Hjälpte kund införa ITIL Change Management

Vi hjälper ett medelstort företag att etablera ITIL Change Management

Kunden saknade en god bild av IT-miljöns struktur, det saknades dokumentation om hur system, lösningar och tjänster hängde ihop samt vilka relationerna var. De hade en stor mängd incidenter och problem som överbelastade IT-avdelningen. De hade svårt att prioritera vardagen och få tid över till proaktiv och planerat arbete.

Larsson & Co genomförde utbildningar och workshops för att öka kunskapen om ITIL Change Management och synliggöra förbättringsåtgärder. Resultatet blev en färdplan för införandet av förbättringsåtgärder inom:

– Roller och ansvar
– Inventering och kartläggning av IT-miljön
– Formalisering av tjänstebeskrivningar
– Analys av befintligt ärendehanteringssystem kopplat till Change Management
– Eskaleringsprocess
– Supportorganisationen

Varför ska man införa Change Management?

ITIL Change Management är en av de viktigaste processerna man kan införa enligt oss. Det är också den process som i de flesta fall som ger mest ”pang för pengarna”. Genom att införa ITIL Change Management kommer ni snabbt se antalet incidenter och problem sjunka. När det trots bra change-arbete ändå går åt skogen kommer ni med en bra Change Management-process kunna felsöka och återställa systemet eller tjänster mycket snabbare och effektivare än tidigare.

Har ni liknande utmaningar och vill bolla lite? Hör av er så tar vi ett möte. KONTAKT

Dela

Prenumerera