ITIL-bloggen

Problem Management enligt ITIL

Problem Management enligt ITIL I dagens moderna IT-miljöer är effektiv hantering av problem en avgörande faktor för att säkerställa smidiga driftsättningar och hög tillgänglighet. ITIL,

Läs mer »

Vad är en Tjänst?

Vad är en Tjänst? En tjänst kan definieras som en icke-materiell, immateriell eller ogripbar aktivitet som erbjuds för att möta behov eller lösa problem för

Läs mer »

Vad är Service Management?

Vad är Service Management? Service Management är en strategisk och organiserad approach för att designa, leverera, hantera och förbättra IT-tjänster för att möta organisationens behov

Läs mer »

Bli en ITIL Service Manager

Bli en ITIL Service Manager ITIL står för Information Technology Infrastructure Library och är en ramverk som används för att organisera och standardisera IT-tjänster inom

Läs mer »