ITIL® 4 Frukostmöte 28 augusti

På vårt frukostmöte den 28 augusti pratade vi om ITIL 4’s Practices Incident, Problem & Change som tidigare har beskrivits av ITIL som processer.

Vad är skillnaden på Processer och Practices?

Vi började pratade om skillnaden mellan det som ITIL 4 beskriver som Pratices och hur det skiljer sig mot det som beskriv som Processer i ITIL v3.

Skillnaden är att practices inkluderar mer än bara själva processen. Man har lyft begreppet för att tydliggöra att det är mer än bara just processen som krävs.
För att lyckas med Incident, Problem & Change krävs det att vi har rätt resurser som beskrivs i:

”The Four Dimensions of Service management” som består av:

 • Orgnization & People
 • Information & Technology
 • Partners & Suppliers
 • Value Streams & Processes

När vi arbetar med till exempel Incident mgmt. behöver vi alltså se till att vår process är utformad och används på rätt sätt men vi behöver även se till att vi har täckt in övriga delar. till exempel att vi har rätt organisation med en kultur som stödjer våra mål, att vi har rätt medarbetare med rätt kompetens m.m.

ITIL Göteborg | ITIL 4 | ITIL Foundation

Copyright © AXELOS Limited 2016. Used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. (Figure 3.1 ITIL Foundation ITIL 4 Edition).

Framgångsfaktorer för Practices!

Incident Managment

Incident management handlar om att ”Minimera påverkan av Incidenter, genom att återställa ordinarie tjänsteleverans så snabbt som möjligt”

Framgångsfaktorer:

 • Upptäcka incidenter tidigt
 • Lösa incidenter snabbt och effektivt
 • Kontinuerligt förbättra hanteringen av incidenter

Problem Management

Problem managment handlar om att ”Minimera troligheten och påverkan av Incidenter, genom att identifiera verkliga och möjliga orsaker till Incidenter och att hantera ”workarounds” och ”Known Errors”.

Vi pratade även om de tre delarna som beskrivs i ITIL 4. Samt givetvis vad som är viktigt att tänka på.

Framgångsfaktorer:

 • Identifiera och förstå problemen och hur de påverkar tjänster
 • Optimera problemlösningar och mitigeringar.

Change Enablement

ITIL har gått från Change Mangement till Change Enablement och vi pratade om varför det är bättre.

Change Mangement handlar om: ”Att maximera antalet framgångsrika tjänste och produkt förändringar genom att säkra att vi har bedömt risken, godkänt förändringen att fortsätta och hanterat vårt change schedule”.

Vi pratade även om att det är viktigt att vi väljer rätt ”Change Authority” för att lyckas möjliggöra förändringar utan onödiga fördröjningar.

Framgångsfaktorer:

 • Säkerställa att förändringar genomförs i tid och på ett effektivt sätt
 • Minimera den negative påverkan av förändringar
 • Möt förändringsrelaterad governance krav och behov.

Change Management, eller Change Control, nej, vi menar givetvis Change enablement. Man säger ju att kärt barn har många namn.

Vill du se Frukostmötet?

Du hittar inspelningen från veckomötet på vår Youtube-kanal.

Se våra övriga filmer om ITIL på vår Youtube-kanal.

Läsa mer om eller titta på våra tidigare Frukostmöten?

Se filmerna på Larsson & Co’s Youtube-kanal

29/5-2020 Frukostmöte – Value Co-Creation

27/3-2020 Frukostmöte – ITIL 4 Practice & Value Streams

Boka in nästa Frukostmöte i din kalender redan nu!

Det kommer vara fredagen den 6 november klockan 8 till 9!

Boka in dig redan nu, vi återkommer inom kort med ämne och detaljer.

Registrera dig via vår Meetup grupp (se länken nedan) eller kontakta oss direkt.

Maila till: info@larssonco.com eller ring oss på 031- 337 57 50.


Vill du veta mer?

Vill du hålla dig uppdaterad kring ITIL 4?

Gå med i vår Meetup grupp så får du information om kommande event m.m.

https://www.meetup.com/itil-Goteborg-Meetup-Group

Häng med oss till Marstrand och gå vår populära ITIL 4 Foundation All Inclusive kurs!

Läs mer om kursen här!

Dela

Prenumerera