Hjälpte kommun att ”slå ihop” 2 IT-avdelningar till 1

2 IT-avdelningar blir 1

Kommunen stod inför sin största IT-förändring någonsin. Man hade beslutat om att skapa en kommungemensam IT där tidigare skol-IT och administrations-IT skulle slås ihop till en central och gemensam IT-avdelning med ökade möjligheter och mer effektiv möjlighet att stötta kommunen i sin resa mot digitaliseringen.

Larsson fick i uppdrag att stötta IT-organisationen i sin resa. I stödet ingick att tjänstgöra som bollplank och expertråd gällande färdplanen och strategin.

Områden som Larsson & Co bl.a. stöttade kommunen inom var:

  • Styrning och governance
  • Supportmodell och processer
  • Vision och strategi
  • Systemförvaltning
  • Förändringsledning
  • Organisation/roller
  • Driftoptimering

Har ni liknade utmaningar i er organisation får du gärna höra av dig så bollar vi lite.

En än gång vi fått förtroendet att hjälpa en av våra kunder i jakten på en bättre IT-leverans!

Dela

Prenumerera