Larsson & Co föreläser: Generation Z och det självspeglande ledarskapet för statligt verk.

Larsson & Co fick äran att hålla en 3 timmars föreläsning för en ledningsgrupp inom ett statligt verk som handhar all sjöfart i Sverige.

Föreläsningen innehåller hur man leder yngre generationer, hur man kan se på de yngre som kanske har ett annat angreppssätt. Hur man tar tillvara på den kreativa kraft som yngre kan ha och samtidigt attrahera dem. Arbetsmarknaden ser ut att gå mot ett läge där det finns färre arbetstagare. Det kommer öka konkurrensen om den befintliga tillgängliga arbetskraften. En bristsituation kan komma att uppstå. Hur kan man arbeta för att de ska bli just dina medarbetare.Generation Z

Vidare handlade föreläsningen om det självspeglande ledarskapet och hur man kan ta till sig av de visioner, värdegrunder och mål som finns inom den egna organisationen och praktiskt tillämpa den på sitt dagliga arbete. De kritiska framgångsfaktorerna togs även upp och allt avhandlades i en workshop för att praktiskt koppla föreläsningens innehåll till den egna organisationen.

Vill du veta närmare hur en sådan föreläsning kan läggas upp, kontakta oss här

Dela

Prenumerera