur vi kan minimera påverkan av av Incidenter genom att arbeta med Problem Management.

Läs mer »

Agil överallt

Vi snubblade över en video med Henrik Kniberg där han pratar om sin resa på Spotify & Lego. Vårt förra frukostmöte handlade om hur man

Läs mer »

Frukostmöte 26/3 – Agile med ITIL

Går det att få nytta av ITIL när vi arbetat Agilt?

Absolut! Vi ser flera anledningar att använda ITIL tillsammans med agila metoder!
När vi utvecklar, levererar och förvaltar produkter och tjänster finns det stor nytta att kombinera ITIL med Agila metoder. ITIL 4 är uppdaterat för att hjälpa oss med just det.

Läs mer »

Change Management/Enablement som det är tänkt

Vad karaktäriserar en högpresterande IT-organisation och Change Enablement? Enligt Process Institute finns det tydliga karaktärsdrag hos högpresterande IT-organisationer kopplat till Change Enablement: Riskoptimering är huvudsyftet

Läs mer »

Value Streams & processer – Frukostmöte 6 november

Vad säger ITIL 4 om Service Desk?
Syftet med Service Desk, enligt ITIL 4, är att ”…samla in behov för Incident & Requests. Dessutom skall Service Desk vara ”… startpunkt och Single point of contact för alla användare.” Det innebär att alla kommunikation med användarna, i första hand skall ske via Service Desk.

Läs mer »

Service Desk enligt ITIL® 4 – Frukostmöte 9 oktober

Vad säger ITIL 4 om Service Desk?
Syftet med Service Desk, enligt ITIL 4, är att ”…samla in behov för Incident & Requests. Dessutom skall Service Desk vara ”… startpunkt och Single point of contact för alla användare.” Det innebär att alla kommunikation med användarna, i första hand skall ske via Service Desk.

Läs mer »

ITIL® 4 Frukostmöte 28 augusti

Vad säger ITIL 4 om de operationella processerna Incident, Problem & Change? Vad är de viktigaste att tänka på när vi arbetar med dem? Detta gick vi igenom på vårt Frukostmöte.

Läs mer »