Larsson & Co stöttar vid införandet av Change Management process

ITIL-processen Change Management etablerad

Stolt kan vi presentera ett av våra senaste uppdrag. Vi har fått förtroendet att hjälpa ett av Sveriges största privatägda bolag att införa en pragmatisk och väl definierad Change Management-process.

Uppdraget går ut på att via i en 4-stegs raket etablera processen Change Management enligt ITILs best practise.

Uppdraget las upp på följande sätt:

  1. Intervjuer med väl valda intressenter, chefer och nyckelpersoner
  2. En inspirationsutbildning som kombineras med en workshop med syfte att öka medvetenheten om processer och nuläget
  3. Ett antal genomförda workshops i ämnet Change Management med syftena att utbilda i Change Management och utkristallisera förbättringsförslag
  4. Att utifrån tidigare arbete, författa och överlämna konkreta och praktiska rekommendationer för kommande arbete

Områden för analys och förbättring:

  • Processer
  • Kunskap
  • Verktygsstöd
  • Kultur

Miss inte våra artiklar om just ITIL processen Change Management

Vill ni veta mer hur vi kan hjälpa just er? Slå en signal bara. KONTAKT


 

Dela

Prenumerera