Våra utbildningar inom ITIL.

Larsson & Co är övertygade om att ITIL är det ramverk som är tillräckligt anpassningsbart för att inte vara ett hinder i ett företags utveckling. ITIL är fokuserat på IT, men kan lika gärna tillämpas på HR, Ekonomi, Underhåll och produktion. ITIL är en samling av best practices. Det vill säga, såhär har andra gjort och fått det att fungera, hur kan ni lära er av det för att få allt att flyta bättre hos er?

ITIL 4 Göteborg | ITIL 4 Foundation | ITIL konsult

Larsson & Co erbjuder en palett av utbildningar för att passa era behov. Alla inhämtar vi information på lite olika sätt. Vissa vill ta bort störande element för att kunna fokusera. Andra vill ta sig igenom kursen så fort det går. Några har kanske redan god kunskap men vill få koll på skillnaderna. En del läser helst själva och vill bara ta certet.

Larsson & Co tar er dit ni vill, vi är ITIL i Göteborg

Våra ITIL 4 Utbildningar

ITIL 4 All Inclusive 23-25:e September
4-6:e November
ITIL 4 Accelererad Gbg 16-17:e September
21-22:a Oktober
ITIL 4 Accelererad Sthlm 18-19:e September
11-12:e November
ITIL 4 Bridge Sker på förfrågan, min 3 deltagare
ITIL 4 Inspiration Sker på förfrågan, min 3 deltagare
ITIL 4 Certifiering Sker på förfrågan, min 3 deltagare
Kursutvärdering Hjälp oss bli ännu bättre!

Vi är #ITILGBG

Larsson&Co