– Därför kan man behöva hyra en IT-chef

Att hyra en IT-chef, en s.k. interim IT-chef!

Under en period av resursbortfall, förändring eller kris kan det behövas erfarenhet, kunskap och expertis som saknas inom den egna organisationen. Utan dessa erfarenheter och kunskaper kan organisationens förtroende, tillväxt och ibland till och med överlevnad vara i farozonen. Svaret skulle kunna vara en hyrd IT-chef en så kallad interim IT-chef.

Det finns många fördelar med att hyra en IT-chef under en övergångsperiod eller i kris.

  • Vid akut behov kanske det inte finns några andra alternativ. En del organisationer försöker hålla näsan över ytan genom att delegera en tillförordnad IT-chef under rekryteringsprocessen med resultat ett det blir varken ”hackat eller malet”. Tiden för att hyra en interim IT-chef handlar om dagar, inte veckor eller månader. Vilket är viktigt när tidsbristen är en avgörande faktor.
  • Som en mycket erfaren och kunnig person kan en interim IT-chef snabbt förstå utmaningar och problem som sedan hanteras på ett optimalt sätt för att tillföra värde direkt.
  • Kostande blir i många fall mindre genom att man får en helt annan utväxling av interim IT-chefens kunskaper och erfarenhet, man får mer för pengarna helt enkelt. Att tilläggas ska också att kostnadsbilden kan styras genom att hyra IT-chefen under perioder eller utifrån vad budgeten tillåter.
  • Flexibiliteten. Med en interim IT-chef har man flexibiliteten att hyra på timbasis, deltid, fulltid eller till och med via en projektanställning. ”IT-chef på kran” så att säga.
  • En interim IT-chef har vanligtvis en större möjlighet att utför/införa förändringar i organisation. De känslomässiga och sociala banden tillsammans med lojalitet saknas vilket kan ge mer objektiva och effektiva beslut och genomföranden.
  • Objektivitet. Som en oberoende extern resurs kan en interim IT-chef komma med nya perspektiv på en organisation. En interim IT-chef ger en objektiv syn på vad som är bäst för organisationen och kan påverka och bidra till utvecklingen utan att bli sedd som ett hot mot befintliga grupper och individer.
  • Resultatdrivna. Seniora interim IT-chefer är professionella och resultatdrivna individer med en förmåga att driva förändring och göra skillnad. De flesta har haft fleråriga linjeroller och suttit i ledningsgrupper vilket ger dem trovärdighet.
  • Måna om sin leverans. Som interim IT-chef lever man på sina uppdrag. Ett misslyckat uppdrag kan vara förödande i en knivskarp konkurrens. En bra interim IT-chef är därför helt dedikerade och fokuserad på sitt uppdrag som hyrd IT-chef och på att göra ett bra jobb. En sådan uppmärksamhet och hängivenhet är svårt att uppnå med in ordinarie linjechef.

 

Vill du veta mer om hur vi kan stötta er i tider av osäkerhet, resursbortfall, förändring eller i kris? Med en interim IT-chef från oss garanterar vi rätt effekt och ett väl genomfört uppdrag. Vi har enbart senior interim IT-chefer vilka har varit IT-chefer och CIO:er i så väl stora som små organisationer. Vi har både teknikorienterade och mer strategiska interim IT-chefer att erbjuda. Hör av dig så bjuder vi på en fika eller lunch för att bolla era behov. KONTAKT

 

Vi hjälper er etablera och utveckla eran Servicedesk/Helpdesk

Dela

Prenumerera