IT Support – Därför är den så viktig

IT Support – en allt viktigare faktor

Tempot ökar i dagens samhälle och en följd av detta är att allt mer fokus läggs på snabb service för att tillgodose kundernas behov. Många organisationer verkar ha en sund inställning till detta faktum och har därför en strategi för att bygga och upprätthålla en bra service.

IT support -vi hjälper utveckla er Service Desk och Help Desk enligt ITIL

En annan verklighet

Verkligheten är ofta en annan när kunden kontaktar en support. Det är inte ovanligt att kunden får vänta mer än 20 minuter, blir bortkopplad, kopplas runt i organisationen, historik på kunden saknas m.m. Detta är inget läge som någon involverad vill ha, men ändå uppstår detta scenario alltför ofta.

Vad kan organisationen göra för att undvika att detta uppstår?

Kultur

Det finns naturligtvis en rad åtgärder man kan sätta in i en organisation där en supportverksamhet inte fungerar optimalt. Men det grundläggande är att börja med de mjuka delarna. Alla i organisationen måste få lära sig hur hela kundlivscykeln hänger ihop och att alla är beroende av varandra. Ett mycket vanligt scenario hos våra kunder är att sälj och support inte kommer överens av olika anledningar. Därför är det grundläggande att organisationen satsar på att bygga en kultur där varje medarbetare vet vad det gemensamma målet är.

Konkurrensmedel

Idag är tjänsterna inom exempelvis telekom snarlika, kostar ungefär lika mycket och innehållet är detsamma, på grund av detta blir valet svårt för kunderna. Det som däremot skiljer sig åt, är de olika organisationerna IT support. Det är till exempel inte ovanligt att kunderna idag kan nå sina IT-leverantörer under en stor del av dygnet. Det har på senare tid blivit ett alltmer viktigt konkurrensmedel att ha en väl fungerande support. Detta kan vi se bevis på i media, där det relativt ofta görs mätningar på hur bra de olika organisationernas IT support fungerar.

En avgörande faktor

Kostnaden för att behålla en kund är relativt liten i jämförelse med att skaffa en ny kund. organisationer har inte råd med att tappa existerande kunder. Därför är det en avgörande faktor att kunna behålla sina kunder och en viktig del av organisationens strategi är att ha en väl fungerande support.

Skriven av Robert Johnsson

Läs gärna mer om hur vi kan hjälpa just er att utveckla en modern, förtroendeingivande och väl fungerande IT support, Service Desk eller Help Desk.


 

Dela

Prenumerera