Vår pragmatiska projektledarutbildning är en succé!

Succé! för vår nya utbildning, it-projektledare

Då var vår första schemalagda projektledarkurs, teknisk IT-projektledare slutförd. Vi har länge sett ett behov av en ny typ av utbildningar. Utbildningar som tar fast i verkligheten och praktiska övningar snarar än i teorier och metoder. Ett bevis på att vi ligger rätt i tiden är vår senaste projektledarutbildning för dig som ska driva tekniska IT projekt.

Så här beskrivs den kort:
Mer praktiskt än så här blir det inte… Kursen utgår ifrån scenarion- och rollbaserad inlärning och genomförs i form av ett faktiskt projekt. Du får lära dig planera och genomföra projektgruppsmöten, brainstorming sessioner, aktivitetsplanering, kommunikationsplanering, styrgruppsavstämningar och uppföljning av tid och budget. Du erhåller verktyg, mallar och metoder för att lyckas med era tekniska IT-projekt. Du får med dig en verktygslåda värd namnet.

Se deltagarnas betygsättning och kursbeskrivningen nedan:

kursutvärdering it pl        it-projektledare

Dela

Prenumerera